Operácie

MEMS cvičenie 6

Z SensorWiki

Oboznámenie so zbernicou i2c

Úlohy:

 1. Pripojte k procesoru pamäť podľa schémy zapojenia
 2. Schému upravte tak, aby adresa zariadenia bola ??
 3. Zapíšte na prvé pamäťové miesto (adresa 0x00) znak 'A'
 4. Prečítajte, či je znak správne zapísaný
 5. Prečítajte obsah celej pamäte a vypíšte ho na terminál.
 6. Zapíšte do pamäte 10 bytov nejakej informácie a zistite, ako dlho trvá zápis jedného byte, t.j. aká veľká musí byť prestávka medzi jednotlivými zápismi.


Literatúra

Datasheets


I2c M24C02.jpg I2c M24C02 pinout.jpg

1. Schéma zapojenia

I2c schematic.png
I2c breadboard.png


Správnosť zapojenia si môžete vyskúšať programom Médiá:i2c_scan.ino - nájde všetky obvody pripojené na zbernici.

2. Device address

I2c address.png

3. Zápis

I2c write.png

4. Čítanie

I2c read.png
I2c readRandom.png

5. Pomôcka k Serial Print

TerminalScreenshot01.png
void setup()
{
 byte c = 78;

 Serial.begin(9600);

 Serial.print("Hello, World!");
 Serial.println("Hello, World!");

 Serial.println(78);
 Serial.println(c);
 Serial.println('c');
 Serial.println(1.23456);
 Serial.println();
}

void loop()
{
 Serial.println("Hello, World!");
}


TerminalScreenshot02.png
void setup()
{
 byte c = 85;   // c = 'U';

 Serial.begin(9600);

 Serial.println(c);
 Serial.println(c, BIN);
 Serial.println(c, DEC);
 Serial.println(c, HEX);
 Serial.println((char)c);
	
 Serial.println();

 Serial.println(1.23456, 0);
 Serial.println(1.23456, 2);
 Serial.println(1.23456, 4);

 Serial.println();

 Serial.print("Temperature = ");
 Serial.print(c);
 Serial.print(' ');
 Serial.write(176);
 Serial.println("C [OK]");
}

void setup()
{
}

Návrat na zoznam cvičení...