Operácie

Notification System

Z SensorWiki

Autor: Viktor Lučkanič
Študijný odbor: Robotika a kybernetika 3. Bc. (2019)

Opis projektu

Cieľom projektu je vytvoriť model úložného priestoru v aute, konkrétne miesto na mobil a miesto na vodu/pohár. Pri simulovanom odchode človeka z auta (zoberie mobil), ho notifikačný systém v prípade zabudnutia vecí na to svetelne aj zvukovo upozorní.

Upozornenie1.jpg


Prečo?

V budúcnosti, teda o 20 - 30 rokov sa predpokladá, že bude naplno fungovať "carsharing", teda zdieľanie áut. Auto teda za jeden deň môže zmeniť hneď niekoľko používateľov. Práve na zabezpečenie komfortu a čistoty pri používaní takýchto áut sa môže využiť tento notifikačný systém, ktorý upozorní užívateľa na znečistenie auta pri odchode.


Ako ?

Na výrobu modelu budeme potrebovať nasledujúce komponenty:

 1. vytlačený 3D model skladajúci sa z niekoľkých častí
 2. niekoľko drevených častí vyrezaných na laseri z preglejky, ktoré sú použité na zostavenie váhového senzoru
 3. Arduino Nano
 4. 2 x AD prevodník HX711
 5. 2 x váhový senzor pre maximálnu hmotnosť 1 kg
 6. niekoľko prepojovacích káblov
 7. nepájivé kontaktné pole
 8. sirénka
 9. RGB led pásik
 10. USB mini kábel na napájanie


Postup výroby:

 • ako prvé si na laseri vyrežeme kusy z preglejky (pre každý senzor obdĺžnik 5 x 10 cm, kruh s priemerom 7 cm a dve kúsky 2.5 x 1 cm) na zostavenie váhového senzoru a zlepíme ich dokopy ako vidíme na obrázku:

VahovySenzor.jpg

 • na 3D tlačiarni vytlačíme model, na ktorý následne nanesieme tmel a nastriekame farbou

ModelRozklad3D.jpg

 • led pásik nalepíme po obvode miesta na pohár

LedPasikObvod.jpg

 • napájkujeme kábliky z váhového senzora na prevodník HX711 a podľa schémy v časti "Popis riešenia" zapojíme Arduino Nano a všetky periférie do nepájivého kontaktného poľa

PolePeriferie.jpg

 • na váhové senzory nalepíme nosné plochy tak, aby zaťažovaný bod senzoru bol približne v strede nosných plôch a prilepíme ich do vnútra modelu (je potrebné ich vypodložkovať, aby sme dosiahli potrebnú výšku). Taktiež prilepíme aj kontaktné pole so zvyšnou elektronikou

NosnePlochy.jpg

 • všetky časti modelu dáme dokopy

HotovyModel.jpg

 • do Arduina nahráme kód (s nakalibrovanými hodnotami)


Použité zdroje:

  Držiak dolný diel
  Držiak horný diel
  Krúžok platnička svetlo
  Veľká časť


Analýza

Pre identifikáciu istého predmetu na mieste sa dajú použiť rôzne senzory na meranie vzdialenosti ako napr. ultrazvukový senzor alebo rôzne druhy spínačov. V našom projekte sme sa rozhodli použiť váhový senzor, pretože sme nechceli, aby bolo navonok vidieť akúkoľvek elektroniku ako by to bolo napr. pri ultrazvukovom senzore. Spínač sme nepoužili preto, lebo vtedy by bolo cítiť/počuť spínanie.


Váhový senzor + AD prevodník HX711

Váhový senzor vracia analogovú hodnotu v závislosti od zaťaženia koncového bodu senzora. V AD prevodníku sa tento signál prevedie na signál (konkrétne Data a Clock), ktorý ide do dvoch digitálnych vstupov Arduina. Prevodník ma ešte ďalšie 2 vstupy na napájanie 5V a GND.

