Operácie

Porada 2009-03-03

Z SensorWiki

Zápisnica

Dátum: 3.3.2009

Miesto: D-519

Prítomní:

 • Pedagóg: Ing. Richard Balogh
 • Členovia tímu: Bc. Michal Beňo, Bc. Peter Mihál, Bc. Ján Maláč, Bc. Jozef Škultéty


Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia:

Všetky úlohy splnené (pozri zápisnicu), nesplnené je len vybavovanie služobnej cesty.

Opis stretnutia:

1. Dohodli sme sa, že na wiki budeme zápisnice nazývať názvom Porada_rrrr-mm-dd

kde rrrr=rok, mm=mesiac, dd=deň

Zápisnice stačí napísať na wiki, nie je potrebné písať aj do wordu.

2. Prezentácia Bakalárskej práce. (Jozef Škultéty)

 • Výhody lega, že vieme rýchlo poskladať robota.
 • Lego sa dá programovať v rôznych jazykoch.
 • Robot na bakalársku prácu bol programovaný v jave. Jeden program bežal na počítači a druhý na robotovi a komunikovali cez Bluetooth.
 • Robot dokázal identifikovať prekážku a otočiť sa. Robot mal problém ísť rovno.
 • Príloha: Bakalárska práca aj prezentácia sa nachádza v dotprojekt.

3. Prezentácia pravidiel Puck Collect. (Peter Michál)

 • Prezentácii objasnila základné otázky pravidiel súťaže.
 • Po prezentácii nám ostali nasledovné otázky:
  • Čo znamená, že puk musí ostať v pokoji?
  • Musí robot prinesené puky vyklopiť na hraciu plochu alebo stačí keď ich v sebe prinesie na štartovaciu pozíciu?
  • Môže náš robot zámerne presúvať súperove puky? (ale ich neprinesie na štartovaciu pozíciu)

4. Dohodli sme sa, že všetky súbory budeme skladovať v dotprojekte.

5. Predstavenie možností práce s lego NXT robotmi. (Richard Balogh)

6. Predstavenie možností práce s BoeBot robotmi. (Richard Balogh)

7. Ukážka robotov v učebni D705

Úlohy do ďalšieho stretnutia:

1. Vybaviť služobnú cestu u p. Šábikovej

StatusOK.png Z: Škultéty T: 10.3.2009

2. Nahrať prezentáciu a bakalársku prácu do dotprojektu.

StatusOK.png Z: Škultéty T: 10.3.2009

3. Nahrať prezentáciu pravidiel Puck Collect do dotprojektu. Poslať preložené texty Ing. Baloghovi.

StatusOK.png Z: Mihál T: 10.3.2009

4. Vyskúšať naprogramovať jednoduchý program na vybranom robotovi.

StatusINFO.png Z: všetci T: 17.3.2009

5. Pozrieť si stránku parallaxu aké senzori sú k dispozícii.

StatusINFO.png Z: všetci T: 10.3.2009

6. Prichystať senzory na oboznámenie

StatusOK.png Z: Balogh T: 10.3.2009


7. Poslať rozvrh miestnosti D705

Stranka labaku je tuto: http://virtuallab.kar.elf.stuba.sk/robowiki/index.php?title=Laboratorium

Ked budete chciet, pozrite sa kde je volno a napiste mi, zarezervujem vam cas. Ked je volno, mozete tam chodit aj na blind, len s rizikom, ze nebudete mat klud.

Máte rezerváciu každý pondelok od 13:00 do 15:00.


StatusOK.png Z: Balogh T: 10.3.2009Najbližšie stretnutie: 10.3.2009 o 11:00 hod, poradu bude viesť: Maláč

V Bratislave, 3.3.2009

Zapísal: Maláč