Operácie

Acrob07

Z SensorWiki

Úloha 7.

Naprogramujte robota na sledovanie čiary s vyhýbaním sa prekážkam. Použite 3ks QTI Line sensor a 1ks Sharp distance sensor.

ArduinoCloseUp.jpg

V prípade úspešného riešenia sa zúčastnite súťaže Istrobot 2011.

LinefollowerOneSensor.png LinefollowerTwoSensor.pngLinefollowerThreeSensor.png

Predošlá úloha... | Späť do menu