Operácie

Základy počítačov: Rozdiel medzi revíziami

Z SensorWiki

(Prednášky)
(Domáce úlohy)
Riadok 564: Riadok 564:
 
si mal manžel vybrať? <BR>
 
si mal manžel vybrať? <BR>
 
Ako to už býva, manžel bol naozaj šikovný, uhádol aj tentoraz. Porciu potom prehol cez koleno a poriadne jej naplácal,  takže ju vymýšľanie prešlo a žili si šťastne až do smrti.
 
Ako to už býva, manžel bol naozaj šikovný, uhádol aj tentoraz. Porciu potom prehol cez koleno a poriadne jej naplácal,  takže ju vymýšľanie prešlo a žili si šťastne až do smrti.
 +
 +
11. '''<S>(5 bodov)</S>'''<BR>
 +
Čo robí tento program?
 +
<source lang="asm">
 +
            ORG    0030h
 +
            DB      1,7,1,3,2
 +
            DB      4,8,7,2,1
 +
   
 +
            ORG    0000h
 +
            MVI    B,09 ; Initialize counter
 +
START:      LXI    H,0030h ; Initialize memory pointer
 +
            MVI    C,09H ; Initialize counter 2
 +
BACK:      MOV    A,M ; Get the number
 +
            INX    H ; Increment memory pointer
 +
            CMP    M ; Compare number with next number
 +
            JC      SKIP ; If less, don’t interchange
 +
            JZ      SKIP ; If equal, don’t interchange
 +
            MOV    D,M
 +
            MOV    M,A
 +
            DCX    H
 +
            MOV    M,D
 +
            INX    H ; Interchange two numbers
 +
SKIP:      DCR    C ; Decrement counter 2
 +
            JNZ    BACK ; If not zero, repeat
 +
            DCR    B ; Decrement counter 1
 +
            JNZ    START
 +
            HLT    ; Terminate program execution</source>
 +
 +
</source>
 +
 +
 +
  
 
12.  <S>'''(4 body)'''</S><BR> V učebnici ''[https://www.amazon.com/Digital-Design-Principles-Practices-Book/dp/0131863894 Digital Design]'' od Johna Wakerlyho je popísaný návrh konečného stavového automatu pre riadenie koncových blinkrov Fordu Thunderbird (rok výroby 1965). Ako rozcvičku si môžete takéto koncové svetlá naprogramovať na micro:bite. Ale úloha za 4 body je trocha komplikovanejšia: autor knihy mal presne takýto typ auta a poznávaciu značku nakreslil presne podľa tej svojej. Viete vysvetliť, čo znamená? Ak áno, potom viete aké písmeno bude nasledovať.  
 
12.  <S>'''(4 body)'''</S><BR> V učebnici ''[https://www.amazon.com/Digital-Design-Principles-Practices-Book/dp/0131863894 Digital Design]'' od Johna Wakerlyho je popísaný návrh konečného stavového automatu pre riadenie koncových blinkrov Fordu Thunderbird (rok výroby 1965). Ako rozcvičku si môžete takéto koncové svetlá naprogramovať na micro:bite. Ale úloha za 4 body je trocha komplikovanejšia: autor knihy mal presne takýto typ auta a poznávaciu značku nakreslil presne podľa tej svojej. Viete vysvetliť, čo znamená? Ak áno, potom viete aké písmeno bude nasledovať.  
Riadok 586: Riadok 618:
  
 
14. <S>'''(1 bod)'''</S> Koľko jadier má súčasný najvýkonnejší počítač na svete?
 
14. <S>'''(1 bod)'''</S> Koľko jadier má súčasný najvýkonnejší počítač na svete?
 +
 +
  
  
Riadok 605: Riadok 639:
 
</source>
 
</source>
  
 
11. '''(5 bodov)'''<BR>
 
Čo robí tento program?
 
