Operácie

Prvky riadiacich systémov

Z SensorWiki

Odkaz na AIS:


Nové: Témy k skúške 2015 (.doc)


Nové: Vzorová písomka z r. 2009 (.doc)


Nové: Sylaby cvičení (.doc)


Prednášky a podporné materiály


Literatúra

Špecializovaná literatúra pre dištančnú formu štúdia:

Odporučená literatúra:

  • Emerson Process Management - Fisher: Control Valve Handbook. Marshalltown, Iowa 50158 USA. 2001.
  • Katalógy firiem LDM (CZ), Emerson, Landis&Staefa, Honeywell, Foxboro, Siemens
  • ŠTURCEL, J.: Snímače a prevodníky. STU Bratislava, 2002, ISBN 80-227-1712-6

Cvičenia

Cvičenia sú v stredu a štvrtok podľa rozvrhu, v miestnostiach D-520 a D-521


  • Odtiaľto si stiahnite data: [1]Cvičenie 1: Úvod

  • Úvod: Bezpečnosť práce

Poučenie o Bezpečnosti pri práci

Praktický súhrn Bezpečnosť práce