Operácie

Kinetis Tower Port

Z SensorWiki

Tower Port je veľký konektor na doskách určených pre Tower System, ktorý prepája jednotlivé dosky. Podobá sa PCI konektoru v počítačoch.<br\>

TowerPortPicture.jpg

KwikStick Tower Port

Na Tower Porte KwikStick dosky sú vyvedené len zbernice UART, SPI, CAN a I2C (z každej len jedna), dva piny TIMERU a jeden pin DAC.<br\>

KwikStikTowerPort.jpg

Zdroje a odkazy