Operácie

Počítadlo návštevníkov

Z SensorWiki

Pocitadlo.jpg
Naprogramujeme jednoduché počítadlo návštevníkov. Existuje takáto mechanická pomôcka, ktorú drží usporiadateľ, ktorý stojí pri dverách a vždy keď niekto vojde dnu, pripočíta jednotku. My teraz navrhneme modernejšiu, elektronickú verziu. Po zapnutí sa znova ikonkou ✓ ubezpečíme, že je zariadenie pripravené. Stlačením ľavého tlačidla 🅰 sa vždy pripočíta jednotka. Stlačením oboch 🅰+🅱 sa zariadenie vynuluje a začneme od začiatku. Vo všetkých príkladoch používame premennú pocetNavstevnikov.  
input.onButtonPressed(Button.A, function () {
  pocetNavstevnikov += 1
})
input.onButtonPressed(Button.AB, function () {
  pocetNavstevnikov = 0
})
let pocetNavstevnikov = 0
pocetNavstevnikov = 0
basic.showIcon(IconNames.Yes)
basic.forever(function () {
  basic.showNumber(pocetNavstevnikov)
})
def on_button_pressed_a():
  global pocetNavstevnikov
  pocetNavstevnikov += 1
input.on_button_pressed(Button.A, on_button_pressed_a)

def on_button_pressed_ab():
  global pocetNavstevnikov
  pocetNavstevnikov = 0
input.on_button_pressed(Button.AB, on_button_pressed_ab)

pocetNavstevnikov = 0
pocetNavstevnikov = 0
basic.show_icon(IconNames.YES)

def on_forever():
  basic.show_number(pocetNavstevnikov)
basic.forever(on_forever)
from microbit import *

pocetNavstevnikov = 0

display.show(Image.YES)
sleep(1000)

while True:
  display.scroll(pocetNavstevnikov)
  if button_a.is_pressed() and button_b.is_pressed():
    pocetNavstevnikov = 0
    sleep(500)
  elif button_a.is_pressed():
    pocetNavstevnikov = pocetNavstevnikov + 1
#include <Adafruit_Microbit.h>

Adafruit_Microbit_Matrix microbit;

int pocetNavstevnikov = 0;

void setup() {
  pinMode(PIN_BUTTON_A, INPUT);
  pinMode(PIN_BUTTON_B, INPUT);

  microbit.begin();
  microbit.show(microbit.YES);
  delay(1000);
}

void loop() { 

 if (! digitalRead(PIN_BUTTON_A) && ! digitalRead(PIN_BUTTON_B)) 
 {
    pocetNavstevnikov = 0;
    delay(1000);
 }
 
 if (! digitalRead(PIN_BUTTON_A)) 
 {
    pocetNavstevnikov++;
 }

 microbit.print(pocetNavstevnikov);
 delay(200); 
 
}
#include "MicroBit.h"

MicroBit uBit;

static int pocetNavstevnikov = 0;

MicroBitImage     YES("0,0,0,0,0\n 0,0,0,0,1\n 0,0,0,1,0\n 1,0,1,0,0\n 0,1,0,0,0\n");

void onButtonA(MicroBitEvent e)
{
  pocetNavstevnikov++;
}

void onButtonAB(MicroBitEvent e)
{
  pocetNavstevnikov = 0;
}


int main()
{
  uBit.init(); // setup
  uBit.messageBus.listen(MICROBIT_ID_BUTTON_A, MICROBIT_BUTTON_EVT_CLICK, onButtonA);
  uBit.messageBus.listen(MICROBIT_ID_BUTTON_AB, MICROBIT_BUTTON_EVT_CLICK, onButtonAB);

  uBit.display.print(YES);
  uBit.sleep(1000);

 
  while (1)
  {
    uBit.display.print(pocetNavstevnikov);
    uBit.sleep(100);
  }
}


👉 Späť na zoznam príkladov....