Operácie

Protokol MQTT

Z SensorWiki

Modifikované cvičenie na DOMA:


Úloha

Vyskúšajte si posielanie protokolom MQTT. Pošlite jednoduchú správu

 • Najprv na
  • MQTT server mqtt://public:public@public.cloud.shiftr.io (username vase priezvisko)
  • do topicu /feistu/misa/2021/XXX
 • a potom na
  • MQTT server mqtt://dOVph0fe2HybffoMHjN3@demo.thingsboard.io
  • do topicu v1/devices/me/telemetry

Správa vo formáte JSON má vyzerať takto:

{"XXXY-Lat": 49.1634, "XXXY-Lon": 20.1349, "XXXY-Temp": 18.2}

kde

 • XXX su prve tri pismena vasho priezviska
 • Y je prve pismeno krstneho mena
 • Lat je zemepisna sirka na styri desatinne miesta
 • Lon je zemepisna dlzka na styri desatinne miesta a
 • Temp aktualna vonkajsia teplota


Tipy

Kontrola, či vám to správne funguje je možná tu: https://shiftr.io/try

ShiftrIOtest.png
ShiftrIOtestMsg.png
Kontrola funkcie na Shiftr.IO


V Processingu treba pridat kniznicu Joela Gaehwillera MQTT:

Sketch -> Import Library -> Add Library -> MQTT -> Install

ProcessingAddLibrary.png
Pridávanie knižnice v Processingu.


Na vytvorenie JSON reťazca využite JSONobject, potom pridávajte jednotlivé položky napr. takto

 message.setFloat("XXX-Lat", 49.1634);

Ak sa vám podarí úspešne poslať správu na shiftr.io a vidíte ju tam správne formátovanú, zmeňte riadky

 client.connect("mqtt://public:public@public.cloud.shiftr.io", "Ferdinand");
 ...
 client.publish("/feistu/misa/2020/XXX", message.toString());

takto

 client.connect("mqtt://dOVph0fe2HybffoMHjN3@demo.thingsboard.io");  // no username here
 ...
 client.publish("v1/devices/me/telemetry", message.toString());


Ukážkové programy máte nižšie.


MQTT cez Shiftr.IO

import mqtt.*;

MQTTClient client;

void setup() 
{
 client = new MQTTClient(this);
 client.connect("mqtt://public:public@public.cloud.shiftr.io", "Ferdinand");
}

void draw() { /* nerob nic, len cakaj na klavesu */}


void keyPressed() 
{
 client.publish("/feistu/BlokB/temperature", "27.0");
 client.publish("/feistu/BlokB/humidity", "38.1");
 client.publish("/feistu/BlokA", "InReconstruction...");
 
}


void clientConnected() {
 println("client connected");
 client.subscribe("/feistu/#");
 client.subscribe("/hello/#");
}


void messageReceived(String topic, byte[] payload) {
 println("new message: " + topic + " - " + new String(payload));
}


void connectionLost() {
 println("connection lost");
}

JSON

JSONObject message;

float temperature = 0.0;
int status = 0;

void setup() 
{
 message = new JSONObject();
 message.setFloat("temperature", 10.0);
 message.setInt("state",2);
 message.setString("name", "Lion");

 saveJSONObject(message, "data/new.json");

 int aktualnyStav = message.getInt("state");
 float aktualnaTeplota = message.getFloat("temperature");
 String realName = message.getString("name");

 println("Stav: " + aktualnyStav 
 + ", Teplota: " + aktualnaTeplota + ", Meno: " + realName);
}

void draw() { /* nic nekreslime */ }
  
void keyPressed() {
 temperature = random(-10, 32.5);
 message.setFloat("temperature", temperature);
 println(message.toString()); 
}


Návrat na zoznam cvičení...