Operácie

Kódy a kódovanie

Z SensorWiki


5. BCD kód

BCD (Binary Coded Decimal) používa štvorice bitov na zakódovanie jednotlivých číslic z desiatkovej reprezentácie.

Príklad:

15810 = 0001 0101 1000
      1   5   8

Je to veľmi neúsporný kód, lebo mnoho kombinácií je nevyužitých, má však iné výhody pre ktoré sa niekedy používa.

1 Preveďte číslo 24910 do BCD kódu (tri štvorice binárnych číslic oddelené medzerami):

2 Preveďte číslo 1001 0000 0101 z BCD kódu na desiatkové číslo:

6. ASCII kód

1 Preveďte text FEI do ASCII kódu (tri dvojice hexačísel oddelené medzerou):

2 Preveďte reťazec 53 54 4FHEX z ASCII kódu na text:

3 Preveďte číslo 1010000 1100101 11100112 z ASCII kódu na text:


4 Na poškodenej SD karte ste prečítali nejaké binárne data. Zistili ste, že dôležitá informácia sa začína od adresy 3210 a má dĺžku 25 bajtov. Čo je to za informáciu?

0000 0000 42 4d 56 de 10 20 20 20 20 20 36 20 20 20 28 20 
0000 0010 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 
0000 0020 68 74 74 70 3a 2f 2f 73 65 6e 7a 6f 72 2e 72 6f 
0000 0030 62 6f 74 69 6b 61 2e 73 6b 20 20 20 20 20 20 20 
0000 0040 20 51 30 30 4f 61 55 51 64 59 55 66 5a 58 71 68 
0000 0050 65 84 78 78 90 86 86 9a 90 90 99 91 91 93 89 89 

5 Ako sa usporiadavajú texty v počítači podľa abecedy?

6 Ako počítač zmení v texte všetky veľké písmená na malé?

7 Ako počítač zistí, či text začína písmenom alebo číslicou?

8 Preveďte číslo 13710 do dvojkovej sústavy, do BCD kódu a do ASCII kódu. Koľko bitov je potrebných?