Operácie

Základy počítačov

Z SensorWiki


Novinky

 • 21.12. Po skúške prosím vyplňte aj Dotazník kvality predmetu
 • 21. 12. Program:
  • 9:30 Náhradné cvičenie v D-208
  • 11:00 Skúška A-J v CPU
  • 12:30 Skúška K-Ž v CPU
  • 14:00 Odchod na exkurziu SAV
  • 14:30 Exkurzia SAV
 • 28. 11. Téma komunikácie, ktorú sme na prednáškach nestihli prebrať ostáva na domáce naštudovanie. K dispozícii máte text 2. kapitoly z knižky, ten treba naštudovať

a naučiť sa podstatné pojmy. Otázky z tejto kapitoly samozrejme tiež môžu byť na skúške.

 • A tu nájdete doplnkový študijný materiál k téme Meranie výkonu počítačov
 • 10. 11. Ak si myslíte, že logické obvody už chápete, zahrajte si Bomb Squad Academy - stačí demo, ktoré je zadarmo :) Alebo si môžete zahrať trocha nudnejšiu NANDgame.
 • 11. 10. Server znova funguje
 • 14. 9. Aktualizácia na ZS 2023


Prednášky 2023

Prednášky z minulého roka


  --> Slajdy z prednášok.

Literatúra

Zoznam odporúčanej študijnej literatúry:

Internetové zdroje:


Cvičenia

Cvičenia prebiehajú prezenčne v učebni D-010 a D-119 (výpočtové stredisko) podľa rozvrhu. V prípade choroby alebo inej opodstatnenej neprítomnosti si môžete cvičenie nahradiť v ľubovoľnom inom termíne v danom týždni.


Cvičenie 1

Úlohy:

 1. prihlásiť sa na PC dočasným heslom a nájsť si v AISe mail s vlastným prihlasovacím menom a heslom.
 2. prihlásiť sa svojim menom a heslom
 3. webstránka predmetu bude http://senzor.robotika.sk - prvá ikonka vľavo hore v tabuľke ZPOC
 4. Riešime príklady na prevody DEC-BIN-HEX-ASCII: Prevody medzi číselnými sústavami
 5. nájdite si v AISe vstupný testík a vyplňte ho

Teória k cvičeniam: Číselné sústavy Príklady: Prevody medzi číselnými sústavami


Cvičenie 2

Úlohy:

 1. počítame jednoduché príklady Aritmetika v dvojkovej sústave
 2. počítame príklady Kódy a kódovanie
 3. počítame príklady Zobrazenie čísel v počítači
 4. 15 min. pred koncom cvičenia sa prihláste do AISu a vypracujte test

Teória k cvičeniam: Aritmetické operácie v dvojkovej sústave alebo aj Khan Academy


Cvičenie 3

Základy programovania.
Návody: BBC micro:bit.
         → Link do programovacieho prostredia

Úlohy:

 1. Programy pre micro:bit
  1. naprogramujte jednoduchú animáciu
  2. naprogramujte jednoduché minutky počítajúce smerom nadol
  3. naprogramujte hraciu kocku
  4. vyskúšajte, ako funguje Matematika a micro:bit‎‎
 2. 15 min. pred koncom cvičenia sa prihláste do AISu a vypracujte testCvičenie 4

Úlohy:

 1. Kombinačné logické obvody
 2. 15 min. pred koncom cvičenia sa prihláste do AISu a vypracujte test

Teória: Logické obvody


Cvičenie 5

Základy programovania.

Práca so simulátorom pre mikropočítač (slajdy z prednášky)
         → Link do programovacieho prostredia


Úlohy:

 1. Naprogramujte hru kameň, papier, nožnice
 2. Naprogramujte niektorú logickú funkciu premenných A a B (pozri napr. Logic Lab)
 3. Naprogramujte ovládanie interiérového svetielka v aute (ľavé/pravé dvere a pri pohybe zhasne)
 4. Naprogramujte tester reakčnej doby (náhodne sa rozsvieti A alebo B a hráč musí stlačiť korešpondujúce tlačidlo, pričom sa zmeria čas od zobrazenia po stlačenie)
 5. 15 min. pred koncom cvičenia sa prihláste do AISu a vypracujte testCvičenie 6

Úlohy:

 1. Sekvenčné logické obvody
 2. 15 min. pred koncom cvičenia sa prihláste do AISu a vypracujte test

Teória k cvičeniam:Cvičenie 7

Základy programovania.

