Operácie

Špeciálne

Stránky s najväčším počtom úprav

Nižšie je zobrazených max 500 výsledkov v rozsahu #1 – #500.

Zobraziť (predošlých 500 | ďalších 500) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

 1. Zaciatok‏‎ (337 revízií)
 2. Meteostanica s Nucleo Board‏‎ (326 revízií)
 3. MEMS inteligentné senzory a aktuátory‏‎ (289 revízií)
 4. Senzorové systémy CIM‏‎ (252 revízií)
 5. Základy počítačov‏‎ (220 revízií)
 6. NAVEZ‏‎ (200 revízií)
 7. Digitálne technológie výroby‏‎ (172 revízií)
 8. ELSA‏‎ (171 revízií)
 9. Hodiny na orientačný beh‏‎ (118 revízií)
 10. DVPS Projekty‏‎ (112 revízií)
 11. Inkrementálny snímač‏‎ (109 revízií)
 12. RFID čítačka‏‎ (108 revízií)
 13. MEMS 3D akcelerometer‏‎ (107 revízií)
 14. Self Balancing Robot‏‎ (103 revízií)
 15. Acrob‏‎ (102 revízií)
 16. Tropjosí gyroskopický modul L3G4200D‏‎ (97 revízií)
 17. Distribuované vnorené počítačové systémy‏‎ (91 revízií)
 18. Kráčajúci mobilný robot‏‎ (89 revízií)
 19. Mikrovlnný radar‏‎ (89 revízií)
 20. Mikropočítačové systémy (MIPS)‏‎ (88 revízií)
 21. Mobilný prieskumný robot‏‎ (87 revízií)
 22. Projekt: Infračervené ovládanie‏‎ (83 revízií)
 23. MiniMEXLE Hodiny na orientačný beh‏‎ (81 revízií)
 24. Odpočítavacie hodiny na riadenie diskusie‏‎ (80 revízií)
 25. Zbernica i2c: hodiny RTC.‏‎ (78 revízií)
 26. Bezdrôtovo ovládané svietidlo‏‎ (76 revízií)
 27. IMU jednotka s 10DOF‏‎ (76 revízií)
 28. Elektronický kompas HMC5883L‏‎ (72 revízií)
 29. Shotgun‏‎ (70 revízií)
 30. Zbernica 1-Wire‏‎ (69 revízií)
 31. Meranie krátkych intervalov‏‎ (68 revízií)
 32. Automatizovaný skleník‏‎ (67 revízií)
 33. Hodiny RTC s kalendárom pomocou PCF8583‏‎ (67 revízií)
 34. Aj Ty v IT‏‎ (64 revízií)
 35. LCD displej s radičom HD44780‏‎ (63 revízií)
 36. Projekt: Snímač farby ColorPal‏‎ (62 revízií)
 37. Robotické rameno‏‎ (62 revízií)
 38. Senzor CO2‏‎ (62 revízií)
 39. Zbernica i2c: SHT11‏‎ (61 revízií)
 40. MIPS Úvodné cvičenie‏‎ (60 revízií)
 41. Blabla1‏‎ (59 revízií)
 42. Inteligentný infračervený skener‏‎ (57 revízií)
 43. Tímové projekty‏‎ (57 revízií)
 44. Bugina na diaľkové ovládanie‏‎ (56 revízií)
 45. Krokomer s akcelerometrom MMA8491Q‏‎ (55 revízií)
 46. Základy systémov automatického riadenia‏‎ (55 revízií)
 47. Inteligentný ultrazvukový skener‏‎ (53 revízií)
 48. MEMS projekty‏‎ (52 revízií)
 49. Navigačná aplikácia s kompasom HMC5883L‏‎ (52 revízií)
 50. Ovládanie aplikácie cez gesture senzor Si1143‏‎ (51 revízií)
 51. Meranie pulzovej frekvencie.‏‎ (50 revízií)
 52. Projekt: Snímač teploty DS18B20‏‎ (50 revízií)
