Operácie

Porada 2009-11-02

Z SensorWiki

Zápisnica

Dátum: 2.11.2009


Miesto: D-705b

Prítomní:

  • Členovia tímu: Bc. Michal Beňo, Bc. Ján Maláč, Bc. Jozef Škultéty

Neprítomní:

  • Člen tímu: Bc. Peter Mihál
  • Pedagóg: Ing. Richard Balogh


Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia:

StatusWARN.png Peter Mihál stále nedokončil konštrukčný 3D návrh.


Opis stretnutia:

Predchádzajúca zápisnicia: Porada 2009-10-13.

1. Riešili sme dočasný návrh konštrukcie robota z lega, ktorý poslúži pre testovacie účely. Michal Beňo vytvoril prvú konštrukciu, ktorá mala nedostatky. Preto Michal Beňo prepracoval konštrukčný návrh.(Beňo)

2. Riešili sme otázku chýbajúceho hardvéru. Hardvér bude dostupný najskôr v pondelok.

3. Ján Maláč vytvoril program na posielanie signalov medzi kockou a počítačom. Výsledok je v [dotprojekte].

4. Jozef Škultéty riešil konštrukčný návrh zadného kolieska na otáčanie robota.

Úlohy do ďalšieho stretnutia:

1. Dokončit testovanie robota

StatusOK.png Z: Všetci T: 17.11.2009

Najbližšie stretnutie: 3.11.2009 o 08:50 hod, poradu bude viesť: Škultéty

V Bratislave, 2.11.2009

Zapísal: Škultéty