Operácie

MQTT

Z SensorWiki

Základné informácie o protokole MQTT nájdete


Mosquitto

Pokúsili sme sa nainštalovať mosquitto broker aj na server senzor.robotika.sk priamo na nom to fungovalo dobre, ešte treba nejako zariadiť, aby sa to dalo aj zvonka a nielen cez localhost. Asi sa nevyhneme tomu zabezpeceniu, hoci na pokusy by mi stacilo aj bez mena a bez hesla.

Info:

Nejaky tester k tomu:


MQTT a Thingsboard.io

Pri príprave príkladov sme čerpali informácie z rozličných zdrojov, napríklad:


Node-Red a Thingsboard.io

Toto by malo prísť až celkom na záver, keď všetko bude fungovať, tak si ukážeme ako sa to dá pekne zjednodušiť a sprehľadniť cez node-red

Najprv local dashboard


Potom cez mqtt aj na serveri