Load Cell Interface Arduino.png


Digitálny RGB Led pásik

Tento RGB pásik má 3 vstupy: 5V, GND a Dátový vstup. Dátovým vstupom sa posiela signál o tom, ktoré konkrétne ledky majú byť rozsvietené a akou farbou. Na ovládanie tohoto pásika bola použitá knižnica FastLED

Led2812b.png


Popis riešenia

Požiadavky na tento model sú také, že pri neprítomnosti pohára v odkladacom mieste bude led pásik svietiť na modro. Pri prítomnosti pohára aj mobilu na zeleno. Pri odchode z auta, teda pri odobratí mobilu a nechaní pohára začnú ledky blikať na červeno a po 2 bliknutiach začne aj zvukové upozornenie pípaním sirénky.

Ako hlavný riadiaci prvok bolo pre jeho malé rozmery použité Arduino Nano, na ktoré boli pripojené ďalšie periférie. Boli použité 2 váhové senzory na zisťovanie prítomnosti mobilu resp. pohára spolu s dvoma prevodníkmi, ktoré zabrali na Arduine každé po 2 digitálne piny. Ďalej bola pripojená jedna sirénka na jeden digitálny pin a taktiež RGB led pásik so samostatne adresovateľnými ledkami s jedným dátovým vstupom. Celá táto elektronika bola umiestnená do vnútra vytlačeného modelu.

Schéma zapojenia Arduina s perifériami ObvodLoadCell.png


Algoritmus a program

Program bol vytvorený v prostredí Arduino IDE. Ako základ pre získanie hodnôt z váhových senzorov bol použitý kód (súbory HX711.cpp a HX711.h) z návodu na kalibráciu senzoru uvedený v zdrojoch ako Zdroj kódu. Celý program sa skladá z 3 zdrojových súborov (dve pôvodné zo zdroja a jeden mnou upravený a doplnený - LoadCell.ino).


Algoritmus

 • Podmienky pre modrú farbu: ak nie je na senzore pohára prítomná hmotnosť pohára, na mobile nezáleží
 • Podmienky pre zelenú farbu: ak je na senzore mobilu prítomná hmotnosť mobilu a na senzore pohára hmotnosť pohára
 • Podmienky pre červenú farbu: ak na senzore mobilu nie je prítomná hmotnosť mobilu a na senzore pohára je hmotnosť pohára

Ďalej je uvedený vývojový diagram:

VyvDiagram.png

Pre fungovanie nasledujúceho kódu je potrebné do Arduino IDE importovať knižnicu FastLED


#define FASTLED_INTERRUPT_RETRY_COUNT 0
#define FASTLED_ESP8266_RAW_PIN_ORDER

#include "HX711.h"
#include <FastLED.h>

#define NUM_LEDS 8

HX711 cellM(9, 10); //DT,SCK  //senzor pre mobil
HX711 cellP(4, 5); //DT,SCK  //senzor pre pohar
CRGB leds[8];
const int ledPin = 7;
const int sirenPin = 12;
const int mobil = 80;
const int pohar = 15;
const int rychlost = 4;
const int krok = 1;

//long val=0;
long valM = 0;
long valP = 0;
float count = 0;
float vahaM = 0;
float vahaP = 0;


void setup() {

 Serial.begin(9600);
 FastLED.addLeds<WS2812B, ledPin, RGB>(leds, NUM_LEDS);

 pinMode(sirenPin, OUTPUT);
}


void loop() {

 char farba ;
 int pocetCImp = 0;

 while (1) {

  count = count + 1;

  //vyrazy na kalibraciu vahovych senzorov
  //val = ((count-1)/count) * val  + (1/count) * cellP.read();  // dlhodoby priemer
  //val = 0.8 * val  +  0.2 * cell.read();            // kratkodoby priemer
  valM = cellM.read(); // most recent reading
  valP = cellP.read(); // most recent reading

  //vypocet aktualnej vahy na senzoroch v [g]
  vahaM = ((valM - 8572579) / 31748.0f) * 32.6;
  vahaP = ((valP - 8230240) / 33190.0f) * 32.6;
  Serial.print("Mobil: ");
  Serial.print(vahaM);
  Serial.print(" [g] \t\t");
  Serial.print("Pohar: ");
  Serial.print(vahaP);
  Serial.println(" [g]");

  ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////


  // situacia ked je tam mobil a aj pohar
  if (vahaM > mobil && vahaP > pohar) {   //ZELENA ZIADANA

   if (farba != 'z') {

    if (farba == 'm') {
     for (int j = 255; j >= 0; j -= krok) {
      for (int i = 0; i < NUM_LEDS; i++) {
       leds[i] = CRGB(0, 0, j);    //MODRA stmievanie         //GRB
      }

      FastLED.show();
      delay(rychlost);
     }
    }


    for (int j = 0; j <= 255; j += krok) {
     for (int i = 0; i < NUM_LEDS; i++) {
      leds[i] = CRGB(j, 0, 0);   //ZELENA rozsvecovanie         //GRB
     }

     FastLED.show();
     delay(rychlost);
    }
   }
   farba = 'z';

   //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

  // situacia ked mobil nie je na mieste a pohar je
  } else if (vahaP > pohar && vahaM < mobil) {    //CERVENA ZIADANA

   pocetCImp = 0;

   if (farba != 'c') {
    for (int j = 255; j >= 0; j -= krok) {
     for (int i = 0; i < NUM_LEDS; i++) {
      if (farba == 'm') {
       
       leds[i] = CRGB(0, 0, j);   //MODRA stmievanie         //GRB
      }
      else if (farba == 'z') {

       leds[i] = CRGB(j, 0, 0);   //ZELENA stmievanie         //GRB
      }
     }

     FastLED.show();
     delay(rychlost);
    }

    // blikanie cervenej
    while (1) { //cervena

     if (pocetCImp > 1) {
      siren();
     }

     for (int j = 0; j <= 255; j += krok) {
      for (int i = 0; i < NUM_LEDS; i++) {
       leds[i] = CRGB(0, j, 0);   //CERVENA rozsvecovanie
      }

      FastLED.show();
      delay(rychlost);
     }


     if (pocetCImp > 1) {
      siren();
     }

     for (int j = 255; j >= 0; j -= krok) {
      for (int i = 0; i < NUM_LEDS; i++) {
       leds[i] = CRGB(0, j, 0);   //CERVENA stmievanie
      }

      FastLED.show();
      delay(rychlost);
     }

     pocetCImp++;

     // kontrola vahy pre vyskocenie z cyklu blikania cervenej 
     valM = cellM.read(); // most recent reading
     valP = cellP.read(); // most recent reading
     vahaM = ((valM - 8572579) / 31748.0f) * 32.6;
     vahaP = ((valP - 8230240) / 33190.0f) * 32.6;
     Serial.print("Mobil: ");
     Serial.print(vahaM);
     Serial.print(" [g] \t\t");
     Serial.print("Pohar: ");
     Serial.print(vahaP);
     Serial.println(" [g]");

     if (vahaM > mobil || vahaP < pohar) {
      break;
     }
    }

    pocetCImp = 0;
    farba = 'c';
   }

   ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

  // situacia ked pohar nie je pritomny, na mobile nezalezi
  } else {        //MODRA ZIADANA

   if (farba != 'm') {
    if (farba == 'z') {
     for (int j = 255; j >= 0; j -= krok) {
      for (int i = 0; i < NUM_LEDS; i++) {
       leds[i] = CRGB(j, 0, 0);   //ZELENA stmievanie         //GRB
      }

      FastLED.show();
      delay(rychlost);
     }
    }

    for (int j = 0; j <= 255; j += krok) {
     for (int i = 0; i < NUM_LEDS; i++) {
      leds[i] = CRGB(0, 0, j);   //MODRA rozsvecovanie           //GRB
     }

     FastLED.show();
     delay(rychlost);
    }

    farba = 'm';
   }
  }
 }
}


//funkcia pipania sireny
void siren() {

 digitalWrite(sirenPin, HIGH);
 delay(50);
 digitalWrite(sirenPin, LOW);
 delay(50);
 digitalWrite(sirenPin, HIGH);
 delay(50);
 digitalWrite(sirenPin, LOW);

}


Zdrojové kódy: HX711.cpp, HX711.h a LoadCell.ino


Výsledok

Môžeme skonštatovať, že sa podarilo vytvoriť model, ktorý funguje podľa očakávaní a stanovených požiadaviek.

Fotka výsledného modelu

ModelVysledok.jpg

Video interakcie

videoInterakcia.mp4