Operácie

Porada 2009-11-19

Z SensorWiki

Zápisnica

Dátum: 19.11.2009


Miesto: D-705b

Prítomní:

  • Členovia tímu: Bc. Michal Beňo, Bc. Ján Maláč, Bc. Jozef Škultéty

Neprítomní:

  • Člen tímu: Bc. Peter Mihál
  • Pedagóg: Ing. Richard Balogh


Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia:

StatusWARN.png Peter Mihál stále nedokončil konštrukčný 3D návrh robota.

StatusINFO.png Na testovaní robota sa stále pracuje. Kompas senzor pre otestovanie bude najskôr k dispozícii v pondelok (23.11. 2009). Termín ukončenia testovania robota sa posúva kvôli chýbajúcemu hardvéru.

Opis stretnutia:

Predchádzajúca zápisnica: Porada 2009-11-02.

1. Pre testovanie robota sme si zhotovili bielu plochu so stenami vysokými 10 cm. (Maláč, Škultéty)

2. Špecifikovali sme príkazy pre ovládanie robota. Upravovali sme program pre NXT kocku. Robot je schopný sa pohybovať daným smerom podľa riadiaceho príkazu z počítača. Taktiež je robot schopný podľa farby, ktorú rozpozná Color senzor zatriediť puky. (Maláč)

3. Testovali sme rozoznávanie farebných pukov pomocou kamery. Rozoznávanie pukov malo niekoľko nedostatkov (pri veľkom osvetlení v obraze z kamery chýbali určité zložky objektov - bolo by potrebné vyskúšať lepšiu USB kameru, program rozoznával kružnice, programu chýba kalibrácia farebného filtra, objekty v obraze z kamery po aplikovaní farebného filtra sú neucelené). (Maláč, Škultéty, Beňo)

4. Rozhodli sme sa pre nové umiestnenie kamery. Kamera bude umiestnená tesne nad povrchom plochy, po ktorej sa pohybuje robot, aby snímané puky vytvárali v obraze obdĺžniky a boli eliminované nepodstatné objekty z okolia plochy. (Maláč, Škultéty)

5. Program pre rozoznávanie pukov podstúpil niekoľko zmien. Programu sme vytvorili nové grafické rozhranie. Rozoznávanie kružníc sme kvôli nepriaznivým výsledkom počas testovania nahradili rozoznávaním obdĺžnikov. Riešenie tejto úlohy bolo časovo náročné. (Škultéty)

Úlohy do ďalšieho stretnutia:

1. Dokončiť testovanie robota

StatusUNKNOWN.png Z: Všetci T: 7.12.2009

2. Vytroviť kalibráciu pre farebný filter.

StatusUNKNOWN.png Z: Škultéty T: 21.11.2009

3. Vytvoriť steny so zeleným zafarbením.

StatusOK.png Z: Maláč T: 25.11.2009

4. Vyčistiť obraz od objektov nad zeleným okrajom steny.

StatusUNKNOWN.png Z: Škultéty T: 1.12.2009

5. Po dodaní kompasu otestovať jeho použitie.

StatusUNKNOWN.png Z: Maláč T: 1.12.2009

6. Zhotoviť pomocné zadné koliesko.

StatusOK.png Z: Beňo T: 25.11.2009

7. Pokúsiť sa zlúčiť objekty po aplikovaní farebného filtra do súvislých celkov.

StatusCANCEL.png Z: Škultéty T: 25.11.2009

8. Dokončiť 3D návrh robota

StatusWARN.png Z: Mihál T: 1.12.2009

Najbližšie stretnutie: 20.11.2009 o 09:00 hod, poradu bude viesť: Maláč

V Bratislave, 19.11.2009

Zapísal: Maláč