Operácie

Pieskovisko

Z SensorWiki

Youtube video

Quiz

1 Type the question here...

The correct answer.
Wrong or misleading answer.
Wrong or misleading answer.
Wrong or misleading answer.


Digitálny výstup - tranzistor ako spínač

Úloha: postupujte podľa obrázkov, vždy najprv vypočítajte hodnoty súčiastok, potom zapojte obvod na skúšobnej doštičke a potom odmerajte, či ste dosiahli požadované parametre.

ToDo: este tu chyba jednoduchy PWM obvod s NE555 na regulaciu vykonu.

Katalógové údaje (datasheet)

Polovicny mostik

H-mostik