Operácie

NAVEZ cvičenie 1

Z SensorWiki

Cvičenie č. 1: KiCad EEschema

Zadanie: Navrhnite astabilný oscilátor s obvodom NE555. Vypočítajte hodnoty súčiastok, nakreslite schému zapojenia a vygenerujte zoznam súčiastok.

NE555-fritzingSchema.jpg
Toto nie je schéma zapojenia!


NE555-vypocet.jpg

Úlohy:

  1. Analýza astabilného multivibrátora s NE555 (výpočet parametrov, hodnoty)
  2. Schéma zapojenia
  3. Tvorba vlastnej súčiastky
  4. Zoznam súčiastok (Ref, Typ, Hodnota, Reálna súčiastka: puzdro, obj. č., kód, cena, datasheet)
  5. Netlist

Hodnotenie:

Odovzdať treba:

  • Schému zapojenia (vytlačená, A4, vyplnená rohová pečiatka, všetky súčiastky označené)
  • Zoznam súčiastok (vytlačená tabuľka, každá súčiastka s označením, typom, obj. číslo a cena)

Deadline: 5. 3. 2020


Schema01-bom.png

Vzorový zoznam súčiastok.

Podporné materiály:

Návrh a výpočet obvodu


Súčiastky

Ďalší distribútori súčiastok

KiCAD

Návrat na zoznam cvičení...