Operácie

Kombinačné logické obvody

Z SensorWiki

Cvičenie 4

Teória: Logické obvody

Analýza

Hint: v prehliadači Microsoft Edge si môžete písať poznámky priamo do schémy zapojenia.

1. ku schéme zapojenia vypracujte pravdivostnú tabuľku a určte logickú funkciu

LogickeObvody01.png

2. Vypracujte pravdivostnú tabuľku a nakreslite schému pre logickú funkciu Y = \overline{A.B} . (\overline{C+D})

3. ku schéme zapojenia vypracujte pravdivostnú tabuľku a určte logickú funkciu

LogickeObvody02.png

4. Vypracujte pravdivostnú tabuľku a nakreslite schému pre logickú funkciu Y = \overline{A+B} + \overline{C} + (\overline{C.\overline{D}})

5. ku schéme zapojenia vypracujte pravdivostnú tabuľku a určte logickú funkciu

LogickeObvody03.png

1 Kontrolná otázka: Pre ktorú kombináciu vstupov ABCD bude na výstupe log. 0?

1111
1010
0101
0000

6. na schéme zapojenia určte hodnotu výstupu pre dané vstupy

LogickeObvody10.png

1 Aký bude výstup pre kombináciu ABC DEF = 010 110?

0
1

2 Aký bude výstup pre kombináciu ABC DEF = 101 111?

0
1

3 Aký bude výstup pre kombináciu ABC DEF = 000 111?

0
1


5. doplňte do schémy zapojenia log. obvod tak, aby výstup mal požadovanú hodnotu

LogickeObvody71.png

1 Aký logický člen doplníte, aby na výstupe bola log. 1?

NAND
AND
OR
NOR
XOR

5. doplňte do schémy zapojenia log. obvod tak, aby výstup mal požadovanú hodnotu

LogickeObvody72.png

1 Aký logický člen doplníte, aby na výstupe bola log. 1?

NAND
AND
OR
NOR
XOR

Syntéza

  1. navrhnite obvod realizujúci polovičnú a úplnú sčítačku - zadané tabuľkou alebo funkciou

Simulátor

Simulátor nájdete na adrese simulator.io


  1. vytvorte model polovičnej sčítačky podľa prednášky a overte jeho funkciu
  2. vytvorte model úplnej sčítačky a overte jeho funkciu
  3. vytvorte model 4-bitovej sčítačky
  4. na simulátore zostavte obvod XOR zo štyroch hradiel NAND (prednáška) a overte jeho funkciu podľa tabuľky

Testík

  1. 15 min. pred koncom cvičenia sa prihláste do AISu a vypracujte test

Get it on Google Play Circuit Scramble
Hra s logickými obvodmi na Android
Get it on Google Play