Operácie

Kuchynské minútky

Z SensorWiki

KuchynskeMinutky.jpg
Tento príklad ukáže najjednoduchšie kuchynské minútky. Po stlačení tlačidla začnú odpočítavať smerom nadol od prednastavenej hodnoty, ktorá je pre jednoduchosť pevná a nedá sa meniť. Na konci odpočítavania zobrazí jednoduchý obrázok, lebo zvuky zatiaľ nevieme.


input.onButtonPressed(Button.A, function () {
  for (let index = 0; index < 9; index++) {
    myTime += -1
    basic.showNumber(myTime)
    basic.pause(1000)
  }
})
input.onButtonPressed(Button.AB, function () {
  myTime = 9
  basic.showNumber(myTime)
})
let myTime = 0
myTime = 9
basic.showIcon(IconNames.Yes)
# MindPlus
# microbit
from microbit import *


mind_n_myTime = 0

def on_button_a():
 while True:
  if button_a.is_pressed():
   yield callback_button_a()
  else:
   yield

# Event callback function
def callback_button_a():
 global mind_n_myValue, mind_n_myTime, mind_s_my_string_variable
 for index in range(9):
  mind_n_myTime = mind_n_myTime - 1
  # 滚动显示字符串,不支持中文字符
  display.scroll(str((str(mind_n_myTime))), wait=False, loop=False)
  sleep(1*1000)
def callback_button_a():
 global mind_n_myValue, mind_n_myTime, mind_s_my_string_variable
 mind_n_myTime = 9
 # 滚动显示字符串,不支持中文字符
 display.scroll(str((str(mind_n_myTime))), wait=False, loop=False)


func_button_a = on_button_a()
mind_n_myTime = 9
display.show(Image("00000:00009:00090:90900:09000"))
while True:
 next(func_button_a)
/*!
 * MindPlus
 * microbit
 *
 */
#include <Microbit_Matrix.h>

// Dynamic variables
volatile float mind_n_myTime;
// Function declaration
void buttonACallback();
void buttonABCallback();
// Static constants
const uint8_t bbcBitmap[][5] = {
	{B00000,B00001,B00010,B10100,B01000}
};


// Main program start
void setup() {
	onEvent(ID_BUTTON_A, PRESS, buttonACallback);
	onEvent(ID_BUTTON_AB, PRESS, buttonABCallback);
	mind_n_myTime = 9;
	MMatrix.show(bbcBitmap[0]);
}
void loop() {

}

// Event callback function
void buttonACallback() {
	for (int index = 0; index < 9; index++) {
		mind_n_myTime -= 1;
		MMatrix.print((String(mind_n_myTime)));
		delay(1000);
		yield();
	}
}
void buttonABCallback() {
	mind_n_myTime = 9;
	MMatrix.show(bbcBitmap[0]);
}👉 Späť na zoznam príkladov....