Operácie

Sekvenčné logické obvody

Z SensorWiki

Analýza

1. Analyzujte preklápací obvod zostavený z dvoch členov NAND podľa nasledovného zapojenia:

RS-FlipFlopNAND.png

Vypracujte pravdivostnú tabuľku, stavový diagram a časový diagram.


2. Analyzujte preklápací obvod typu D (v programe Simulator.IO sa volá FF):

FlipFlopD.png

Pri simulovaní s výhodou využijete generátor impulzu. Vypracujte pravdivostnú tabuľku, stavový diagram a časový diagram.

Syntéza

 1. Zapojte 4 preklápacie obvody typu D a vytvorte synchrónny pamäťový register.
 2. Zapojte preklápacie obvody typu D do série a analyzujte ako sa obvod správa.
 3. Domáca úloha z prednášky: vydelili ste? Všimli ste si niečo?
  Navrhnite obvod pre násobenie / delenie 2,4 a 8.
 4. Navrhnite deličku frekvencie 4
  Vypracujte pravdivostnú tabuľku, stavový diagram a časový diagram.
 5. Navrhnite binárne počítadlo 0 - 15 s výstupom na sedemsegmentový zobrazovač

Simulátor

 1. na simulátore zostavte RS obvod z členov NAND a overte jeho funkciu podľa tabuľky
 2. odsimulujte a pozorujte správanie obvodu typu D (v Simulator.IO sa nazýva FF)
 3. vytvorte model 4-bitového pamäťového registra
 4. vytvorte model posuvného registra
 5. vytvorte model deličky 2 a 4
 6. vytvorte model 4-bitového počítadla