 53. Prvky riadiacich systémov‏‎ (50 revízií)
 54. Robot na súťaž Kečup House‏‎ (50 revízií)
 55. Bezdrôtová komunikácia v pásme 433 MHz.‏‎ (49 revízií)
 56. Sériové komunikačné rozhranie‏‎ (49 revízií)
 57. Vlak‏‎ (49 revízií)
 58. 1-Riadková kamera TSLR1401‏‎ (48 revízií)
 59. Testing Page‏‎ (47 revízií)
 60. ToF senzor vzdialenosti‏‎ (47 revízií)
 61. Trojosí akcelerometer MMA7455‏‎ (47 revízií)
 62. Generovanie tónov‏‎ (45 revízií)
 63. Multifunkčná lampa‏‎ (45 revízií)
 64. Triediaca stanica‏‎ (44 revízií)
 65. MEMS mikrofón ADMP401‏‎ (43 revízií)
 66. Monolitické mikropočítače‏‎ (43 revízií)
 67. Meranie časového intervalu‏‎ (42 revízií)
 68. Programovanie AVR v jazyku C‏‎ (41 revízií)
 69. Projekty študentov DTV-2018‏‎ (41 revízií)
 70. Slnečná pyramída‏‎ (41 revízií)
 71. Hexapod Ignác‏‎ (40 revízií)
 72. Krokové motory‏‎ (40 revízií)
 73. MEMS cvičenie 2‏‎ (39 revízií)
 74. Senzorové systémy pre automobily‏‎ (39 revízií)
 75. ASM80 programy‏‎ (38 revízií)
 76. Zbernica i2c: PCF8591‏‎ (38 revízií)
 77. CADRS Cvičenie 7‏‎ (38 revízií)
 78. Elektronické počítače‏‎ (38 revízií)
 79. MIPS Projekt‏‎ (38 revízií)
 80. Jednoduchá meteostanica s BMP180‏‎ (37 revízií)
 81. SensorWiki‏‎ (37 revízií)
 82. Arduino autíčko‏‎ (36 revízií)
 83. Zbernica i2c‏‎ (36 revízií)
 84. Dekoračné svietidlo‏‎ (35 revízií)
 85. Longboard‏‎ (35 revízií)
 86. Meranie logických obvodov‏‎ (35 revízií)
 87. Projekt: Hodiny A‏‎ (35 revízií)
 88. Robotic Vision‏‎ (35 revízií)
 89. MMP Cvičenie 3‏‎ (34 revízií)
 90. Meranie dĺžky impulzu 2‏‎ (34 revízií)
 91. Metánový senzor‏‎ (34 revízií)
 92. Prevody medzi číselnými sústavami‏‎ (34 revízií)
 93. AP - Prednáška 1‏‎ (32 revízií)
 94. Interaktívna hracia doska‏‎ (32 revízií)
 95. Kinetis‏‎ (32 revízií)
 96. OzoBot robot‏‎ (31 revízií)
 97. Steering wheel cleaner‏‎ (31 revízií)
 98. Dvojosí MEMS akcelerometer‏‎ (30 revízií)
 99. Počítadlá a časovače AVR‏‎ (30 revízií)
 100. Projekt a prostredie CW 10 2‏‎ (30 revízií)
 101. SS CIM - Obrazová príloha‏‎ (30 revízií)
 102. Projekt: Hodiny B‏‎ (29 revízií)
 103. RFID čítačka II‏‎ (29 revízií)
 104. Zadanie z robotiky‏‎ (29 revízií)
 105. Bluetooth Wolverine claws‏‎ (28 revízií)
 106. Elektrická gitara‏‎ (28 revízií)
 107. LED Lampa‏‎ (28 revízií)
 108. Notification System‏‎ (28 revízií)
 109. Acrob technical description‏‎ (27 revízií)
 110. CAD Riadiacich systémov‏‎ (27 revízií)
 111. A/D prevodník‏‎ (26 revízií)
 112. CADRS Cvičenie 11‏‎ (26 revízií)
 113. Komunikácia a micro:bit‏‎ (26 revízií)
