Operácie

TWRIPI Socket

Z SensorWiki

TWRIPI Socket je konektor používaný spoločnosťou Freescale na moduloch určených pre Tower System. Využíva sa pre pripájanie ďaľšich periférií akými sú napríklad displej, kapacitné tlačítka, gyroskop, akcelerometer atď... Na TWRIPI Sockety sú vyvedené preriférie:

  • I2C (1x)
  • SPI (1x)
  • IRQ (2x)
  • GPIO (5x)
  • časovač (2x)
  • analógový vstup pre ADC (3x)
  • reset

TWRIPI Sockety majú vyvedené aj napájacie napätia 3.3V, 5V a zeme GND.<br\> Pri pripájaní viacerých zariadení s rôznymi princípmi na TWRIPI Socekty treba brať v úvahu, že niektoré periférie sa na pinoch TWRIPI Socketov prekrývajú.<br\> Tabuľku využitia TWRIPI Socketov je možné nájsť v dokumentácií každého modulu na ktorom sa tieto konektory nachádzajú.

Trwipi con.jpg

TWRIPI Sockety na KwikStik module

KwikstikTWRPISocketLeft.jpg KwikstikTWRPISocketRight.jpg

Konektory do TWRIPI Socketu

Konektory do TWRIPI socketu je možné objednať priamo ob výrobcu Samtec. Viac informácií o konektoroch a ich objednaní je možné získať na adrese http://thefreescalecup.wikidot.com/en:k40-kwikstik-kit. <br\> Vzorky male konektorov na plošný spoj bolo možné získať bezplatne. Male konektory s vodičmi bezplatne ako vzorky nebolo možné objednať.

Twripi con male2.jpg

Zdroje a odkazy