Operácie

Prevody medzi číselnými sústavami

Z SensorWiki

Teoretický úvod

Podrobnejší popis a teóriu nájdete na stránke Číselné sústavy


Príklad 1: Preveďte číslo 12310 do binárnej (dvojkovej) sústavy.

Prev dec bin.jpg


Príklad 2: Preveďte číslo 5324110 do hexadecimálnej (šestnástkovej) sústavy.

Prev dec hex.jpg


Príklad 3: Záporné čísla


Priamy kód -- jeden bit (MSB) je vyhradený pre znamienko

 0 000  0        1 000  -0
 0 001  1        1 001  -1
 0 010  2        1 010  -2
 0 011  3        1 011  -3
 0 100  4        1 100  -4
 0 101  5        1 101  -5
 0 110  6        1 110  -6
 0 111  7        1 111  -7
  
 3 + (-3) = 0011 + 1011 = 1110 = -6  nOK
 5 + (-3) = 0101 + 1011 = 1 0000 = 0 nOK
 

Inverzný kód -- podobne ako priamy, MSB je znamienko

 0 000  0        1 000  -7
 0 001  1        1 001  -6
 0 010  2        1 010  -5
 0 011  3        1 011  -4
 0 100  4        1 100  -3
 0 101  5        1 101  -2
 0 110  6        1 110  -1
 0 111  7        1 111  -0
 
 
 3 + (-3) = 0011 + 1100 = 1111 = -0   OK
 5 + (-3) = 0101 + 1100 = 1 0001 = 1  nOK
 Je nutná korekcia: pripočítať CY bit k LSB
 5 + (-3) = 0101 + 1100 = 1 0001 = 0001+1 = 0010 = 2  OK
 

Doplnkový kód -- inverzný kód + 1, stále platí MSB je znamienko ale naviac funguje aritmetika

 0 000  0        1 111  -1   
 0 001  1        1 110  -2   
 0 010  2        1 101  -3   
 0 011  3        1 100  -4   
 0 100  4        1 011  -5   
 0 101  5        1 010  -6   
 0 110  6        1 001  -7   
 0 111  7        1 000  ?? => -8
  
 
 3 + (-3) = 0011 + 1101 = 1 0000 = 0   OK
 5 + (-3) = 0101 + 1101 = 1 0010 = 2   OK
-7 + (-1) = 1001 + 1111 = 1 1000 = -8

Príklady na precvičovanie

1. Vyplňte nasledovnú tabuľku

DEC HEX BIN
0                      
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

2. Preveďte niekoľko čísel z jednej sústavy do inej podľa pokynov cvičiaceho.


Preveďte z desiatkovej do dvojkovej sústavy:

 • 15810 = ?2
 • 14410 = ?2
 • 1010DEC = ?BIN
 • 12310 = ?2

Preveďte z dvojkovej do desiatkovej sústavy:

 • 1010 01012 = ?10
 • 1000 00012 = ?10
 • 101001BIN = ?DEC
 • 01010010101102 = ?10


1 Preveďte číslo 234DEC z desiatkovej do dvojkovej sústavy:

2 Preveďte číslo 10110 z desiatkovej do dvojkovej sústavy:

3 Preveďte číslo 1100 0011BIN z dvojkovej do desiatkovej sústavy:

4 Preveďte číslo 1010 10102 z dvojkovej do desiatkovej sústavy:Preveďte z desiatkovej do šestnástkovej sústavy:

 • 15810 = ?16
 • 14410 = ?16
 • 2710 = ?16
 • 201DEC = ?HEX

Preveďte zo šestnástkovej do desiatkovej sústavy:

 • 1A16 = ?10
 • 3FFHEX = ?DEC
 • 1016 = ?10
 • 0a916 = ?10


1 Preveďte číslo 234DEC z desiatkovej do šestnástkovej sústavy:

2 Preveďte číslo 10110 z desiatkovej do šestnástkovej sústavy:

3 Preveďte číslo 0C716 z šestnástkovej do desiatkovej sústavy:

4 Preveďte číslo ABBAHEX z šestnástkovej do desiatkovej sústavy:


Priame prevody medzi šestnástkovou a dvojkovou sústavou:

 • 1011 00112 = ?16
 • 0A1A116 = ?2
 • 0c3fHEX = ?BIN
 • 1100 0011 0101 1010BIN = ?HEX

1 {Preveďte číslo 0111 1110BIN z dvojkovej do šestnástkovej sústavy:

2 Preveďte číslo 0101 00012 z dvojkovej do šestnástkovej sústavy:

3 Preveďte číslo 0C316 z šestnástkovej do dvojkovej sústavy:

4 Preveďte číslo 9BHEX z šestnástkovej do dvojkovej sústavy:3. Záporné čísla - doplnkový kód

Pozn.: Predtým najprv binárnu aritmetiku na sčítanie aby vedeli +1

Preveďte z desiatkovej do dvojkovej sústavy v doplnkovom kóde:

 • -9910 = ?2
 • -20010 = ?2

Preveďte z dvojkovej sústavy v doplnkovom kóde do desiatkovej:

 • 1010 10002 = ?10
 • 1010 10112 = ?10

1 Preveďte číslo -1410 do dvojkovej sústavy v doplnkovom kóde:

2 Preveďte číslo 1111 01102 v doplnkovom kóde do desiatkovej sústavy:


4. Rozsahy - aké najmenšie a aké najväčšie číslo vieme zobraziť v pamäťovej bunke šírky 1 Bajt? Aké celé čísla vieme uložiť v 32-bitovom počítači?