Operácie

Základy počítačov

Z SensorWiki

Verzia z 19:25, 8. december 2022, ktorú vytvoril Balogh (diskusia | príspevky)


Novinky

 • 8. 12. Téma komunikácie, ktorú sme na prednáškach nestihli prebrať ostáva na domáce naštudovanie. K dispozícii máte text 2. kapitoly z knižky, ten treba naštudovať

a naučiť sa podstatné pojmy. Otázky z tejto kapitoly samozrejme tiež môžu byť na skúške.
Prednášky 2022
* 18.10. Sekvenčné obvody. Oneskorenie. Spätná väzba, oscilátor. Kybernetika. (slajdy)  --> Slajdy z prednášok.

Literatúra

Zoznam odporúčanej študijnej literatúry:

Internetové zdroje:

Cvičenia

Prvé štyri cvičenia budú on-line a potom sa uvidí. V prípade prezenčnej výučby sú cvičenia plánované v CPU (učebňa D-010).


Cvičenie 1

Teória: Číselné sústavy Príklady: Prevody medzi číselnými sústavami

Úlohy:

 1. prihlásiť sa na PC dočasným heslom a nájsť si v AISe mail s vlastným prihlasovacím menom a heslom.
 2. prihlásiť sa svojim menom a heslom
 3. vyskúšať si Eduroam meno a heslo
 4. nájdite si v AISe vstupný testík a vyplňte ho
 5. webstránka predmetu bude http://senzor.robotika.sk - prvá ikonka vľavo hore v tabuľke ZPOC
 6. Riešime príklady na prevody DEC-BIN-HEX-ASCII: Prevody medzi číselnými sústavami


Cvičenie 2

Teória: Aritmetické operácie v dvojkovej sústave

Úlohy:

 1. počítame jednoduché príklady Aritmetika v dvojkovej sústave
 2. počítame príklady Kódy a kódovanie
 3. počítame príklady Zobrazenie čísel v počítači
 4. 15 min. pred koncom cvičenia sa prihláste do AISu a vypracujte test


Viac informácií: Khan Academy


Cvičenie 3

Základy programovania.

Úlohy:

 1. Práca so simulátorom pre mikropočítač - návody: BBC micro:bit.
           → Link do programovacieho prostredia
 2. 15 min. pred koncom cvičenia sa prihláste do AISu a vypracujte test


 

Cvičenie 4

Teória: Logické obvody

Úlohy:

 1. Kombinačné logické obvody
 2. 15 min. pred koncom cvičenia sa prihláste do AISu a vypracujte test


Cvičenie 5

Základy programovania.

Práca so simulátorom pre mikropočítač (slajdy z prednášky)
         → Link do programovacieho prostredia


Úlohy:

 1. Naprogramujte hru kameň, papier, nožnice
 2. Naprogramujte niektorú logickú funkciu premenných A a B
 3. Naprogramujte ovládanie interiérového svetielka v aute (ľavé/pravé dvere a pri pohybe zhasne)
 4. Naprogramujte tester reakčnej doby (náhodne sa rozsvieti A alebo B a hráč musí stlačiť korešpondujúce tlačidlo, pričom sa zmeria čas od zobrazenia po stlačenie)
 5. 15 min. pred koncom cvičenia sa prihláste do AISu a vypracujte test


 
ToDo: napr. svetielko v aute - lave tlacidlo su lave dvere, prave su prave dvere, pripadne este nieco tretie je ignition,
 

Cvičenie 6

Teória:

Úlohy:

 1. Sekvenčné logické obvody
 2. 15 min. pred koncom cvičenia sa prihláste do AISu a vypracujte test

Cvičenie 7

Základy programovania.

Práca so simulátorom pre mikropočítač BBC micro:bit
         → Link do programovacieho prostredia

Úlohy:

 1. Stavové diagramy s micro:bit
 2. 15 min. pred koncom cvičenia sa prihláste do AISu a vypracujte test


 

Cvičenie 8

Laboratórne cvičenie.

Úlohy:

 1. Zapojte a odmerajte vlastnosti kombinačných a sekvenčných obvodov podľa návodu Meranie logických obvodov

ToDo 2023: ak nestihnete zmerať všetky úlohy na cvičení, môžete si ich prísť domerať do D-219 vo vymedzenom čase.

 1. Keď to zvládnete, stačí k dvom obvodom z cvičenia pridať ešte 32 a máte hotový celý 8-bitový mikropočítač... Kliknutím na obrázok získate kompletný návod :)


TTLcomputer.jpg

Cvičenie 9

Mikroprocesor.

Úlohy:

 1. ZPOC 9: Základy programovania v strojovom kóde (old version)
 2. Na konci cvičenia sa prihláste do AISu a vypracujte test 

Cvičenie 10

Senzory na micro:bit

Úlohy:

 1. Senzory na mikropočítači micro:bit
 2. Na konci cvičenia sa prihláste do AISu a vypracujte test


Cvičenie 11

Robotický simulátor

Úlohy:

 1. Robotický simulátor PRIA IDE
 2. Link do programovacieho prostredia
 3. Na konci cvičenia sa prihláste do AISu a vypracujte test

Cvičenie 12

Komunikácia s micro:bitmi

Úlohy:

 1. Bezdrôtová komunikácia a micro:bit‎‎ (stará verzia: Komunikácia a micro:bit‎‎)
 2. Na konci cvičenia sa prihláste do AISu a vypracujte test
 3. Okrem toho môžete vypracovať všetky testy, ktoré ste zameškali v priebehu semestra


Podmienky absolvovania predmetu

 1. Znalosť odprezentovanej problematiky
 2. absolvovanie všetkých cvičení (max. 1 ospravedlnená neúčasť)
 3. vypracovanie všetkých testíkov aspoň na polovicu na primeraný počet bodov
 4. Získanie potrebného počtu bodov na skúške (min. 50% písomky)


Prácu študenta kontroluje a body udeľuje cvičiaci daného krúžku.

Kontakty

Za menom je uvedené pracovisko a miestnosť. Zamestnanci STU majú e-mailové adresy v tvare meno.priezvisko@stuba.sk

Vyučujúci:

 • Ing. Richard Balogh, PhD. (UAMT, D-110)
 • Ing. Štefan Chamraz, PhD. (UAMT, D-108)
 • Ing. Račkay, Ing. Belai a Ing. Pacek - doktorandi
RozvrhHodin.png