Operácie

Návrh elektronického zariadenia

Z SensorWiki

Zadanie: Navrhnite astabilný oscilátor s mikroprocesorom ATtiny.


I. časť: Schéma zapojenia

Vypočítajte hodnoty súčiastok, nakreslite schému zapojenia a vygenerujte zoznam súčiastok.

ATtinyProjectIdea.png
Návrhy na funkciu zariadenia


Úlohy:

 1. Analýza zapojenia (výpočet parametrov, hodnoty)
 2. Schéma zapojenia
 3. Zoznam súčiastok (Ref, Typ, Hodnota, Reálna súčiastka: puzdro, obj. č., kód, cena, datasheet)


Hodnotenie:

Odovzdať treba:

 • Schému zapojenia (vytlačená, A4, vyplnená rohová pečiatka, všetky súčiastky označené)
 • Zoznam súčiastok (vytlačená tabuľka, každá súčiastka s označením, typom, obj. číslo a cena)
 • * KiCAD súbor .sch

Deadline: 5. 3. 2023


2. časť: Návrh plošného spoja

K vytvorenej schéme navrhnite plošný spoj a pripravte podklady pre jeho výrobu.

Schema01-pcb.png

Úlohy:

 1. Priradenie puzdier k súčiastkám
 2. Tvorba plošného spoja
 3. Generovanie Gerber súborov (Pomenovanie podľa zadania výrobcu)
 4. 3D pohľad na dosku
 5. Odoslanie do výroby:
  • Aisler (Lemiers, Holandsko) - akceptuje KiCAD
  • OHSpark (Portland, Oregon USA) - akceptuje KiCAD ale nie v7


Hodnotenie:

Odovzdať treba:

 • Návrh plošného spoja (vytlačený, A4, vyplnená rohová pečiatka, všetky súčiastky označené)
 • Gerbery (elektronicky, musia sa dať skontrolovať v GerbView)
 • Náhľad na plošný spoj od niektorého výrobcu.
 • KiCAD súbor .pcb


Deadline: 12.3.2023Doplnky a pomocné materiály:

ATtiny-vypocet.jpgVzorový zoznam súčiastok.

# Qty Product Ref Value Name Datasheet Footprint
1 1 KEYS1066 BT1 Keystone1016 Držiak gombíkovej batérie https://senzor.robotika.sk/dtv/Keystone106.pdf Battery:BatteryHolder_Keystone_103_1x20mm
2 1 OSTAMA51A5A D1 OSTAMA51A5A LED 5mm trojfarebná, RGB https://senzor.robotika.sk/dtv/OSTAMA51A5A.pdf LED_THT:LED_D5.0mm-4_RGB_Staggered_Pins
3 1 L-7113F3BT D2 L-7113F3BT LED 5mm infračervená https://senzor.robotika.sk/dtv/L-7113F3BT.pdf LED_THT:LED_D5.0mm
4 1 L-53LID D3 L53-LID LED 5mm červená, nízkopríkonová https://senzor.robotika.sk/dtv/L53-LID.pdf LED_THT:LED_D5.0mm
5 1 ATTINY45-20PU IC1 ATtiny45-20P Mikroprocesor Attiny45 DIL8 https://senzor.robotika.sk/dtv/ATtiny45.pdf Package_DIP:DIP-8_W7.62mm
6 3 CF1/4W-180R R1-R3 180R Rezistor 1/8W https://senzor.robotika.sk/dtv/resistor.pdf Resistor_THT:R_Axial_DIN0309_L9.0mm_D3.2mm_P12.70mm_Horizontal
7 1 1-1825910-0 SW1 Mikrospinac TACT Mikrospínač do plošného spoja https://senzor.robotika.sk/dtv/1-1825910-0.pdf Button_Switch_THT:SW_PUSH_6mm_H4.3mm
8 1 BAT-CR2032/A Batt1 CR2023 Gombíková batéria 3V typ CR2032 https://senzor.robotika.sk/dtv/BAT-CR2032_A.pdf nie je
9 1 GOLD-8P Conn1 DIL8 Pätica na integrovaný obvod DIL8 https://senzor.robotika.sk/dtv/DS1001-01.pdf nie je
Vzorový príklad odovdaného zadania.
Pozn.:Toto nie je schéma zapojenia!


Distribútori súčiastok


KiCAD


Typické chyby pri návrhu DPS na cvičení:

 • Príliš tenké spoje, ktoré sa môžu pri spájkovaní odlúpiť
 • Príliš malé označenie súčiastok (overlay), ktoré by v reále nebolo čitateľné.
 • Označenie súčiastky nie je jednoznačné, viedlo by k chybe pri osadzovaní.
 • Zbytočné vedenie spojov z jednej strany na druhú - každá via znamená vyššiu cenu a nižšiu spoľahlivosť
 • Rozliata meď skratuje niektorý spoj
 • Zbytočne veľký plošný spoj - buď sú zbytočne veľké okraje, alebo sú súčiastky "kilometer" od seba
 • Umiestnenie konektora nejde až k hrane dosky, prípadne je umiestnený tak, že v reálnom prevedení prekáža iná súčiastka jeho pripojeniu.
 • Chýbajúci okraj dosky - orez (nesmie byť totožný s meďou, musí byť väčší)


ToDo: obrázok s typickými chybami