Operácie

NAVEZ cvičenie 3

Z SensorWiki

Cviko 3: 7400

Nakreslite si schému R-S klopného obvodu s vlastnými symbolmi pre logický člen.

RSklopnyObvod.jpg (source: Forrest M. Mims III)


1. Vytvorte symbol pre 3-vstupový člen NAND MH7410 (Tesla)

2. Použite všetky tri členy so správnym číslovaním vývodov

3. Na prepojenie vstupov a výstupov nepoužite vodič, ale pomenované spoje (label)

4. Doplňte napájanie a ošetrite nezapojené vývody. DRC musí byť OK!

5. Doplňte k schéme logickú tabuľku (môžete si funkciu overiť v simulátore)

6. Výslednú schému preveďte do .pdf a odovzdajte.


Ak vám na cvičeniach ostane čas, zapojte si R-S preklápací obvod s integrovaným obvodom MH 7400 a skontrolujte jeho funkciu.


Hodnotenie:

Odovzdať treba:

  • Výslednú schému zapojenia (vytlačená, A4, vyplnená rohová pečiatka, všetky súčiastky označené)

Deadline: 5. 3. 2018


Misc links:

Návrat na zoznam cvičení...