 114. KwikStik HELLO WORLD‏‎ (26 revízií)
 115. MEMS Cvičenie 5‏‎ (26 revízií)
 116. Senzory na mikropočítači micro:bit‏‎ (26 revízií)
 117. Vstupy a výstupy AVR‏‎ (26 revízií)
 118. Kombinačné logické obvody‏‎ (25 revízií)
 119. KwikStik riadenie motoru‏‎ (25 revízií)
 120. NAVEZ Projekt‏‎ (25 revízií)
 121. OpenSCAD‏‎ (25 revízií)
 122. Micro:bit krúžok‏‎ (24 revízií)
 123. BBC micro:bit‏‎ (23 revízií)
 124. Číslicovo-analógový prevodník (DAC)‏‎ (23 revízií)
 125. Projekt: Inkrementálny snímač otáčok‏‎ (23 revízií)
 126. Retro herná konzola‏‎ (23 revízií)
 127. 37067 Tímový projekt‏‎ (22 revízií)
 128. Projekt: Snímač teploty SMT160‏‎ (22 revízií)
 129. Luxmeter‏‎ (21 revízií)
 130. MEMS cvičenie 3‏‎ (21 revízií)
 131. MMP Cvičenie 2‏‎ (21 revízií)
 132. Micro:bit‏‎ (21 revízií)
 133. Porada 2009-10-05‏‎ (21 revízií)
 134. Človeče trochu inak‏‎ (21 revízií)
 135. Simulácia KiCAD a Spice‏‎ (21 revízií)
 136. ZPOC: pieskovisko‏‎ (21 revízií)
 137. ZPOC Online: 9. Pokračovanie v programovaní procesora‏‎ (21 revízií)
 138. Acrob043‏‎ (20 revízií)
 139. Blikajúca vežička pre mačky‏‎ (20 revízií)
 140. CADRS Cvičenie 10‏‎ (20 revízií)
 141. Meranie reakčnej doby‏‎ (20 revízií)
 142. Parkovací senzor‏‎ (20 revízií)
 143. Porada 2009-02-24‏‎ (20 revízií)
 144. Prerušenia‏‎ (20 revízií)
 145. 555‏‎ (19 revízií)
 146. Acrob015‏‎ (19 revízií)
 147. CADRS Cvičenie 9‏‎ (19 revízií)
 148. MEMS cvičenie 1‏‎ (19 revízií)
 149. MEMS cvičenie 6‏‎ (19 revízií)
 150. Meranie výkonu počítačov‏‎ (19 revízií)
 151. CADRS Cvičenie 8‏‎ (18 revízií)
 152. CodeWarrior‏‎ (18 revízií)
 153. Kurz micro:bit‏‎ (18 revízií)
 154. MMP Cvičenie 7‏‎ (18 revízií)
 155. Meranie odporov‏‎ (18 revízií)
 156. Projekt: Dvojosí akcelerometer A‏‎ (18 revízií)
 157. AVR Bit Magic‏‎ (17 revízií)
 158. Bežiaci text s micro:bit‏‎ (17 revízií)
 159. Dokovacia stanica‏‎ (17 revízií)
 160. ELSA Technické vybavenie‏‎ (17 revízií)
 161. MMP Projekty‏‎ (17 revízií)
 162. Obrázky‏‎ (17 revízií)
 163. Porada 2009-11-19‏‎ (17 revízií)
 164. Porada 2009-11-24‏‎ (17 revízií)
 165. Retrokonzola Mk2019‏‎ (17 revízií)
 166. Senzorové mikrosystémy‏‎ (17 revízií)
 167. Holografické hodiny‏‎ (16 revízií)
 168. Porada 2009-12-10‏‎ (16 revízií)
 169. Projekt: vzorová šablóna‏‎ (16 revízií)
 170. Symetrický DC DC menič v zapojení SEPIC‏‎ (16 revízií)
 171. Výskum a projekty‏‎ (16 revízií)
 172. Feritové pamäte‏‎ (15 revízií)
 173. História: Vek mechaniky‏‎ (15 revízií)
 174. Zbernica i2c: FM rádio‏‎ (15 revízií)
 175. MEMS cvičenie 4‏‎ (15 revízií)
