Operácie

Porada 2009-11-21

Z SensorWiki

Zápisnica

Dátum: 21.11.2009


Miesto: D-705b

Prítomní:

  • Členovia tímu: Bc. Michal Beňo, Bc. Ján Maláč, Bc. Jozef Škultéty

Neprítomní:

  • Člen tímu: Bc. Peter Mihál
  • Pedagóg: Ing. Richard Balogh


Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia:

StatusWARN.png Peter Mihál stále nedokončil konštrukčný 3D návrh robota.

StatusOK.png Jozef Škultéty vytvoril kalibráciu pre farebný filter.

Opis stretnutia:

Predchádzajúca zápisnica: Porada 2009-11-20.

1. Robotovi sme konštrukčne zhotovili zberač pukov. Taktiež sme umiestnili na robota Color Senzor na triedenie pukov a tiež tretí motor na triedenie pukov.(Beňo)

2. Testovali sme program pre kocku. Teda najskôr sme vytvorili program (uložený v dotprojekte), ktorý podla výsledku z Color senzora otáčal tretím motorom v smere alebo protismere (podla toho akej farby prišiel puk). Testovaním sme zistili, že v niektorých situáciách sa puky zaseknú. Tieto situácie sme ale v programe ošetrili spätným chodom. (Maláč,Beňo)

3. Pokračovali sme v tvorbe kalibračného prostredia a pripravovali sme farebný senzor pre kameru pre rozoznávanie červených a modrých pukov v závislosti od zvolenej profilu. program uložený v dotprojekte (časť 1), časť 2 (Škultéty)

4. Upravili sme filter podla ktorého rozoznávame v programe puky. (Škultéty,Maláč)

Úlohy do ďalšieho stretnutia:

1. Dokončiť testovanie robota

StatusUNKNOWN.png Z: Všetci T: 7.12.2009

2. Vyčistiť obraz od objektov nad zeleným okrajom steny.

StatusUNKNOWN.png Z: Škultéty T: 1.12.2009

3. Po dodaní kompasu otestovať jeho použitie.

StatusUNKNOWN.png Z: Maláč T: 1.12.2009

4. Pokúsiť sa zlúčiť objekty po aplikovaní farebného filtra do súvislých celkov.

StatusUNKNOWN.png Z: Maláč T: 25.11.2009

5. Dokončiť 3D návrh robota

StatusWARN.png Z: Mihál T: 1.12.2009

Najbližšie stretnutie: 24.11.2009 o 09:00 hod, poradu bude viesť: Maláč

V Bratislave, 21.11.2009

Zapísal: Maláč