Operácie

Porada 2009-04-28

Z SensorWiki

Zápisnica

Dátum: 28.4.2009

Miesto: D-519

Prítomní:

  • Pedagóg: Ing. Richard Balogh
  • Členovia tímu: Bc. Michal Beňo, Bc. Ján Maláč, Bc. Jozef Škultéty, Bc. Peter Mihál

Neprítomní:

  • Členovia tímu:


Vyhodnotenie úloh z minulých stretnutí:

Pozri zapis z minulej [1]


Opis stretnutia:

1. Kontrola splnenia úloh z predchádzajúcej porady.

  - Testovanie kamery bolo zatila odložené z dôvodu komplikovaného použitia
  - Protokol z testovania farebného senzora nebolo vypracované z dôvodu poruchy lego kocky

2. Diskusia o konštrukcii robota.

  - nevieme či gumsticx bude vediet určit svoju polohu
  - na určnie polohy sa dajú využit inkrementálne snimače na motoroch
  - Prototyp podvozku bude skonštruovaný z lega.
  - návrh určenia polohy pomocou snímača z myši bol zamietnutý
  

Úlohy do ďalšieho stretnutia:

1. Otestovať farebný senzor pri rôznych svetelných podmienkach, v spojení s lego kockou a vypracovat protokol o meraní

StatusUNKNOWN.png Z:Bc. Jozef Škultéty T: 5.5.2009

2. Prekresliť blokovú schému robota

StatusUNKNOWN.png Z: Bc. Michal Beňo T: 5.5.2009

3. Otestovať možnosť zasielania informácii z Linuxu cez usb

StatusUNKNOWN.png Z: Bc. Ján Maláč T: 5.5.2009


Najbližšie stretnutie: 5.5.2009, poradu bude viesť: Mihál


V Bratislave, 5.5.2009

Zapísal: Mihál