Operácie

Pieskovisko

Z SensorWiki

Digitálny výstup - tranzistor ako spínač

Úloha: postupujte podľa obrázkov, vždy najprv vypočítajte hodnoty súčiastok, potom zapojte obvod na skúšobnej doštičke a potom odmerajte, či ste dosiahli požadované parametre.

ToDo: este tu chyba jednoduchy PWM obvod s NE555 na regulaciu vykonu.

Katalógové údaje (datasheet)

LinkyPolovicny mostik

H-mostik

 • ToDo

Ultrazvukové senzory

Zadanie pre ultrazvukový snímač

 1. Zmerajte dobu odozvy UZ snímača pri odraze od prekážky
 2. Prepočítajte zmeranú dobu odozvy na vzdialenosť v cm (výpočet)
 3. Pridajte kompenzáciu na vplyv teploty (výpočet)
 4. Zmerajte prevodovú charakteristiku snímača s kompenzáciou a bez kompenzácie (tabuľka + grafická závislosť zmeranej vzdialenosti od skutočnej)
 5. Zmerajte kritický uhol pre vzdialenosť 50, 100 a 150 cm.
 6. Zmerajte minimálnu veľkosť detekovanej prekážky
 7. Určte minimálnu a maximálnu detekovanú vzdialenosť
 8. Nájdete objekt neviditeľný pre tento senzor?
 9. Zmerajte vyžarovaciu charakteristiku senzora

Domáca úloha

Mobilný robot na Marse je natočený smerom na východ. Ultrazvukový otočný senzor zmeral objekty, ktoré treba preskúmať v nasledovných troch smeroch (uvedená je vždy séria niekoľkých meraní v stupňoch):

 • a) 85, 95, 110, 90
 • b) 350, 360, 0, 10
 • c) 350, 360, 10, 360

Všetky tri sa nachádzajú vo vzdialenosti 100 m. Vypočítajte priemernú hodnotu a smerodajnú odchýlku a na základe toho rozhodnite:
Ktorým smerom sa má vydať na prieskum, aby minul čo najmenej času a energie na otáčanie?

Informácie k senzorom
x. Digitálny vstup so striedavým napätím

x. Referenčný zdroj a zosilňovač

x. Howlandov obvod a zosilňovač