Operácie

CADRS Cvičenie 7

Z SensorWiki

MexleBanner.png

Základné vývojové prostriedky pre prácu s mikroprocesormi Atmel AVR

Téma: Programové a technické prostriedky pre tvorbu aplikácií s mikroprocesorovými systémami (simulátor, emulátor, programátor). Pamäťový podsystém procesorov. Binárne vstupy a výstupy.


Ukážky

  • Testovacie a skúšobné dosky (development kit)
  • Logická sonda, multimeter, osciloskop
  • Simulátor
  • Emulátor EPROM
  • Emulátor procesora
  • ISP, JTAG, DebugWire
  • Vývojové prostredie IDE

Študijná literatúra

Vývojová doska MiniMEXLE.

Postup

  1. Zoznámte sa s vývojovou doskou MiniMEXLE (popis,schéma zapojenia) a s procesorom ATmega88 (datasheet Atmel, local copy - 4,6MB!, stiahnite si na svoj počítač).
  2. AVR Studio -- integrované prostredie s prekladačom asembleru a simulátorom
    • Vytvorte vzorový projekt podľa tohoto návodu.
      POZOR! - použite ako cieľový procesor ATmega88 (.include m88def.inc)
    • Možno sa vám zíde ASM Help - je prístupný aj z AVR Studia.
  3. AVR Studio -- najjednoduchší program pre tlačítko a LED.
    • Nahrajte si Program AVR01 a vyskúšajte jeho simuláciu, krokovanie, všimnite si štruktúru procesora, priférie atď.
    • Upravte predošlý program tak, aby menil stav LED diódy na základe stlačeného tlačítka. Program modifikujte tak, aby bol spustiteľný na vašej doske - t.j. pozrite sa do schémy zapojenia, kam máte pripojené LED diódy a tlačítka.
  4. Naprogramujte R-S klopný obvod. Napríklad takto.
  5. Realizácia -- naprogramovanie procesora pomocou ISP.
    • Po úspešnej simulácii vyskúšajte funkciu programu na svojej doske. Naprogramovanie obvodu pod dohľadom cvičiaceho!
    • Nemanipulujte s nastavením konfiguračných prepojok (fuse)!
  6. Ukážka krokovania programu cez JTAG interface.
  1. Programovanie v Avr gcc -- ten istý príklad Program AVR03.
  2. Kompilácia, Makefile
  3. Otestujte cyklus preklad a napaľovanie procesora.

Pozri program test.c Program AVR04.Keď to nefunguje...Návrat na zoznam cvičení...