Operácie

Základy systémov automatického riadenia

Z SensorWiki

Odkaz na AIS:


Prednášky

Cvičenia

Cvičenie 1: Úvod

  • Úvod: Bezpečnosť práce

Poučenie o Bezpečnosti pri práci

Praktický súhrn Bezpečnosť práce


Cvičenia 2 - 4: Senzory

  • Cvičenie 1: Meranie teploty

Snímače teploty

Návod na cvičenia

Tabuľka s ideálnymi hodnotami odporu Pt100 (Matlab, Excel, Ascii).


  • Cvičenie 2: Snímače tlaku

Snímače tlaku

Návod na cvičenia


  • Cvičenie 3: Snímače výšky hladiny

kapacitný, hydrostatický

Návod na cvičenia


Cvičenia 5 - 6: Akčné členy


Relax

A leto zostalo v spomienkach.... Búrka.jpg