<source lang="asm">
 
            ORG    0030h
 
            DB      1,7,1,3,2
 
            DB      4,8,7,2,1
 
   
 
            ORG    0000h
 
            MVI    B,09 ; Initialize counter
 
START:      LXI    H,0030h ; Initialize memory pointer
 
            MVI    C,09H ; Initialize counter 2
 
BACK:      MOV    A,M ; Get the number
 
            INX    H ; Increment memory pointer
 
            CMP    M ; Compare number with next number
 
            JC      SKIP ; If less, don’t interchange
 
            JZ      SKIP ; If equal, don’t interchange
 
            MOV    D,M
 
            MOV    M,A
 
            DCX    H
 
            MOV    M,D
 
            INX    H ; Interchange two numbers
 
SKIP:      DCR    C ; Decrement counter 2
 
            JNZ    BACK ; If not zero, repeat
 
            DCR    B ; Decrement counter 1
 
            JNZ    START
 
            HLT    ; Terminate program execution</source>
 
 
</source>
 
  
  

Verzia zo dňa a času 12:05, 13. december 2019


Novinky

 • 10. 12. Ak si myslíte, že logické obvody už chápete, zahrajte si Bomb Squad Academy - stačí demo, ktoré je zadarmo :) Alebo si môžete zahrať trocha nudnejšiu NANDgame.
 • 3. 12. 20:00 Pribudli ďalšie bonusové #Domáce úlohy, za ktorých vyriešenie môžete získať body navyše.


 • V poslednom týždni semestra nebudeme cvičiť nič nové, ale môžete si prísť docvičiť, alebo dopísať testy v nasledovných termínoch:
  • Pondelok 16. 12. od 15:00 do 16:00 (Valocký)
  • Utorok 17. 12. od 8:00 do 10:00 (Chamraz)
  • Streda 18. 12. od 9:00 do 12:00 (Balogh), pozor, toto cvičenie bude v CPU (blok D, 1. posch)


 • 10. 12. 2019 bude posledná prednáška v tomto semestri. Privítame na nej hosťa - Williama Carbone z IBM, prednášať bude o počítačovej budúcnosti a technológiach IBM pre takéto počítače. Prednáška bude v angličtine.


 • 3. 12. Téma komunikácie, ktorú sme na prednáškach nestihli prebrať ostáva na domáce naštudovanie. K dispozícii máte text 2. kapitoly z knižky, ten treba naštudovať

a naučiť sa podstatné pojmy. Otázky z tejto kapitoly samozrejme tiež môžu byť na skúške.


 • Exkurzia: v prípade záujmu o exkurziu na Slovenskú akadémiu vied (SAV) - múzeum počítačov a návšteva superpočítača Aurel, vyplňte dotazník o vhodnom termíne: https://doodle.com/poll/qq3tsx3tqgna72ty

O výsledku vám dám vedieť.


 • 13.11. 10:00 Všetky bonusové úlohy sú vyriešené (to bola fakt bleskovka!). O týždeň budú ďalšie...
 • 12.11. 20:05 Pribudli bonusové #Domáce úlohy, za ktorých vyriešenie môžete získať body navyše.


Opakovanci: uznavanie predmetu

Ak ste tento predmet už absolvovali minulý rok, môžete požiadať o jeho uznanie a nemusíte tak navštevovať cvičenia znova. Prosím, vyplňte si takúto žiadosť, kde uvediete, že žiadate o uznanie predmetu (prípadne aj všetky, z ktorých máte A, B alebo C) a zanesiete to na PgO. Takéto žiadosti pán prodekan potom bez problémov schvaľuje a je to úplne v poriadku aj z hľadiska účasti na výučbe a pod. Nemusíte potom už nič ďalšie riešiť, rovno máte zapísanú známku v indexe.

Čierna skrinka

 • Čierna skrinka - odtiaľto môžete anonymne posielať svoje otázky a pripomienky.


Prednášky  --> Slajdy z prednášok.

Literatúra

Zoznam odporúčanej študijnej literatúry:

Internetové zdroje:

Cvičenia

Cvičenia prebiehajú v CPU (učebňa C-119).


Cvičenie 1

Teória: Číselné sústavy Príklady: Prevody medzi číselnými sústavami

Úlohy:

 1. prihlásiť sa na PC dočasným heslom a nájsť si v AISe mail s vlastným prihlasovacím menom a heslom.
 2. prihlásiť sa svojim menom a heslom
 3. vyskúšať si Eduroam meno a heslo
 4. nájdite si v AISe vstupný testík a vyplňte ho
 5. webstránka predmetu bude http://senzor.robotika.sk - prvá ikonka vľavo hore v tabuľke ZPOC
 6. Riešime príklady na prevody DEC-BIN-HEX-ASCII: Prevody medzi číselnými sústavami


Cvičenie 2

Teória: Aritmetické operácie v dvojkovej sústave

Úlohy:

 1. počítame jednoduché príklady Aritmetika v dvojkovej sústave
 2. počítame príklady Kódy a kódovanie
 3. počítame príklady Zobrazenie čísel v počítači
 4. 15 min. pred koncom cvičenia sa prihláste do AISu a vypracujte test


Viac informácií: Khan Academy


Cvičenie 3

Základy programovania.

