Operácie

Porada 2009-11-20

Z SensorWiki

Zápisnica

Dátum: 20.11.2009


Miesto: D-705b

Prítomní:

  • Členovia tímu: Bc. Michal Beňo, Bc. Ján Maláč, Bc. Jozef Škultéty

Neprítomní:

  • Člen tímu: Bc. Peter Mihál
  • Pedagóg: Ing. Richard Balogh


Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia:

StatusWARN.png Peter Mihál stále nedokončil konštrukčný 3D návrh robota.

StatusOK.png Ján Maláč vyrobil steny hracej plochy so zeleným sfarbením.

StatusOK.png Michal Beňo zhotovil zadné oporné koliesko pre robota.

Opis stretnutia:

Predchádzajúca zápisnica: Porada 2009-11-19.

1. Robotovi sme konštrukčne zhotovili miesto zadného kolieska, iba zadný oporný bod. Tento bod sme umiestnili do zadnej časti robota a šúcha sa po hracej ploche. (Beňo)

2. V programe sme začali s tvorbou kalibračného prostredia pre filter. Na tejto úlohe sa bude pokračovať aj na ďalších stretnutiach. (Škultéty)

3. Pripravili sme si podobné prostredie hracej plochy. Dolnú časť tvorí drevená doska bielej farby a na steny hracej plochy sme prilepili zelený papier. (Maláč)

4. Testovali sme program pre kocku. Teda najskôr sme vytvorili program (uložený v dotprojekte), ktorý načítaval v konzole jednotlivé príkazy a posielal ich kocke. Testovaním sme určili, že program vytvorený pre kocku pracuje správne. Teda robot sa pohybuje podla príkazov, ktoré mu prichádzajú z riadiaceho počítača. (Maláč)

5. Po dohode sme sa rozhodli presunúť úlohu, ktorú mal pôvodne Jozef Škultéty Jánovi Maláčovi a to z dôvodu lepšieho časového vyťaženia viacerých členov tímu.

Úlohy do ďalšieho stretnutia:

1. Dokončiť testovanie robota

StatusUNKNOWN.png Z: Všetci T: 7.12.2009

2. Vytroviť kalibráciu pre farebný filter.

StatusOK.png Z: Škultéty T: 22.11.2009

3. Vyčistiť obraz od objektov nad zeleným okrajom steny.

StatusUNKNOWN.png Z: Škultéty T: 1.12.2009

4. Po dodaní kompasu otestovať jeho použitie.

StatusUNKNOWN.png Z: Maláč T: 1.12.2009

5. Pokúsiť sa zlúčiť objekty po aplikovaní farebného filtra do súvislých celkov.

StatusUNKNOWN.png Z: Maláč T: 25.11.2009

6. Dokončiť 3D návrh robota

StatusWARN.png Z: Mihál T: 1.12.2009

Najbližšie stretnutie: 21.11.2009 o 09:30 hod, poradu bude viesť: Beňo

V Bratislave, 20.11.2009

Zapísal: Beňo