Operácie

Porada 2009-02-24

Z SensorWiki

Zápisnica

Miesto: D-519

Prítomní: Balogh, Beňo, Mihál, Maláč, Škultéty

Priebeh: Poradu viedol Ing. Balogh, dohodli sme nasledovné záležitosti:

1. Vytvorenie web-priestoru:

StatusOK.png Z: Balogh T: 26.2.2009
  • oznámiť p. Ševčíkovej
StatusOK.png Z: Mihál T: 27.2.2009


2. Pri komunikácii v tíme a pri komunikácii s osobami mimo tímu, ale z tímových dôvodov poslať cc: balogh@elf.stuba.sk

StatusINFO.png Z: všetci T: '


3. Každý člen tímu si vytvorí vlastný projektový denník - denník bude obsahovať tabuľku s evidenciou hodín odpracovaných na projekte.

StatusOK.png Z: všetci T: 3.3.2009


4. Pre prácu na tímovom projekte budeme využívať miestnosť D 705, k miestnosti D 705 je potrebné rozmnožiť kľúč pre každého člena tímu.

StatusOK.png Z: Maláč T: 3.3.2009

5. Je potrebné preložiť pravidlá dvoch kategórií súťaže Robot challange

  • Humanoid
StatusOK.png Z: Mihál T: 3.3.2009
  • Puck collect
StatusOK.png Z: Mihál T: 3.3.2009

6. Vytvorenie prezentácie s pravidlami a myšlienkou Puck collect.

StatusOK.png Z: Mihál T: 3.3.2009

7. Služobná cesta Viedeň, 21.3.2009, Robot challange

  • cesta bude hradená z projektu
  • potrebné zobrať kameru, fotoaparát, vypracovať a podať správu
  • je potrebné vybaviť služobnú cestu u p. Šábikovej
StatusWARN.png Z: Škultéty T: 3.3.2009

8.Testovanie a oboznámenie sa s robotmi – výhody, nevýhody, otestovať možnosti – dostupných robotov, dvaja členovia tímu si zoberú robota na otestovanie

  • pripraviť robotov
StatusINFO.png Z: Balogh T: 3.3.2009
  • doniesť a prezentovať bakalársku prácu
StatusINFO.png Z: Škultéty T: 3.3.2009

9.Odovzdať záväznú ponuku na vedenie katedry p. Šábikovej.

StatusOK.png Z: Škultéty T: 27.2.2009

Najbližšie stretnutie: 3.3.2009 o 11:00 hod, poradu bude viesť: Maláč

V Bratislave, 24.2.2009

Zapísal: Michal Beňo


StatusOK.pngStatusINFO.pngStatusUNKNOWN.pngStatusWARN.pngStatusCANCEL.pngNasledujúca porada