Úlohy:

 1. Práca so simulátorom pre mikropočítač - návody: BBC micro:bit.
           → Link do programovacieho prostredia
 2. 15 min. pred koncom cvičenia sa prihláste do AISu a vypracujte test


 

Cvičenie 4

Teória: Logické obvody

Úlohy:

 1. Kombinačné logické obvody
 2. 15 min. pred koncom cvičenia sa prihláste do AISu a vypracujte test


Cvičenie 5

Základy programovania.

Práca so simulátorom pre mikropočítač (slajdy z prednášky)
         → Link do programovacieho prostredia


Úlohy:

 1. Naprogramujte animáciu na reálnej micro:bit doštičke
 2. Naprogramujte hru kameň, papier, nožnice
 3. Naprogramujte aspoň dve rozličné logické funkcie premenných A a B
 4. Naprogramujte tester reakčnej doby (náhodne sa rozsvieti A alebo B a hráč musí stlačiť korešpondujúce tlačidlo, pričom sa zmeria čas od zobrazenia po stlačenie)
 5. 15 min. pred koncom cvičenia sa prihláste do AISu a vypracujte test


 

Cvičenie 6

Teória: Sekvenčné obvody

Úlohy:

 1. Sekvenčné logické obvody
 2. 15 min. pred koncom cvičenia sa prihláste do AISu a vypracujte testCvičenie 7

Základy programovania.

Práca so simulátorom pre mikropočítač BBC micro:bit
         → Link do programovacieho prostredia

Úlohy:

 1. Stavové diagramy s micro:bit
 2. 15 min. pred koncom cvičenia sa prihláste do AISu a vypracujte test


 

Cvičenie 8

Laboratórne cvičenie.

Úlohy:

 1. Zapojte a odmerajte vlastnosti kombinačných a sekvenčných obvodov podľa návodu Meranie logických obvodov


Cvičenie 9

Mikroprocesor.

Úlohy:

 1. Práca so simulátorom ASM80 pre mikropočítač
 2. Na konci cvičenia sa prihláste do AISu a vypracujte test


Zabudnuté inštrukcie

Ižinieri v Silicon Valley našli v archívoch dokument, z ktorého vyplýva, že niektoré assemblerovské inštrukcie, ktoré autori procesorov vytvorili sa napokon do procesorov nedostali. Ktovie prečo?

  BPDI  Be Polite, Don't Interrupt
  CLD   Call a Doctor
  CRB   Crash and Burn
  CRN   Convert to Roman Numerals
  DAC   Divide And Conquer
  DMNS  Do what I Mean, Not what I Say
  EPI   Execute Programmer Immediately
  GE   Generate Error
  IBP   Insert Bug and Proceed
  IAN   Illogical AND
  IOR   Illogical OR
  JBW   Jump Both Ways
  JPO   Jump on Power Off
  JRA   Jump to Random Address
  LLI   Lose Last Instruction
  RNR   Rather Not Run
  RPM   Read Programmer's Mind
  SWOM  Store in Write Only Memory 

Cvičenie 10

Senzory na micro:bit

Úlohy:

 1. Senzory na mikropočítači micro:bit
 2. Na konci cvičenia sa prihláste do AISu a vypracujte test


Cvičenie 11

Komunikácia s micro:bitmi

Úlohy:

 1. Komunikácia a micro:bit‎‎
 2. Na konci cvičenia sa prihláste do AISu a vypracujte test

Cvičenie 12

Tímová práca

Úlohy:

 1. Na začiatku cvičenia sa prihláste do AISu a vypracujte test
 2. Bežiaci text s micro:bit‎‎‎‎

Domáce úlohy

Téma komunikácie, ktorú sme na prednáškach nestihli prebrať ostáva na domáce naštudovanie. K dispozícii máte text 2. kapitoly z knižky, ten treba naštudovať a naučiť sa podstatné pojmy. Otázky z tejto kapitoly samozrejme tiež môžu byť na skúške.


