Operácie

Porada 2009-09-14

Z SensorWiki

Zápisnica

Dátum: 14.9.2009

Miesto: D-705b

Prítomní:

  • Členovia tímu: Bc. Michal Beňo, Bc. Ján Maláč, Bc. Jozef Škultéty

Neprítomní:

  • Člen tímu: Bc. Peter Mihál
  • Pedagóg: Ing. Richard Balogh


Opis stretnutia:

1. Zistili sme, že celá krabica, v ktorej sme mali odložené všetky veci na tímový projekt sa niekde stratila (resp. nenachádza sa v robotickom laboratóriu). Z vecí, ktoré sme potrebovali sme teda našli iba GUMSTIX a po telefonáte s pánom Petrovičom sme sa dopracovali aj ku NXT kocke.


2. Úprava stránky tímového projektu. (Michal Beňo)

Dokončil chýbajúce odkazy. Upravil stránku tak, aby mala rovnaký vzhľad vo všetkých prehliadačoch.


3. Vytvorenie prvého funkčného programu na GUMSTIX-e. (Ján Maláč)

V prostredí Gumsitx nebol nainštalovaný žiadny kompilátor. Keďže sa mi nepodarilo pripojiť gumstix na internet, tak som ani podľa návodu nevedel inštalovať ďalšie programy. Preto som si v prostredi linuxu, vytvoril jednoduchý program "Hello World", ktorý som skompiloval a cez SD kartu ho preniesol na GUMSTIX. Tento program, ale tiež nebol funkčný pretože bol skompilovaný pre iný procesor a na danom systéme nevedel pracovať.

Michal Beňo kúpil súčiastky na prepojenie minu USB na klasické USB. Toto prepojenie aj zostrojil, ale po pripojení USB klúča do portu USB ho gumstix nedetekoval a ani ho nevypísal medzi pripojenými zariadeniami (príkaz lsusb).


Preto z vyššie uvedených dôvodov sme sa po vzájomnej konzultácii dohodli, že spoluprácu s GUMSIX nahradíme notebookom. Notebook na tieto účely zapožičia Ján Maláč (pokiaľ bude konštrukčne zabezpečená bezpečnosť notebooku). Z toho vyplýva, že už nepotrebujeme zdroj, ktorý by zabezpečoval napájanie pre GUMSIX, pretože notebook má vlastnú baterku a do kocky NXT sa vkladajú batérie typu AA.


4. Komunikácia NXT kocky a notebooku (Ján Maláč)

Programy pre NXT kocku budú vytvárané v programovacom jazyku JAVA na platforme MS Windows XP. V prvom rade teda bolo dôležité naištalovať ovládač pre NXT kocku. Potom bolo potrebné naištalovať Java Runtime Environment ale taktieť aj Java Development Kit. Keďže na notebooku budeme tiež spracúvať dáta z kamery, tak tiež bolo ešte potrebné nainštalovať Java Media Framework. Nakoniec som ešte nainštaloval vývojové prostredie eclipse.

5. Spracovanie údajov z kamery (Jozef Škultéty)

V dotprojekte je uložený program, ktorý z obrazku z kamery vyreže určitú časť. Z tejto časti urobí priemer farieb a nakoniec vyhodnotí, či je farba bližšie k modrej alebo červenej. [1] [2] [3]

Obrazovka programu na rozoznávanie farieb. ColorDetector.PNG

Úlohy do budúceho stretnutia:

  • Keď sa ustály rozvrh, tak nájsť spoločný termín, na tímové stretnutia.
StatusOK.png Z: Všetci T: 28.9.2009

V Bratislave, 21.9.2009

Zapísal: Maláč