Operácie

BBC micro:bit

Z SensorWiki

Základné informácie o mikropočítači BBC micro:bit


Informácie

 • Hlavná stránka projektu micro:bit
 http://microbit.org/code/
 • Programovanie v prostredí Blockly cez web prehliadač (najlepšie Chrome):
 https://makecode.microbit.org
 • Jazyk (asi je najlepsie pouzit anglictinu, ale keby niekto trval na slovencine pre Blocks, tak takto:
 https://makecode.microbit.org/?lang=sk_SK
 • Download (novsie verzie umoznuju zjednodusit nahravanie) - pozri navod:
 micro:bit Download


 • Hardvér použitý na školenie
 https://www.ucimeshardverom.sk/hardver/
 • Tutorialy k nemu:
 https://www.ucimeshardverom.sk/materialy/


Prezentácia z workshopu (link na stiahnutie).

Programovanie v rôznych jazykoch


  
basic.showIcon(IconNames.Heart)
from microbit import *

display.show(Image.HEART)
 #include "MicroBit.h"

 MicroBit uBit;
 MicroBitImage Heart("0,1,0,1,0\n
           1,0,1,0,1\n
           0,1,0,1,0\n
           1,0,1,0,1\n
           0,1,0,1,0\n"); // 5x5 image 

int main()
{
  uBit.init();
  uBit.display.print(Heart);
  release_fiber();
}


Manuál k Blocks https://makecode.microbit.org/blocks

Manuál k Javascriptu: https://makecode.microbit.org/javascript

Manuál k Pythonu: https://microbit-micropython.readthedocs.io/en/latest/

Manuál k C-čku: https://lancaster-university.github.io/microbit-docs/

Úloha 1

 • Naprogramujte jednoduchú animáciu podľa vlastnej predstavy

MicroBitProgram01.png


Pre dlhšie animácie je otravné meniť rýchlosť (argument príkazu pause) na mnohých miestach súčasne. Preto ich všetky nahradíme premennou -- pomenované miesto v pamäti, kam uložíme hodnotu.

MicroBitProgram01a.png

Úloha 2

 • Analyzujte funkciu nasledovného programu
 • Naprogramujte hodiny - časovač, ktoré budú každú minútu odpočítavať smerom nadol

MicroBitProgram02.png

 • Hint: určite sa vám zíde blok, ktorý zopakuje N-krát nejakú postupnosť príkazov:

MicroBitProgram02a.png

Úloha 3

 • Analyzujte funkciu nasledovného programu
 • Naprogramujte hraciu kocku s výstupom 1 - 6

MicroBitProgram03.png

Úloha 4

 • Analyzujte funkciu nasledovného programu
 • Naprogramujte animáciu - pohyb jedného svetielka v riadku tam a späť
 • Rozšírte program o pohyb svetielka po obvode štvorca

MicroBitProgram04.png


Zbierka príkladov

 1. Žmurkajúci smajlík
 2. Rozličné výpisy
 3. Visačka na diskotéku
 4. Počítadlo návštevníkov
 5. Kuchynské minútky

Odkazy

...všetky odkazy sme presunuli na stránku Category: micro:bit (pozri nižšie)