Bonusové príklady

Za vyriešenie týchto úloh môžete získať okrem dobrého pocitu aj bonusové body. Nezíska ich každý, ale ten, kto ako prvý pošle ich riešenie na adresu balogh@elf.stuba.sk Ak budú riešenia aj s postupom a tie budú dostatočne odlišné, môžu bonusové body získať aj viacerí. Prečiarknuté body znamenajú, že úlohu môžete stále ešte riešiť sebe pre radosť, ale body, žiaľ, už nedostanete.

1. (1 bod) Riešenie nasledovného problému v šestnástkovom kráľovstve vám pomôže udržať bdelosť aj na zvyšku cvičenia 12648430DEC.

2. (1 bod) Vysvetlite, prečo programátori oslavujú vianoce už 30 októbra (pomôcka: 30 OCT = ??)

3. (2 body) Naprogramujte na micro:bite takú hraciu kocku (1-6), na ktorej bude šestka padať trikrát tak často ako ostatné čísla. Pošlite program v javascripte, alebo screenshot programu v blokoch.

4. (2 body)
Záhadné skrinky slečny Portie
V Shakespearovej hre Kupec Benátsky kupci vystupuje krásna, mladá a vzdelaná žena, Portia. Pytačov trápi troma skrinkami - zlatou, striebornou a olovenou - v jednej z nich je obrázok s podobizňou krásnej Portie. Nápadník, ktorý by chcel získať Portiu za ženu, musí najprv určiť, v ktorej skrinke sa podobizeň nachádza. Ak bude mať šťastie (alebo je dostatočne múdry) a uhádne, smie sa s ňou oženiť. Na vrchnáku každej skrinky je nápis, ktorý mu má pri voľbe napomôcť. Portia dala na skrinky tieto nápisy:

   Zlatá       Strieborná     Olovená
   OBRAZ        OBRAZ       OBRAZ
  JE V TEJTO    NIE JE V TEJTO   NIE JE V ZLATEJ
   SKRINKE       SKRINKE      SKRINKE

Nápadníkovi prezradila, že z tých troch nápisov je pravdivý nanajvýš jeden. Ktorú skrinku si mal nápadník vybrať?

5. (2 body) Pre adresovanie počítačov v siet internet sa používa IPv6 adresa, ktorá pozostáva z 8 skupín štvorciferných hexadecimálnych číslic oddelených dvojbodkami, napríklad

2001:0db8:85a3:0000:0000:8a2e:0370:7334

Sledovaním sieťovej komunikácie na podozrivom počítači pomocou binárneho analyzátora sme zistili, že najčastejšie komunikuje s nasledovným serverom

0010 1010 0000 0011 : 0010 1000 1000 0000 : 0010 0001 0011 0000 : 1100 1111 0000 0101 : 1111 1010 1100 1110 : 1011 0000 0000 1100 : 0000 0000 0000 0000 : 0000 0000 0000 0000

Preveďte binárny tvar na hexadecimálny a pomocou služby https://ipinfo.io/ zistite, s kým vlastník počítača komunikoval.

6. (3 body) V ktorej sústave je toto pravda? (doplnok: napíšte všetky sústavy v ktorých to je pravda)

a) 10 + 11 = 101

b) 10 + 11 = 21
 
c) 1 + 1 =  3


7. (1 bod) Prečo sa Marián zľakol čísla 57005?


8. (5 bodov)

Jedna z prvých expedícií na Mars tam našla zvyšky civilizácie. Z rozličných artefaktov a obrázkov, ktoré tam našli, si vedci odvodili, že tvory, ktoré tu žili mali podobu štvornohých bytostí s jedným chápadlom, ktoré sa na konci rozvetvovalo na nezistený počet "prstov." Po ďalších hľadaniach a čiastočnej analýze marťasnkého písma boli prieskumníci schopní preložiť marťanskú matematiku. Našli nasledujúcu rovnicu:

5x2 - 50x + 125 = 0 

pri ktorej boli ako riešenia uvedené x = 5 a x = 8. Prvý výsledok sa zdá byť správny, ale druhý nie. Medzi vedcami bol aj jeden, ktorý našiel dôkazy o tom, že Marťania sa ku svojmu číselnému systému dostali postupne veľmi podobne ako aj my. Čo myslíte, koľko prstov mali Marťania? (Z Bent z Tau Beta Pi , Február 1956).


9. (2 body)
Záhadné skrinky slečny Portie
Nápadník nielen že úlohu správne vyriešil, ale sa Portii aj zapáčil a tak si ho vzala za muža. Lenže po istej dobe jej to nejako začalo vŕtať v hlave a zdalo sa jej, že tá úloha bola predsa len príliš jednoduchá a že ten jej manžel možno až taký múdry ani nie je. A začala vymýšlať, že ak neuhádne ani druhú hádanku, tak si nájde niekoho iného. Manželovi neostalo nič iné, len podvoliť sa Porciiným vrtochom.


