Operácie

MEMS Odporové snímače

Z SensorWiki

Úvod: Bezpečnosť práce


Potenciometrické snímače

Zmerajte prevodovú charakteristiku odporového senzora. Máte nasledovné možnosti:

1. Ak máte k dispozícii potenciometer, pripojte k nemu paralelne rezistor rovnakej hodnoty ako má potenciometer podľa obrázku a zmerajte hodnoty odporu v závislosti na polohe. Musíte si však na potenciometer dorobiť stupnicu (v stupňoch, percentách,...).

Schéma zapojenia

Prečo je charakteristika nelineárna? Pozri napr.


2. Ak nemáte reálny hardvér, využite jeden zo snímačov sily alebo ohybu v programe TinkerCAD.

Na pridanie do TinkerCAD triedy (classroom) použite [ https://www.tinkercad.com/joinclass/B5ZT5MYJJNZP tento link]. Ak od vás program pýta vstupný kód, je to B5ZT5MYJJNZP


Katalógové listy

Spracovanie výsledkov merania podľa STN EN 60 770


Úlohy

Úlohy, ktoré treba odovzdať:

 • Graf 1: prevodové charakteristiky
 • Chyby podľa EN 60 770
  • Nepresnosť
  • Meraná chyba
  • Nelinearita
  • Hysteréza
  • Neopakovateľnosť
 • Graf 2: chybové krivky (viď obr.)
 • Pred odovzdaním grafu si pozrite Ako správne kresliť grafy.

Example1-1.png

Hodnotenie: 5 bodov

Deadline: 25. 2. 2021


Návrat na zoznam cvičení...