 176. Node-RED‏‎ (15 revízií)
 177. Porada 2009-12-03‏‎ (15 revízií)
 178. Rubik Cube Solver‏‎ (15 revízií)
 179. Stavové diagramy s micro:bit‏‎ (15 revízií)
 180. AVR Serial.c‏‎ (14 revízií)
 181. AVR StudioTutorial‏‎ (14 revízií)
 182. MMP Cvičenie 5‏‎ (14 revízií)
 183. Merací systém s Ardino Nano‏‎ (14 revízií)
 184. TWRIPI Socket‏‎ (14 revízií)
 185. Tabletop arkáda‏‎ (14 revízií)
 186. Typy premenných v avr-gcc‏‎ (14 revízií)
 187. Dôležité pojmy‏‎ (13 revízií)
 188. MMP Cvičenie 1‏‎ (13 revízií)
 189. Mikroprocesory: história‏‎ (13 revízií)
 190. Zobrazenie čísel v počítači‏‎ (13 revízií)
 191. NAVEZ cvičenie 4‏‎ (13 revízií)
 192. Porada 2009-10-06‏‎ (13 revízií)
 193. Robotchallange Roboti‏‎ (13 revízií)
 194. TSL1401 Line Sensor‏‎ (13 revízií)
 195. Acrob005‏‎ (12 revízií)
 196. MMP Cvičenie 4‏‎ (12 revízií)
 197. Meranie dĺžky impulzu‏‎ (12 revízií)
 198. Meranie s GPS‏‎ (12 revízií)
 199. NAVEZ cvičenie 1‏‎ (12 revízií)
 200. Projekty študentov DTV-2019‏‎ (12 revízií - presmerovacia stránka)
 201. RC filter‏‎ (12 revízií)
 202. Robotics‏‎ (12 revízií)
 203. Sekvenčné logické obvody‏‎ (12 revízií)
 204. Senzory a mikrosystémy‏‎ (12 revízií)
 205. Senzory v mobile‏‎ (12 revízií)
 206. Acrob002‏‎ (11 revízií)
 207. Acrob041‏‎ (11 revízií)
 208. Akcelerometre‏‎ (11 revízií)
 209. Kitronik :MOVE mini MK2‏‎ (11 revízií)
 210. Kódy a kódovanie‏‎ (11 revízií)
 211. MEMS Odporové snímače‏‎ (11 revízií)
 212. Porada 2009-03-03‏‎ (11 revízií)
 213. Porada 2009-11-20‏‎ (11 revízií)
 214. Porada 2009-12-05‏‎ (11 revízií)
 215. Program AVR01‏‎ (11 revízií)
 216. Rozpoznávanie čiarových kódov‏‎ (11 revízií)
 217. TP 2010‏‎ (11 revízií)
 218. Typografia‏‎ (11 revízií)
 219. Visačka na diskotéku‏‎ (11 revízií)
 220. Acrob004‏‎ (10 revízií)
 221. CADRS Cvičenie 12‏‎ (10 revízií)
 222. ELSA: Batérie a vodiče‏‎ (10 revízií)
 223. \/\/cube‏‎ (10 revízií)
 224. Laboratórium vnorených systémov‏‎ (10 revízií)
 225. MMP Cvičenie 8‏‎ (10 revízií)
 226. NAVEZ cvičenie 3‏‎ (10 revízií)
 227. Rovnice v literatúre‏‎ (10 revízií)
 228. ZPOC Online: 10. Senzory a micro:bit‏‎ (10 revízií)
 229. AP Blok 3‏‎ (9 revízií)
 230. Aritmetika v dvojkovej sústave‏‎ (9 revízií)
 231. Joint Lecture 1‏‎ (9 revízií)
 232. MEMS Cvičenie 8‏‎ (9 revízií)
 233. MMP Cvičenie 6‏‎ (9 revízií)
 234. Porada 2009-03-31‏‎ (9 revízií)
 235. Projekt: Dvojosí akcelerometer B‏‎ (9 revízií)
 236. Riadenie sústavy 1. rádu‏‎ (9 revízií)
 237. Snímače otáčok‏‎ (9 revízií)
 238. TinyML‏‎ (9 revízií)
 239. AVR StampPlotExample.c‏‎ (8 revízií)
