Operácie

Kinetis

Z SensorWiki

KwikStik

Kinetis KwikStik je vývojový modul od spoločnosti Freescale s procesorom Kinetis PK40X256. Je ho možné používať ako samostatne tak aj v Tower System (flexibilnej stavebnici s rôznimi modulmi od spoločnosti Freescale).<br\>

Periférie KwikStik

KwikstikFrontPeripheries.jpg KwikstikBackPeripheries.jpg

Pripojenie KwikStik modulu ku PC

Pre nahratie programu do KwikStik modulu je nevyhnutné mať pripojené oba micro-USB konektory ku PC. Jeden z konektorov pripája komunikačné rozhranie Segger J-link a druhý z konektorov preň poskytuje napájanie. Pre nahratie programu do KwikStik modulu tiež musí byť modul v zapnutom stave resp. prepínač na doske v polohe ON.<br\> Pre napájanie KwikStik modulu a beh nahraného programu postačuje napájanie z jedného micro-USB konektoru.<br\> V prípade, že operačný systém modul po jeho pripojený nerozpozná je potrebné Segger J-link ovládače stiahnuť a nainštalovať manuálne. Link na ovládače je uvedený dole medzi odkazmi.<br\>

Pripojenie KwikStik modulu do Tower System

KwikStik modul má na Tower Porte vyvedené len zbernice UART, SPI, CAN a I2C (z každej jednu), dva piny TIMERU a jeden pin DAC.<br\> Nič iné z modulu vyvedené nieje (ani displej). Jedinou možnosťou ako ovládať jéj periférie z Tower MCU dosky je cez zbernice. To teda znamená samostatne naprogramovať KwikStik modul a Tower MCU modul, tak aby medzi sebou komunikovali.<br\>

Rovnako sú na tom pravdepodobne všetky moduly pre Tower System obsahujúce vlastné MCU.<br\>

KwikStik modul má tak ako väčšina modulov s MCU pre Tower System dva TWRIPI konektory. Tieto konektory umožňujú pripojiť ku modulom prídavné dosky s perifériami. Pre ich osobitné využitie majú vyvedených len málo pinov MCU, preto je ich využitie obmedzené.

Programovanie KwikStik modulu

Vývoj, programovanie a debug aplikácií pre KwikStik modul umožňuje prostredie CodeWarrior priamo od spoločnosti Freescale.<br\>

Projekty

  1. "HELLO WORLD!"
  2. Blikanie s LED
  3. Riadenie motoru cez H mostík

Zdroje a odkazy

Stránka The Freescale Cup Wiki pre KwikStik modul<br\> Stránka produktu KwikStik<br\> Stránka produktu Tower System<br\> Stránka pre MCU Kinetis K40<br\> Stránka pre ovládače Segger J-link<br\>