Práca so simulátorom pre mikropočítač BBC micro:bit
         → Link do programovacieho prostredia

Úlohy:

 1. Stavové diagramy s micro:bit
 2. 15 min. pred koncom cvičenia sa prihláste do AISu a vypracujte test


 


Cvičenie 8

Laboratórne cvičenie.

Úlohy:

 1. Zapojte a odmerajte vlastnosti kombinačných a sekvenčných obvodov podľa návodu Meranie logických obvodov

ToDo 2023: ak nestihnete zmerať všetky úlohy na cvičení, môžete si ich prísť domerať do D-219 vo vymedzenom čase.

 1. Keď to zvládnete, stačí k dvom obvodom z cvičenia pridať ešte 32 a máte hotový celý 8-bitový mikropočítač... Kliknutím na obrázok získate kompletný návod :)


TTLcomputer.jpgCvičenie 9

Mikroprocesor.

Úlohy:

 1. ZPOC 9: Základy programovania v strojovom kóde (old version)
 2. Na konci cvičenia sa prihláste do AISu a vypracujte test

Zabudnuté inštrukcie

Ižinieri v Silicon Valley našli v archívoch dokument, z ktorého vyplýva, že niektoré assemblerovské inštrukcie, ktoré autori procesorov vytvorili sa napokon do procesorov nedostali. Ktovie prečo?

  BPDI  Be Polite, Don't Interrupt
  CLD   Call a Doctor
  CRB   Crash and Burn
  CRN   Convert to Roman Numerals
  DAC   Divide And Conquer
  DMNS  Do what I Mean, Not what I Say
  EPI   Execute Programmer Immediately
  GE   Generate Error
  IBP   Insert Bug and Proceed
  IAN   Illogical AND
  IOR   Illogical OR
  JBW   Jump Both Ways
  JPO   Jump on Power Off
  JRA   Jump to Random Address
  LLI   Lose Last Instruction
  RNR   Rather Not Run
  RPM   Read Programmer's Mind
  SWOM  Store in Write Only Memory 

Cvičenie 10

Senzory na micro:bit

Úlohy:

 1. Senzory na mikropočítači micro:bit
 2. Na konci cvičenia sa prihláste do AISu a vypracujte test


Cvičenie 11

Komunikácia s micro:bitmi

Úlohy:

 1. Komunikácia a micro:bit 2023 (staré verzie: Komunikácia a micro:bit‎‎ alebo Bezdrôtová komunikácia a micro:bit‎‎ )
 2. Na konci cvičenia sa prihláste do AISu a vypracujte test
 3. Okrem toho môžete vypracovať všetky testy, ktoré ste zameškali v priebehu semestra


Cvičenie 12

Robotický simulátor

Úlohy:

 1. Robotický simulátor PRIA IDE
 2. Link do programovacieho prostredia
 3. Na konci cvičenia sa prihláste do AISu a vypracujte test

Podmienky absolvovania predmetu

 1. Znalosť odprezentovanej problematiky
 2. absolvovanie všetkých cvičení (max. 1 ospravedlnená neúčasť)
 3. vypracovanie všetkých testíkov aspoň na polovicu na primeraný počet bodov
 4. Získanie potrebného počtu bodov na skúške (min. 50% písomky)


Prácu študenta kontroluje a body udeľuje cvičiaci daného krúžku.

Kontakty

Za menom je uvedené pracovisko a miestnosť. Zamestnanci STU majú e-mailové adresy v tvare meno.priezvisko@stuba.sk

Vyučujúci:

 • Ing. Richard Balogh, PhD. (UAMT, D-110)
 • Ing. Račkay, Ing. Belai, Ing. Hlavatý a Ing. Michalovič - doktorandi
RozvrhHodin.png