Operácie

MEMS cvičenie 1

Z SensorWiki

Úvod: Bezpečnosť práce

Úvodný test

Prosím o vyplnenie nasledovného testu / dotazníka: MEMS Test 1

Spracovanie výsledkov merania podľa STN EN 60 770


Úlohy

Úlohy, ktoré treba odovzdať:

 • Chyby podľa EN 60 770
  • Nepresnosť
  • Meraná chyba
  • Nelinearita
  • Hysteréza
  • Neopakovateľnosť
 • Graf 1: prevodová charakteristika
 • Graf 2: chybové krivky (viď obr.)
 • Pred odovzdaním grafu si pozrite Ako správne kresliť grafy.

Example1-1.png

Hodnotenie: 5 bodov

Deadline: 25. 2. 2020Návrat na zoznam cvičení...