Operácie

Education 21

Z SensorWiki

Jozef Nosek (1967), Profesor biochémie na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave:

Považujem za chybnú predstavu, aby univerzity pripravovali špecialistov úzko zameraných vo svojom odbore s cieľom pripravovať kvalifikovanú pracovnú silu pre konkrétne firmy. To je skôr úloha pre technické a odborné školy. Misiou univerzity by mala byť výchova ľudí pripravených identifikovať a riešiť problémy, ktoré dnes ani nepoznáme.
Source: http://www.etrend.sk/ekonomika/mafia-neschopnych-v-slovenskej-vede-2.html


Klaudia Bednárová, Riaditeľka jazykovej školy The Bridge:
Vzdelanie je špecifická vec, hoci zaň zaplatíte, musíte si to aj odmakať. Učiteľ nie je lievikár, ale odborník, ktorý by mal študenta správne viesť na ceste štúdiom.
Source: Za úspech v jazyku môže učiteľ. Rozhovor. 6 .týždeň, 6. februára 2017, s. 26

Knižnica: