Operácie

NAVEZ cvičenie 2

Z SensorWiki

Cvičenie č. 2: KiCad pcbnew

Ku schéme z minulého cvičenia navrhnite plošný spoj a pripravte podklady pre jeho výrobu.

Schema01-pcb.png

Úlohy:

 1. Priradenie puzdier k súčiastkám
 2. Generovanie netlistu
 3. Tvorba plošného spoja
 4. Generovanie Gerber súborov (Pomenovanie podľa zadania výrobcu)
 5. 3D pohľad na dosku
 6. Odoslanie do výroby (vygenerované Gerber súbory zbaľte do .zip archívu a nahrajte na server výrobcu). Alebo sem https://aisler.net/


Hodnotenie:

Odovzdať treba:

 • Návrh plošného spoja (vytlačený, A4, vyplnená rohová pečiatka, všetky súčiastky označené)
 • Gerbery (elektronicky, musia sa dať skontrolovať v GerbView)
 • Obrázok z OSHpark so správne importovanými Gerber súbormi.
Vzorový príklad odovdaného zadania.

Deadline: 26. 2. 2018


Typické chyby pri návrhu DPS na cvičení:

 • Príliš tenké spoje, ktoré sa môžu pri spájkovaní odlúpiť
 • Príliš malé označenie súčiastok (overlay), ktoré by v reále nebolo čitateľné.
 • Označenie súčiastky nie je jednoznačné, viedlo by k chybe pri osadzovaní.
 • Zbytočné vedenie spojov z jednej strany na druhú - každá via znamená vyššiu cenu a nižšiu spoľahlivosť
 • Rozliata meď skratuje niektorý spoj
 • Zbytočne veľký plošný spoj - buď sú zbytočne veľké okraje, alebo sú súčiastky "kilometer" od seba
 • Umiestnenie konektora nejde až k hrane dosky, prípadne je umiestnený tak, že v reálnom prevedení prekáža iná súčiastka jeho pripojeniu.
 • Chýbajúci okraj dosky - orez (nesmie byť totožný s meďou, musí byť väčší)

ToDo: obrázok s typickými chybami


Návrat na zoznam cvičení...