Operácie

MIPS Template

Z SensorWiki

Záverečný projekt predmetu MIPS / LS2024 - Meno Priezvisko


Zadanie

Sem príde text zadania, ak bolo len voľne formulované, rozpíšte ho podrobnejšie

Vývojová doska ACROB.

Literatúra:


Analýza a opis riešenia

Opíšte sem čo a ako ste spravili, ak treba, doplňte obrázkami...

RGB LED.

Nezabudnite doplniť schému zapojenia!

Schéma zapojenia LCD displeja.


Algoritmus a program

Algoritmus programu je....


#include <avr/io.h>

int main(void)
{
 unsigned int measuredValue;

 while (1)
 {
  /* relax */ 
 }

 return(0);
}
#include <avr/io.h>

void adc_init(void);                  // A/D converter initialization

unsigned int adc_read(char a_pin);

Pridajte sem aj zbalený kompletný projekt, napríklad takto (použite jednoznačné pomenovanie, nemôžeme mať na serveri 10x zdrojaky.zip:

Zdrojový kód: zdrojaky.zip


Overenie

Na používanie našej aplikácie stačia dve tlačítka a postup používania je opísaný v sekcii popis riešenia. Na konci uvádzame fotku záverečnej obrazovky pred resetom. Vypísaný je tu priemerný čas a najlepší čas.

Aplikácia.

Video:

Kľúčové slová 'Category', ktoré sú na konci stránky nemeňte.