 240. Acrob05‏‎ (8 revízií)
 241. Architektúra počítačov‏‎ (8 revízií)
 242. Jednosmerné motory‏‎ (8 revízií)
 243. Merací systém s Arduino Nano‏‎ (8 revízií)
 244. Micro:bit workshop‏‎ (8 revízií)
 245. NAVEZ cvičenie 2‏‎ (8 revízií)
 246. Pestovanie 4.0.‏‎ (8 revízií)
 247. Polovodičové diódy‏‎ (8 revízií)
 248. Porada 2009-11-02‏‎ (8 revízií)
 249. Porada 2009-11-21‏‎ (8 revízií)
 250. Počítadlo návštevníkov‏‎ (8 revízií)
 251. Protokol MQTT‏‎ (8 revízií)
 252. Rozličné výpisy‏‎ (8 revízií)
 253. Serial LCD by Scott Edwards and Arduino‏‎ (8 revízií)
 254. ZPOC online: 8. Základy programovania v strojovom kóde‏‎ (8 revízií)
 255. AVR A/D example.c‏‎ (7 revízií)
 256. AVR ExampleT1pooled.c‏‎ (7 revízií)
 257. AVR Example T1 counter‏‎ (7 revízií)
 258. AVR Pamäťové priestory‏‎ (7 revízií)
 259. AVR Vstupy a výstupy v C‏‎ (7 revízií)
 260. Žmurkajúci smajlík‏‎ (7 revízií)
 261. Detekcia farieb‏‎ (7 revízií)
 262. Dištančné vzdelávanie‏‎ (7 revízií)
 263. ELSA Online: 8. Digitálne vstupy‏‎ (7 revízií)
 264. KwikStik blikane s LED‏‎ (7 revízií)
 265. LCD displej‏‎ (7 revízií)
 266. Zbernica I2C‏‎ (7 revízií)
 267. Micro:bit v.2‏‎ (7 revízií)
 268. Odborné praktikum‏‎ (7 revízií)
 269. Porada 2009-03-10‏‎ (7 revízií)
 270. Porada 2009-10-13‏‎ (7 revízií)
 271. Čo je to počítač?‏‎ (7 revízií)
 272. Robotnačka-02‏‎ (7 revízií)
 273. Stamp Plot Manual‏‎ (7 revízií)
 274. Vizuálne programovacie jazyky‏‎ (7 revízií)
 275. Workshop on Robotics Conests‏‎ (7 revízií)
 276. Zbernica i2c: nástroje‏‎ (6 revízií)
 277. AVR Example2.c‏‎ (6 revízií)
 278. Acrob003‏‎ (6 revízií)
 279. Acrob007‏‎ (6 revízií)
 280. Acrob040‏‎ (6 revízií)
 281. Základy počítačov - pozvaná prednáška‏‎ (6 revízií)
 282. Arduino FAQ‏‎ (6 revízií)
 283. Aritmetické operácie v dvojkovej sústave‏‎ (6 revízií)
 284. Cvičenie IQRF‏‎ (6 revízií)
 285. ELSA: Bezpečnosť a schematické značky‏‎ (6 revízií)
 286. ELSA Online: 9. Frekvenčný vstup‏‎ (6 revízií)
 287. MEMS Cvičenie 9‏‎ (6 revízií)
 288. MIPS Kit‏‎ (6 revízií)
 289. Orienteering course at BISb‏‎ (6 revízií)
 290. Prvky riadiacich systémov, I. časť.‏‎ (6 revízií)
 291. Reinforcement Learning‏‎ (6 revízií)
 292. Robotnačka-03‏‎ (6 revízií)
 293. Senzory HMC5883L Kompas a VNCL4000 Proximity‏‎ (6 revízií)
 294. Simulátory‏‎ (6 revízií)
 295. Sériové rozhranie a Processing‏‎ (6 revízií)
 296. Tranzistory‏‎ (6 revízií)
 297. Zaver.h‏‎ (6 revízií)
 298. AVR - Definície konštánt‏‎ (5 revízií)
 299. AVR Example1.c‏‎ (5 revízií)
 300. AVR Example3.c‏‎ (5 revízií)
 301. AVR ExamplePWMgenerator.c‏‎ (5 revízií)
 302. Acrob020‏‎ (5 revízií)
 303. Acrob04‏‎ (5 revízií)
 304. Acrob07‏‎ (5 revízií)
 305. Ako správne kresliť grafy‏‎ (5 revízií)
 306. CAD RS Skúška III‏‎ (5 revízií)
 307. DTV zadanie 3D tlač‏‎ (5 revízií)
 308. ELSA Online: 1. Označovanie súčiastok‏‎ (5 revízií)
 309. Šírková impulzová modulácia (PWM)‏‎ (5 revízií)
 310. Error: ISP Mode Error‏‎ (5 revízií)
 311. Kinetis Tower Port‏‎ (5 revízií)
 312. Kitronik:move‏‎ (5 revízií)
 313. Meranie diód‏‎ (5 revízií)
 314. NAVEZ cvičenie 9‏‎ (5 revízií)
 315. Návrhy projektov‏‎ (5 revízií)
 316. Oddelenie automobilovej elektroniky, mikropočítačov a PLC systémov‏‎ (5 revízií)
 317. Oneskorenia s AVR‏‎ (5 revízií)
 318. OpenSCAD príklady‏‎ (5 revízií)
 319. Operačné zosilňovače‏‎ (5 revízií)
 320. PS regulátor‏‎ (5 revízií)
 321. Pokus‏‎ (5 revízií)
 322. Porada 2009-04-21‏‎ (5 revízií)
 323. Porada 2009-09-14‏‎ (5 revízií)
 324. Pracovisko mikrosystémov a MEMS‏‎ (5 revízií)
 325. RC Filter‏‎ (5 revízií)
 326. RFID reader‏‎ (5 revízií)
 327. Robotické súťaže‏‎ (5 revízií)
 328. Robotnačka‏‎ (5 revízií)
 329. Robotnačka-01‏‎ (5 revízií)
 330. SMDF 2020‏‎ (5 revízií)
 331. TP 2011‏‎ (5 revízií)
 332. AP najcastejsie chyby‏‎ (4 revízie)
 333. ASCII‏‎ (4 revízie)
 334. AVR Konfoguračné prepojky (fuse)‏‎ (4 revízie)
 335. Acrob001‏‎ (4 revízie)
 336. Acrob006‏‎ (4 revízie)
 337. Acrob008‏‎ (4 revízie)
 338. Acrob02‏‎ (4 revízie)
 339. Acrob030‏‎ (4 revízie)
 340. Acrob042‏‎ (4 revízie)
 341. AkcelerometerTopoliVirag.c‏‎ (4 revízie)
 342. Bezdrôtová komunikácia‏‎ (4 revízie)
 343. Bezpečnosť pri práci‏‎ (4 revízie)
 344. Digitálne vstupy‏‎ (4 revízie)
 345. ELSA Online: 11. Regulačné obvody‏‎ (4 revízie)
 346. ELSA Online: 12. Regulačné obvody‏‎ (4 revízie)
 347. EPS Elektronické prvky a systémy‏‎ (4 revízie)
 348. Education 21‏‎ (4 revízie)
 349. Elektrické strúhadlo‏‎ (4 revízie)
 350. Finite State Machines‏‎ (4 revízie)
 351. Číselné sústavy‏‎ (4 revízie)
 352. Instalacia CW 10 2‏‎ (4 revízie)
 353. Lissajous curve‏‎ (4 revízie)
 354. MMP Cvičenie 9‏‎ (4 revízie)
 355. MQTT‏‎ (4 revízie)
 356. NAVEZ Projekt 2‏‎ (4 revízie)
 357. NAVEZ Test 1‏‎ (4 revízie)
 358. Oddelenie aplikovanej elektroniky a mikropočítačov‏‎ (4 revízie)
 359. Oddelenie automatizačných prostriedkov‏‎ (4 revízie)
 360. Pieskovisko‏‎ (4 revízie)
 361. Piny PD0 a PD1 vs. Bootloader‏‎ (4 revízie)
 362. Porada 2009-04-07‏‎ (4 revízie)
 363. Porada 2009-04-28‏‎ (4 revízie)
 364. Programovacie jazyky‏‎ (4 revízie)
 365. Raspberry Pi‏‎ (4 revízie)
