Operácie

MMP Cvičenie 1

Z SensorWiki

Základné vývojové prostriedky pre prácu s mikroprocesormi

Téma: Programové a technické prostriedky pre tvorbu aplikácií s mikroprocesorovými systémami (simulátor, emulátor, programátor). Pamäťový podsystém procesorov. Binárne vstupy a výstupy.


Ukážky

 • Testovacie a skúšobné dosky (development kit)
 • Logická sonda, multimeter, osciloskop
 • Simulátor
 • Emulátor EPROM
 • Emulátor procesora
 • ISP, JTAG, DebugWire
 • Vývojové prostredie IDE

Študijná literatúra


Vývojová doska MiniMEXLE.
Vývojová doska Acrob.

Postup

 1. AVR Studio -- integrované prostredie s prekladačom asembleru a simulátorom
  • Vytvorte vzorový projekt podľa tohoto návodu.
   POZOR! - použite ako cieľový procesor ATmega328 (.include m328def.inc)
  • Možno sa vám zíde ASM Help - je prístupný aj z AVR Studia.
 2. AVR Studio -- najjednoduchší program pre tlačítko a LED.
  • Nahrajte si Program AVR01 a vyskúšajte jeho simuláciu, krokovanie, všimnite si štruktúru procesora, priférie atď.
  • Upravte predošlý program tak, aby menil stav LED diódy na základe stlačeného tlačítka. Program modifikujte tak, aby bol spustiteľný na vašej doske - t.j. pozrite sa do schémy zapojenia, kam máte pripojené LED diódy a tlačítka.
 3. Naprogramujte R-S klopný obvod. Napríklad takto.
 4. Realizácia -- naprogramovanie procesora pomocou ISP.
  • Po úspešnej simulácii vyskúšajte funkciu programu na svojej doske. Naprogramovanie obvodu pod dohľadom cvičiaceho!
  • Nemanipulujte s nastavením konfiguračných prepojok (fuse)!
 5. Ukážka krokovania programu cez JTAG interface.
 1. Programovanie v Avr gcc -- ten istý príklad Program AVR03.
 2. Kompilácia, Makefile
 3. Otestujte cyklus preklad a napaľovanie procesora.

Pozri program test.c Program AVR04.

Keď to nefunguje...