Operácie

Error: ISP Mode Error

Z SensorWiki

AVR ISP Mode Error.png

Táto chyba nastane, keď programátor (zariadenie) nevie vstúpiť do programovacieho režimu ISP. To môže byť napríklad vtedy, ak ste predtým povolili DebugWire interface, napríklad pri debugovaní AVRdragonom. ISP a DebugWire sa vzájomne vylučujú, fuse treba nastaviť paralelným programátorom.

Táto chyba nastane aj vtedy, keď váš program nastaví piny PB6 alebo PB7 ako výstup (output).

Tieto dva piny sú využité ako vstupy pre kryštálový oscilátor. Preto nikdy nenastavujte PB6 a PB7 ako výstupné. Pretože AVR Studio nemá možnosť resetom vrátiť piny späť do vstupného režimu, mikroprocesor nedokáže s kryštálom pracovať. Potom sa procesor ani nerozbehne a je nutné vrátiť piny do pôvodného stavu iným spôsobom - paralelným programátorom.