Operácie

Interaktívna hracia doska

Z SensorWiki

Autori: Dinh Nguyen Tien, Tran Minh Hung a Radoslav Hlatký
Študijný odbor: Aplikovaná informatika 3. Bc. (2019)

Opis projektu

Cieľom projektu je vytvoriť Interaktívnu hraciu dosku so stimulujúcimi podnetmi, určené pre deti so špecialnými potrebami.

Prečo?

 • Osobný prínos: práca s Arduinom Uno a s jeho komponentmi
 • Spoločenský prínos: Naučiť deti využívať vypínače v domácom prostredí, prostredníctvom našej interaktívnej hracej dosky


Komponenty dosky

Sem príde podrobný návod na výrobu.

 • Arduino Uno

Hydro-uno.jpg

 • 3 striedavé vypínače

Vypinac.jpg

 • 3 statické vypínače

Vypinac2.jpg

 • 3 LED RGB modul Keyes 5050

LedDOOOOOSKA.jpg

 • DFPlayer Mini Mp3 modul

Mp3module.jpg

 • Reproduktor

Reproduktor.jpg

 • Doska

Doska123.png

 • Zdroj (externá batéria)
 • SD kartaAnalýza a popis riešenia

Pre náš projekt, je potrebné, aby sme pozapájali vypínače pre RGB LEDky a pre MP3 modul s SD kartou, ktorá obsahuje mp3 súbory s názvom "000x.mp3" (x = {1,2,3}).

Riadili sme sa podľa tejto schémy na zapojenie vypínačov:
IHD schema1.jpg

Pri Mp3 module sme postupovali na základe tejto schémy:
IHD schema2.jpg

Naše výsledne zapojenie môžete vidieť na nasledujúcom obrázku:
IHD zapojenie.jpg

Nasledovne sme museli odskúšať funkčnosť našich modelov a bolo potrebné optimalizovať výšku hlasu, ktorá sa nastavovala v zdrojovom kóde. Nasledujúci krok bolo zabudovanie týchto komponentov do dosky s rozmermi 56x56 cm.

Pri prvotnom zapojení sme používali sťahovacie pásky na upevnenie našich modulov.

IHD zapojenie2.jpg
IHD zapojenie3.jpg

Avšak nebolo to vhodné riešenie a takisto bolo potrebné zabezpečiť ochranu riadiacej dosky pred vonkajšími faktormi. Tým pádom sme využili ochranné krabice, ktoré sme museli upraviť na vhodné rozmery. Zároveň sme ich nafarbili na čierno a prilepili upozornenie, že sa jedná o elektrické zariadenie.

IHD zapojenie4.jpg
IHD zapojenie5.jpg

Pre lepšiu stabilitu a dizajn sme nakoniec využili skrutky a matice namiesto sťahovacích pásov. Následovne, sme pomocou Vinyl cutter vyrezali potrebné nálepky na vypínače, ktoré spúšťajú zvuky daných zvierat (mačka, kohút, krav). Takisto sme využili laser cutter na vyrezanie priesvitného plexiskla, ktorý slúži ako ochrana pre LEDky. Nafarbili sme ich podľa využitia RGB LEDky (červená, zelená, modrá).

Vysledoook.jpg


Algoritmus a program

Algoritmus pre našu dosku.

/*******************************************************************************
 * DFPlayer_Mini_Mp3, This library provides a quite complete function for   * 
 * DFPlayer mini mp3 module.                          *
 * www.github.com/dfrobot/DFPlayer_Mini_Mp3 (github as default source provider)*
 * DFRobot-A great source for opensource hardware and robot.         *
 *                                       *
 * This file is part of the DFplayer_Mini_Mp3 library.             *
 *                                       *
 * DFPlayer_Mini_Mp3 is free software: you can redistribute it and/or     *
 * modify it under the terms of the GNU Lesser General Public License as    *
 * published by the Free Software Foundation, either version 3 of       *
 * the License, or any later version.                     *
 *                                       *
 * DFPlayer_Mini_Mp3 is distributed in the hope that it will be useful,    *
 * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of       *
 * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the        *
 * GNU Lesser General Public License for more details.             *
 *                                       *
 * DFPlayer_Mini_Mp3 is distributed in the hope that it will be useful,    *
 * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of       *
 * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the        *
 * GNU Lesser General Public License for more details.             *
 *                                       *
 * You should have received a copy of the GNU Lesser General Public      *
 * License along with DFPlayer_Mini_Mp3. If not, see              *
 * <http://www.gnu.org/licenses/>.                       *
 *             *
 ******************************************************************************/

/*
 * Copyright: Rhydolabz
 * name:  DFPlayer_Mini_Mp3 sample code
 * Author:  leff <>
 * Date:  2015-5-29
 * Description: connect DFPlayer Mini by SoftwareSerial, this code is test on Uno
 **Wire: **Board : Uno
  *Pin10 - player TX; 
  *Pin11 - player RX;
  *pin3 - player BUSY