 366. Robotika‏‎ (4 revízie)
 367. Senzory na rozpoznávanie farieb‏‎ (4 revízie)
 368. Simulácia KiCAD 5 a Spice‏‎ (4 revízie)
 369. TJBot‏‎ (4 revízie)
 370. AVR lcd.c‏‎ (3 revízie)
 371. AVR lcd.h‏‎ (3 revízie)
 372. Acro02b‏‎ (3 revízie)
 373. Acro02c‏‎ (3 revízie)
 374. Acrob01‏‎ (3 revízie)
 375. Acrob010‏‎ (3 revízie)
 376. Acrob03‏‎ (3 revízie)
 377. Acrob047‏‎ (3 revízie)
 378. Acrob06‏‎ (3 revízie)
 379. Zbernica i2c: SAA1064‏‎ (3 revízie)
 380. Acrob connectors‏‎ (3 revízie)
 381. Altimeter MS5607‏‎ (3 revízie)
 382. Diódy LED‏‎ (3 revízie)
 383. Greenpower‏‎ (3 revízie)
 384. IQRF‏‎ (3 revízie)
 385. KiCAD poznamky‏‎ (3 revízie)
 386. Kuchynské minútky‏‎ (3 revízie)
 387. Lcd.c‏‎ (3 revízie)
 388. Lcd.h‏‎ (3 revízie)
 389. MEMS Test 1‏‎ (3 revízie)
 390. Microcon M1486‏‎ (3 revízie)
 391. Parametrické krivky‏‎ (3 revízie)
 392. Porada 2009-03-17‏‎ (3 revízie)
 393. Porada 2009-05-12‏‎ (3 revízie)
 394. Porada 2009-10-24‏‎ (3 revízie)
 395. Porada 2009-12-08‏‎ (3 revízie)
 396. Program AVR02‏‎ (3 revízie)
 397. Program AVR03‏‎ (3 revízie)
 398. Projekt akcelerometer.c‏‎ (3 revízie)
 399. Projekty študentov DTV-2021‏‎ (3 revízie)
 400. Scientific Journals List‏‎ (3 revízie)
 401. Servo‏‎ (3 revízie)
 402. Svetielkujúci workshop‏‎ (3 revízie)
 403. TP 2008‏‎ (3 revízie)
 404. Tachometer‏‎ (3 revízie)
 405. Test‏‎ (3 revízie)
 406. Test DVPS 1‏‎ (3 revízie)
 407. Vypracovanie‏‎ (3 revízie)
 408. Zadanie DVPS A‏‎ (3 revízie)
 409. 1-Wire‏‎ (2 revízie)
 410. 1. stretnutie 24.2.2009‏‎ (2 revízie)
 411. Šírková impulzová modulácia‏‎ (2 revízie)
 412. AVR Makefile‏‎ (2 revízie)
 413. AVR Programming‏‎ (2 revízie)
 414. AVR počítadlo T0‏‎ (2 revízie)
 415. Acrob009‏‎ (2 revízie)
 416. Acrob045‏‎ (2 revízie)
 417. Zbernica i2c: nástroje II.‏‎ (2 revízie)
 418. Acrob060‏‎ (2 revízie)
 419. Zbernica i2c: EEPROM‏‎ (2 revízie)
 420. Aplikácia s akcelerometrom MMA7455‏‎ (2 revízie)
 421. CADRS Anketa‏‎ (2 revízie)
 422. ColorMix Workshop‏‎ (2 revízie)
 423. Color Matching‏‎ (2 revízie)
 424. DT4K‏‎ (2 revízie)
 425. Digitálne výstupy‏‎ (2 revízie)
 426. Gabor‏‎ (2 revízie)
 427. Game of Life‏‎ (2 revízie)
 428. Hracia skrinka‏‎ (2 revízie)
 429. I2C.c‏‎ (2 revízie)
 430. Info Elefant‏‎ (2 revízie)
 431. Interfacing Arduino w Matlab/Octave‏‎ (2 revízie)
 432. MMP Anketa‏‎ (2 revízie)
 433. Mechatronika‏‎ (2 revízie)
 434. Micro:bit Download‏‎ (2 revízie)
 435. Mindwave Wolverine claws‏‎ (2 revízie)
 436. Zbernica CAN‏‎ (2 revízie)
 437. Ovládanie aplikácie cez gesture sensor Si1143‏‎ (2 revízie)
