Operácie

SMDF 2020

Z SensorWiki

Systémové myslenie v IT a Digitálna Fabrikácia: Projekty

Zoznam študentských projektov z predmetu Systémové myslenie v IT a Digitálna Fabrikácia na FMFI UK v roku 2020