Operácie

Rozpoznávanie čiarových kódov

Z SensorWiki

Modifikované cvičenie na DOMA:


Úloha č. 1:

Nájdite doma ľubovoľnú šošovku a odmerajte jej ohniskovú vzdialenosť. Metódu merania si vymyslite, meranie a jeho výsledky zdokumentujte a nahrajte do classroomu.

Inšpirovať sa môžete napríklad týmto LEGO strojom na meranie ohniskovej vzdialenosti šošoviek: https://www.youtube.com/watch?v=0kHhbRbAFlc

Úloha č. 2:

Pomocou kamery vo svojom notebooku alebo mobile rozpoznajte čo najviac z týchto čiarových kódov. Za každý rozpoznaný kód je jeden bod. Pri demonštrácii správnej funkcie musíte ukázať viac ako jeden úspešný pokus a musíte tiež predviesť, že vám program nerozpoznáva kódy nesprávne (napríklad, ak niekto dokáže detekovať len A, nesmie jeho program ako A označiť aj B alebo C, ale práve len A).

Do classroomu nahrajte zdrojový kód a screenshoty alebo video dokumentujúce funkciu programu.

CameraLineSensorSample.png

Návod:

Prepojenie kamery a spracovanie obrázku v Processingu už viete z minulého cvičenia. Nižšie máte ukážkový program, ktorý zobrazí v okne okrem obrazu z kamery aj úroveň jasu jedného (prostredného) riadku. Úroveň jasu (brightness) sa pohybuje od 0 (čierna) po 255 (biela). Obraz z kamery viete v okne zapnúť/vypnúť klávesou 'c'.

CameraLineSensorExample1.jpg


Čo ďalej?

Stanovte si nejakú rozhodovaciu úroveň (threshold), od ktorej vyššie budete považovať farbu za bielu, a od ktorej nižšie za čiernu. Tým dostanete riadok hodnôt len s dvoma hodnotami - čiernou a bielou, napr. 0 a 1.

CameraLineSensorExample2.jpg

Nás teraz zaujíma počet pásikov v obraze. Jedna možnosť ako to spočítať, je zistiť, koľko zmien 0->1 sa v poli nachádza. Mimochodom - zmena je vlastne derivácia, ktorá sa v diskrétnom priestore spočíta ako rozdiel dvoch po sebe idúcich hodnôt. Môžete teda pole "zderivovať" a potom už len spočítať, koľko je tam kladných zmien (a prípadne pre istotu porovnať, či je tam aj rovnaký počet záporných zmien). Týmto postupom viete zistiť, koľko čiernych prúžkov v obrázku máte a nebude to ani závislé od ich šírky.

Ak chcete naviac porovnať aj šírku pásikov, pomôže vám domáca úloha z Repl.it.


Pozn. 1: možno bude rozpoznávanie spoľahlivejšie, ak zahodíte zopár pixelov na oboch okrajoch obrazu.

Pozn. 2: úlohy nie je nevyhnutné riešiť v Processingu, môžete použiť ľubovoľný programovací jazyk a prostredie, v ktorom viete pracovať.

Pozn. 3: Predloha vzorov http://senzor.robotika.sk/sensorwiki/images/d/d6/CameraLineSensorSample.png


Vzorový program

import processing.video.*;

Capture cam;

int yOld,yNew;
int[] camLine = new int[160]; // v tomto poli bude vas riadok 

boolean videoOnScreen=true;


void setup() 
{
 size(160, 120); // velkost okna prisposobime videu
 
 // tato cast tu nemusi byt, je tu len na zobrazenie vsetkych dostupnych videosluzieb
 String[] cameras = Capture.list();
 if (cameras.length == 0) 
 {
  println("There are no cameras available for capture.");
  exit();
 } 
 else 
 {
  println("Available cameras:");
  for (int i = 0; i < cameras.length; i++) 
   println("[" + i + "] " +cameras[i]);
 }

 // potom si vyberiem bud zo zoznamu, napr. takto
 // cam = new Capture(this, cameras[0]); 
 // alebo priamo urcim rozlisenie takto: 
 cam = new Capture(this, 160, 120, cameras[0]); 

 // Start capturing the images from the camera
 cam.start(); 
 
 }


void draw() 
{
 if (cam.available()) 
 {
  cam.read();
  cam.loadPixels();
  
  // pixels je jednorozmerne dlhe pole po riadkoch ulozene
  // stredny pixel je tento:
  int j = cam.height / 2;
  int i = cam.width / 2;
  int pixelColor = cam.pixels[j*cam.width + i];

 
  background(0); // cierne pozadie (a zaroven vymaze predosly?)
  noStroke();  
  
  if (videoOnScreen) 
  {
   set(0, 0, cam); // toto je v lavom hornom rohu
  }


  noFill();
  stroke(255, 0, 0); // cervena farba ciary

  
  for (i=0; i<cam.width; i++)
  {
    pixelColor = cam.pixels[j*cam.width + i];
    camLine[i] = (int)brightness(pixelColor); // 0 je black, 255 white
                         // naplnime riadok 

    // toto uz je len kreslenie do obrazu:
    yNew = camLine[i]; 
    yNew = (int)map(yNew,0,255,120,0);  // preskalovanie 0-255 do 120-0 (lebo y suradnica zacina hore)
    line(i-1,yOld,i,yNew);
    yOld=yNew;
  }  
  
  
  /* 
  V poli int camLine[160] mate ulozeny cely stredny riadok. 
  hodnoty su od 0 (cierna) po 255 (biela). Vasa uloha je najst
  nejaku prahovu hodnotu (treshold), rozlisit biele a cierne
  policka a rozlisit co najviac z predlozenych ciarovych kodov.
  Ak vas program rozpozna 1 kod, mate 1 bod, za vsetkych 7 kodov
  je 7 bodov. Zaroven ale nesmie program rozlisit tie nespravne.
  */

   
   
   
   
  
 }  /* end of if */
}   /* end of draw() */


void keyPressed() 
{
 if (key == 'c') 
  videoOnScreen = !videoOnScreen;
}

Návrat na zoznam cvičení...