Operácie

NAVEZ cvičenie 4

Z SensorWiki

Vytvorte redukciu medzi DIL-8 a SOIC-8 puzdrom. Napríklad takúto:

RedukciaDIL-SOIC.jpg

Pri návrhu si vytvorte vlastnú knižnicu súčiastok a vlastné puzdro pre oba integrované obvody. Budete potrebovať:

Pomôcka:

Bonus: vytvorte aj mechanický otvor na upevnenie (dieru na M3)

DIP-8 dimensions.png


Hodnotenie:

Odovzdať treba:

  • Zdrojový súbor (*.pcb) a screenshot návrhu (*.png} do Classroomu.

Deadline: 31. 3. 2020


Návrat na zoznam cvičení...