 438. Porada 2009-03-24‏‎ (2 revízie)
 439. Porada 2009-05-29‏‎ (2 revízie)
 440. Processing 7-segment display‏‎ (2 revízie)
 441. Program AVR04‏‎ (2 revízie)
 442. Projekt: Zbernica i2c: hodiny RTC‏‎ (2 revízie)
 443. Prvky riadiacich systémov, II. časť.‏‎ (2 revízie)
 444. Ring:bit‏‎ (2 revízie)
 445. Segway robot‏‎ (2 revízie)
 446. Senzorové systémy v CIM‏‎ (2 revízie)
 447. Senzory mechanických veličín‏‎ (2 revízie)
 448. Serial.c‏‎ (2 revízie)
 449. Servo/sk‏‎ (2 revízie)
 450. Si1143.h‏‎ (2 revízie)
 451. Softvér na STU‏‎ (2 revízie)
 452. TP 2009‏‎ (2 revízie)
 453. Ultrazvukový radar s kompasom‏‎ (2 revízie)
 454. Vizualizacia dat‏‎ (2 revízie)
 455. Zadanie Bc14‏‎ (2 revízie)
 456. AVR ExampleT1int.c‏‎ (1 revízia)
 457. AVR Konfiguračné prepojky (fuse)‏‎ (1 revízia)
 458. Acrob Settings‏‎ (1 revízia)
 459. Akustika‏‎ (1 revízia)
 460. Android Capture‏‎ (1 revízia)
 461. Arduino DUE‏‎ (1 revízia)
 462. Dd‏‎ (1 revízia - presmerovacia stránka)
 463. Hovoriaci micro:bit‏‎ (1 revízia)
 464. I2C.h‏‎ (1 revízia)
 465. I2cmaster.h‏‎ (1 revízia)
 466. Image transformations‏‎ (1 revízia)
 467. IoT‏‎ (1 revízia)
 468. Jednoduchá meteostanica s LPS25HB a HTS221‏‎ (1 revízia)
 469. Koniec‏‎ (1 revízia)
 470. Kvantové počítače‏‎ (1 revízia)
 471. LED Matrix‏‎ (1 revízia)
 472. Lokálne siete‏‎ (1 revízia)
 473. MMP Sériová linka‏‎ (1 revízia)
 474. Main.c‏‎ (1 revízia)
 475. Main Page‏‎ (1 revízia - presmerovacia stránka)
 476. Nurónové siete‏‎ (1 revízia)
 477. Perióda vzorkovania‏‎ (1 revízia)
 478. Porada 2009-04-14‏‎ (1 revízia)
 479. Porada 2009.12.03‏‎ (1 revízia - presmerovacia stránka)
 480. Porada 24.11.2009‏‎ (1 revízia - presmerovacia stránka)
 481. Pravdepodobnosť‏‎ (1 revízia)
 482. Projekt: Meranie pulzovej frekvencie.‏‎ (1 revízia)
 483. QTI Line sensor‏‎ (1 revízia)
 484. Regulátor otáčok pre vrtačku‏‎ (1 revízia)
 485. Robotnačka-04‏‎ (1 revízia)
 486. Robotnačka v Imagine‏‎ (1 revízia)
 487. SRF 08 Sonar Demo‏‎ (1 revízia)
 488. Schema zapojenia MiniMEXLE‏‎ (1 revízia)
 489. Schema zapojenia MiniMexle‏‎ (1 revízia)
 490. Schemu zapojenia‏‎ (1 revízia)
 491. Senzory CIM‏‎ (1 revízia)
 492. Senzory a Mikrosystémy‏‎ (1 revízia)
 493. Serial.h‏‎ (1 revízia)
 494. Si1143.c‏‎ (1 revízia)
 495. Stolný futbal‏‎ (1 revízia)
 496. Termistor‏‎ (1 revízia)
 497. Test1‏‎ (1 revízia)
 498. Trojosí gyroskopický modul L3G4200D‏‎ (1 revízia)
 499. Twimaster.c‏‎ (1 revízia)
 500. VT100‏‎ (1 revízia)

Zobraziť (predošlých 500 | ďalších 500) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).