 * Note: the mp3 files must put into mp3 folder in your tf card 
 */

 /***************************************************
DFPlayer - A Mini MP3 Player For Arduino
 <https://www.dfrobot.com/index.php?route=product/product&product_id=1121>

 ***************************************************
 This example shows the basic function of library for DFPlayer.

 Created 2016-12-07
 By [Angelo qiao](Angelo.qiao@dfrobot.com)

 GNU Lesser General Public License.
 See <http://www.gnu.org/licenses/> for details.
 All above must be included in any redistribution
 ****************************************************/

/***********Notice and Trouble shooting***************
 1.Connection and Diagram can be found here
 <https://www.dfrobot.com/wiki/index.php/DFPlayer_Mini_SKU:DFR0299#Connection_Diagram>
 2.This code is tested on Arduino Uno, Leonardo, Mega boards.
 ****************************************************/

#include "Arduino.h"
#include "SoftwareSerial.h"
#include "DFRobotDFPlayerMini.h"

SoftwareSerial mySoftwareSerial(12, 13); // RX, TX
DFRobotDFPlayerMini myDFPlayer;
void printDetail(uint8_t type, int value);

const int buttonSound_1_Pin = 9;
const int buttonSound_2_Pin = 10;
const int buttonSound_3_Pin = 11;

const int buttonRed_Pin = 5;
const int buttonGreen_Pin = 4;
const int buttonBlue_Pin = 3;

const int button2Pin = 8; //LED BUTTON
//const int redPin = 7;
int buttonSound_1_State = 0;
int buttonSound_2_State = 0;
int buttonSound_3_State = 0;

int buttonRed_State = 0;
int buttonGreen_State = 0;
int buttonBlue_State = 0;

int button2State = 0;

int red_Pin= 8;
int green_Pin = 6;
int blue_Pin = 7;

boolean counter = true;
void setup()
{
 // initialize the pushbutton pin as an input:
 pinMode(buttonSound_1_Pin, INPUT);
 pinMode(buttonSound_2_Pin, INPUT);
 pinMode(buttonSound_3_Pin, INPUT);

 pinMode(buttonRed_Pin, INPUT);
 pinMode(buttonGreen_Pin, INPUT);
 pinMode(buttonBlue_Pin, INPUT);
 
 pinMode(red_Pin, OUTPUT);
 pinMode(green_Pin, OUTPUT);
 pinMode(blue_Pin, OUTPUT);
 
 mySoftwareSerial.begin(9600);
 Serial.begin(115200);
 
 if (!myDFPlayer.begin(mySoftwareSerial)) { //Use softwareSerial to communicate with mp3.
  while(true);
 }
// myDFPlayer.volume(30); //Set volume value. From 0 to 30
}

void loop()
{
 static unsigned long timer = millis();
 /*****************BUTTON STATE BEGIN**********************/
 buttonSound_1_State = digitalRead(buttonSound_1_Pin);
 buttonSound_2_State = digitalRead(buttonSound_2_Pin);
 buttonSound_3_State = digitalRead(buttonSound_3_Pin);

 buttonRed_State = digitalRead(buttonRed_Pin);
 buttonGreen_State = digitalRead(buttonGreen_Pin);
 buttonBlue_State = digitalRead(buttonBlue_Pin);
 /*****************BUTTON STATE END**********************/
 

 /*****************COLOR BEGIN**********************/
  if(buttonRed_State == LOW){
  setColor(255,0,0);
  } else {
  setColor(0,0,0);
  } 
  
  if(buttonGreen_State == LOW){
  setColor(0,255,0);
  } else {
  setColor(0,0,0);
  }  
  
  if(buttonBlue_State == LOW){
  setColor(0,0,255);
  } else {
  setColor(0,0,0);
  } 
  /*****************COLOR END**********************/

 /*****************SOUND BEGIN**********************/
 // check if the pushbutton is pressed. If it is, the buttonState is HIGH:
 if (buttonSound_1_State == 1) {
    if (millis() - timer > 1500) {
     timer = millis();
     myDFPlayer.volume(30); //Set volume value. From 0 to 30
     myDFPlayer.play(1); //Play the first mp3 //krava
    }
 }

 if (buttonSound_2_State == 1) {
    if (millis() - timer > 1500) {
     timer = millis();
     myDFPlayer.volume(20); //Set volume value. From 0 to 30
     myDFPlayer.play(2); //Play the first mp3 //kohut
    }
 } 

 if (buttonSound_3_State == 1) {
    if (millis() - timer > 1500) {
     timer = millis();
     myDFPlayer.volume(15); //Set volume value. From 0 to 30
     myDFPlayer.play(3); //Play the first mp3 //macka
    }
 }
 /*****************SOUND END**********************/ 
}

void setColor(int redValue, int greenValue, int blueValue) {
 digitalWrite(red_Pin, redValue);
 digitalWrite(green_Pin, greenValue);
 digitalWrite(blue_Pin, blueValue);
 
}

Výsledok

Interaktivnahraciadoska.gif
Interaktícna hracia doska so zvukom