Operácie

Zaver.h

Z SensorWiki

/*
 *  Created: 12/12/2012 12:12:12
 *  Authors: Lukas Mrva (55716), Vladimir Reksak (55720)
 */

#ifndef ZAVER_H_
#define ZAVER_H_
#define F_CPU 16000000

void port_init(void);
void timer0_init(void);
void timer1_init(void);
void timer2_init(void);
void timer1_generator(unsigned int tau);
void timer2_generator(unsigned int tau);
void delay_ms(unsigned int ms);
void lcdInit4(void);           	  // inicializácia displeja 4-bitovo
void lcdDataWrite(unsigned char w_data) ;   // zapíše znak na aktuálnu pozíciu
void lcdControlWrite(unsigned char c_data);  // zapíše príkaz do displeja

#endif /* ZAVER_H_ */

Na stiahnutie: Súbor:Zaver.h


Späť na zadanie