Operácie

Krokové motory

Z SensorWiki

Cieľ: Zoznámiť sa s krokovým motorom

KrokovyMotorCelok.jpg KrokovyMotorSkladba.jpg KrokovyMotorStatoroveVinutie.jpg KrokovyMotorRotor.jpg

Krokové motory -- teória

Automotive applications


Použitý typ krokového motora: 2-fázový krokový motor Microcon SX34-2740

Krokové motory radu SX majú relatívne vysoký moment pri zachovaní malých rozmerov. Štandardná dĺžka kroku je 1,8° s možnosťou ďalšíeho drobenia elektronicky.

Úlohy:

 1. Vypočítajte
  1. počet krokov na otáčku a
  2. počet krokov na otáčku pri mikrokrokovaní s drobením 64.
 2. Do nasledovnej tabuľky doplňte farby vodičov pre bipolárne sériové zapojenie KM.
A . . . . . . . .
/A
B
/B
prepoj1
prepoj2

3. Vypočítajte potrebné parametre pre lichobežníkový rýchlostný profil podľa obrázku

KM Profil1.png

4. Urobte analýzu nasledovného riadiaceho programu

\		; Reset
S100		; Start na 100 krokov/s
V500		; Koniec na 500 krokov/s
A64		; Zrychlenie 64 krokov /s2
F3200000	; Urob 50 000 full krokov, t.j. 50 000*64 = 3 200 000 mikrokrokov
R		; Run
 1. a) Ako treba zmenit argument F aby motor spravil 10 celých otáčok?
 2. b) Aké otáčky dosiahne motor pri dosiahnutí max. rýchlosti?
 3. c) Výpočet z bodu b) overte meraním

5. Použite túto riadiacu sekvenciu a pozorujte stratu kroku:

\
S100
A1500
V4000
F3200000
R

Odstráňte problém.


Doplňujúce informácie

Riadiaca doska

Microcon CD 30M

Programovateľné jednotky typu CD obsahujú riadiaci kontrolér typu M1486 a výkonovú časť pre bipolárne napájanie krokového motoru s impulznou reguláciou prúdu.

Kontrolér M1486 obsahuje:

 • programovateľné riadenie krokového motora (dĺžka dráhy, rýchlosť, zrýchlenie, mikrokrokovanie)
 • malý programovateľný automat (vstupy/výstupy, slučky, podmienené skoky, čakacie doby).

Kontrolér je ovládaný jednoduchými ASCII povelmi po sériovej linke. Jednotky umožňujú delenie celokroku - mikrokrokovanie, ktoré výrazne obmedzuje vibrácie a rezonance pri nízkých rychlostiach.Parametre výkonovej časti CD30M

Napájecie napätie: 12 - 48 VDC
Amplitúda prúdu:  0,4 - 3,3 A
Nastavenie prúdu v šestnástich stupňoch
Odporúčaný počet mikrokrokov na celokrok 4, 8, 16
Automatické zníženie prúdu po zastavení motora
Možnosť programového vypnutia koncového stupňa
Kapacita na jednotke 5 000 uF
Statické momenty vhodných krokových motorov 1,2 - 8,5 Nm
Rozmery (malý euro-formát): 160 x 100 x 30 mm
Doporučený napájací zdroj PS 35Napájací zdroj:

Microcon PS 20/30

Nestabilizovaný napájací zdroj jednosmerného napätia s toroidným transformátorom, odrušovacím filtrom, prepäťovou ochranou a výstupným kondenzátorom pre napájanie jednotiek do 3 A. Výstupné napätie 33 VDC (pre jednotky CD20M, SD20M) a 44 VDC (pre jednotky CD30x, CD30M, SD30x, SD30M).

Technické parametre
 
Menovité napájacie napätie:     230 VAC, 50 Hz
Výstupné napätie (pri záťaži 0,5 A):
                   33 VDC, výstupní kondenzátor 2G2
                   44 VDC, výstupní kondenzátor 4G4
Menovitý výstupný prúd:       2 A (3 A max. špičkovo)
Rozsah pracovných teplôt:      -10 až +40°C
 
- zdroj obsahuje prepäťú diódu so špičkovým výkonom 3 kW na výstupnom napätí 44 VDC
- štandardné prevedení pre uchytenie na DIN lištu


Program Inmotion PC Utilities

Microcon M1486 - popis niektorých príkazov kontroléra.


Meranie otáčok prístrojom Lutron DT-2236 (manual)


Linky 2015:

Animácie:

Videá:


Aplikácie