Operácie

ZPOC online: 8. Základy programovania v strojovom kóde

Z SensorWiki

Tieto jednoduché programy budeme analyzovať v simulátore procesora 8080. Pri práci je dobrou pomôckou tento ťahák s výberom inštrukcií. Obsluhu simulátora sme vysvetlili na cvičeniach, preto tu nájdete len tento stručný obrázok s opisom.


Simulator8080a.png Simulator8080b.png


Nulovanie pamäťového miesta

Vynulujte obsah pamäťového miesta 0010h, do ktorého sme vložili naschvál nejaké číslo (55h), aby ste vedeli skontrolovať, že program naozaj danú pamäťovú bunku vynuluje. Obsah pamäte môžete meniť aj ručne.

V prvom stĺpci je intuitívne riešenie, na ktoré asi prídete hneď - má dĺžku 5 Bajtov a trvá 20 strojových cyklov. V druhom stĺpci je profesionálnejšie riešenie, ktoré je kratšie (4B, 17T) a aj nastaví príznaky. V treťom stĺpci je riešenie pomocou pseudoinštrukcie EQU, ktorá zjednoduší a sprehľadní programovanie. Porovnajte.

POZN.: toto sú programy napísané pre porovnanie vedľa seba, do simulátora musíte napísať len jeden zo stĺpcov, takže Copy/Paste odtiaľto vám nebude fungovať!

               myData equ 0010h
 org 0010h    org 0010h      org myData
 db 55h     db 55h       db 55       ; nejake data aby sme mali co vymazat
       
 org 0000h    org 0000h      org 0000h     ; program uloz od 0000h
 mvi a,00h    sub A        sub A       ; najprv vynulujem akumulator  sub A: A <- A-A = 0
 sta 0010h    sta 0010h      sta myData     ; a potom ho presuniem do pamäte   
 hlt       hlt         hlt        ; stop, koniec


Presuny sem a tam

Tento program nerobí nič užitočné, len presúva data hore dole pomocou rozličných inštrukcií. Program je tu zámerne aj so strojovým kódom a adresami, takže sa nedá Copy/Paste do simulátora. Je to tak preto, že kopírovaním sa nič nenaučíte, je potrebné ten program naozaj napísať.

0000             .ORG  0000h  ; tu hovorime, ze program zacne od adresy 0

0000  3E 07         MVI  A,07h  ; A = 07h - uloz do akumulatora cislo 7
0002  47           MOV  B,A   ; B = A  - obsah akumulatora skopiruj aj do B
0003  4A           MOV  C,D   ; C = D  - neviem co je v D, ale skopiruj to do C
0004  32 10 00        STA  0010h  ; A = [0010] - do akumulatora skopiruj to co je v pamati na adrese 0010
0007  3E 00         MVI  A,00h  ; A = 0, mozeme nahradit aj kratsim SUB A - cim vynulujeme A
0009  32 11 00        STA  0011h  ; to je vlastne MOV [0011],A cize presun (skopiruj) to co je v A do pamate
000C  3A 10 00        LDA  0010h  ; a toto je vlastne MOV A, [0010], cize presun z pamate do A
000F  76           HLT

Súčet dvoch 8-bitových čísel

Spočítajte dve 8-bitové čísla v pamäti. Prvý aj druhý sčítanec sú uložené v pamäti [0010h] a [0011h], výsledok chceme vrátiť tiež do pamäte za oba sčítance, teda na adresu [0012h].

Odskúšajte pre rozličné vstupné data. Ako vieme, že výsledok je OK? Skúste aj také čísla, ktorými prekročíte rozsah. Čo sa stane?

Po preklade spočítajte koľko bajtov zaberajú obe riešenia a koľko SC spotrebujú.

0010             ORG 0010H  
0010  02 03 00        DB 02H,03H,00H  ; tri cisla v pamati, tretie je 0 rezervovana pre vysledok
  
0000             ORG 0000   
0000  3A 0D 00        LDA 0010H     ; do Akumulatora prve cislo z adresy 0010
0003  47           MOV B,A      ; presun zatial do B
0004  3A 0E 00        LDA 0011H     ; do Akumulatora druhe cislo z nasledujucej adresy
0007  80           ADD B       ; A <-- A + B
0008  32 0F 00        STA 0012H     ; vysledok odloz na nasledujucu adresu 
000B  76           HLT

Tu je nepovinná ukážka, ako sa to dá spraviť aj celkom inak. Sú tam však inštrukcie, ktoré prekračujú rámec povinností na cvičeniach.

0010             .ORG  0010H  
0010  02 03 00        DB  02H,03H,00H  

0000             .ORG  0000  
0000  21 10 00        LXI  H,0010h   ; do HL adresu prveho cisla na adrese 0010
0003  7E           MOV  A,M     ; do Akumulatora prve cislo z adresy {HL}
0004  23           INX  H      ; HL <-- HL + 1
0005  86           ADD  M      ; A <-- A + {HL}
0006  23           INX  H      ; HL <-- HL + 1
0007  77           MOV  M,A     ; uloz do pamate {HL}
0008  76           HLT

Výmena

V pamäti sú za sebou uložené dve čísla. Vymeňte ich navzájom.

Pred spustením programu

0010 42
0011 55

Po vykonaní programu

0010 55
0011 42

Program môže vyzerať napríklad takto, znova je vo formáte, ktorý sa nedá Copy/Paste do simulátora. Viete prečo...

0010             .ORG  0010h  
0010  42 55         DB  42h,55h 
 
0000             .ORG  0000h  
0000  3A 10 00        LDA  0010h   ; 1: precitaj do A z 010h
0003  47           MOV  B,A    ; 2: odloz A do B
0004  3A 11 00        LDA  0011h   ; 3: precitaj do A z 011h
0007  32 10 00        STA  0010h   ; 4: to rovno zapisem do 010h
000A  78           MOV  A,B    ; 5: vrat do A to z B
000B  32 11 00        STA  0011h   ; 6: zapis to do 011h
000E  76           HLT       ; - hotovo

Linky


Precvičovanie

Preštudujte si nasledovný program:

      ORG   0000h 
      MVI   A,07h 
      MOV   B,A 
      MVI   A,03h 
      MOV   C,A 
      HLT

1 Aký bude obsah registra B po vykonaní celého programu?

2 Aký bude obsah registra A po vykonaní celého programu?


Preštudujte si nasledovný program:

      ORG   0040h 
      DB   01h,03h,05h,07h 

      ORG   0000h 
      LDA   0041h 
      MOV   B,A 
      LDA   0040h 
      ADD   B 
      STA   0042h 
      HLT

1 Aký bude obsah registra B po vykonaní celého programu?

2 Aký bude obsah registra A po vykonaní celého programu?

3 Aký bude obsah pamäťového miesta s adresou 0043h po vykonaní celého programu?

4 Aký bude obsah pamäťového miesta s adresou 0042h po vykonaní celého programu?

Preštudujte si nasledovný program:

      ORG   0040h 
      DB   01h,03h,05h,07h 

      ORG   0000h 
      LDA   0043h 
      MOV   B,A 
      LDA   0042h 
      SUB   B 
      STA   0041h 
      SUB   A 
      STA   0040h 
      HLT

1 Aký bude obsah registra B po vykonaní celého programu?

2 Aký bude obsah pamäťového miesta s adresou 0041h po vykonaní celého programu?

3 Aký bude stav príznaku Z (Zero) po vykonaní celého programu?

0
1

4 Aký bude obsah pamäťového miesta s adresou 0040h po vykonaní celého programu?