    Zlatá          Strieborná      Olovená
    OBRAZ           OBRAZ        OBRAZ
 NIE JE v STRIEBORNEJ    NIE JE v TEJTO    JE V TEJTO   
   SKRINKE          SKRINKE       SKRINKE

Prezradila mu, že z tých troch nápisov je aspoň jeden pravdivý a aspoň jeden nepravdivý. Ktorú skrinku si mal manžel vybrať?
Ako to už býva, manžel bol naozaj šikovný, uhádol aj tentoraz. Porciu potom prehol cez koleno a poriadne jej naplácal, takže ju vymýšľanie prešlo a žili si šťastne až do smrti.

11. (5 bodov)
Čo robí tento program?

      ORG   0030h 
      DB   1,7,1,3,2 
      DB   4,8,7,2,1 
  
      ORG   0000h 
      MVI   B,09 	; Initialize counter
START:   LXI   H,0030h ; Initialize memory pointer
      MVI   C,09H 	; Initialize counter 2
BACK:    MOV   A,M 	; Get the number
      INX   H 		; Increment memory pointer
      CMP   M 		; Compare number with next number
      JC   SKIP 	; If less, don’t interchange
      JZ   SKIP 	; If equal, don’t interchange
      MOV   D,M 
      MOV   M,A 
      DCX   H 
      MOV   M,D 
      INX   H 		; Interchange two numbers
SKIP:    DCR   C 		; Decrement counter 2
      JNZ   BACK 	; If not zero, repeat
      DCR   B 		; Decrement counter 1
      JNZ   START 
      HLT   		; Terminate program execution

</source>12. (4 body)
V učebnici Digital Design od Johna Wakerlyho je popísaný návrh konečného stavového automatu pre riadenie koncových blinkrov Fordu Thunderbird (rok výroby 1965). Ako rozcvičku si môžete takéto koncové svetlá naprogramovať na micro:bite. Ale úloha za 4 body je trocha komplikovanejšia: autor knihy mal presne takýto typ auta a poznávaciu značku nakreslil presne podľa tej svojej. Viete vysvetliť, čo znamená? Ak áno, potom viete aké písmeno bude nasledovať.

WakerlyThunderbirdCar.png


13. (3 body) Pri riešení úloh v assembleri ste sa zrejme potrápili, kým ste zistili, že na výmenu dvoch premenných potrebujete ešte tretiu, pomocnú. Zapísané napríklad v C-čku, takto:

 a = 10; 
 b = 20;
 
 tretia = a;
 a = b;
 b = tretia;

Napriek tomu sa však táto úloha dá vyriešiť aj bez tej pomocnej premennej. Stačí vedieť sčítať a odčítať. Prídete na to ako?

14. (1 bod) Koľko jadier má súčasný najvýkonnejší počítač na svete?
10. (4 body)
Nasledovný program zoberie číslo, ktoré nájde v registri D, analyzuje ho a výsledok uloží do registra B. Čo je výsledkom tohoto programu? Čo analyzuje?

     MVI B, 00h
     MVI C, 08h
     MOV A, D
  BACK: RAR
     JNC SKIP
     INR B
  SKIP: DCR C
     JNZ BACK
     HLTPodmienky absolvovania predmetu

 1. Znalosť odprezentovanej problematiky
 2. Získanie zápočtu z cvičení
 3. Získanie potrebného počtu bodov na skúške (min. 50% písomky)


Podmienky na udelenie zápočtu:

 • absolvovanie všetkých cvičení (max. 1 ospravedlnená neúčasť)
 • vypracovanie všetkých testíkov aspoň na polovicu na primeraný počet bodov

Prácu študenta kontroluje a zápočty udeľuje cvičiaci daného krúžku.

Kontakty

Za menom je uvedené pracovisko, miestnosť a konzultačné hodiny. Zamestnanci STU majú e-mailové adresy v tvare meno.priezvisko@stuba.sk

Vyučujúci:

 • Ing. Richard Balogh, PhD. (UAMT, D-110, piatok 12:00 - 13:00)
 • Ing. Štefan Chamraz, PhD. (UAMT, D-108, štvrtok 14:00 - 15:00)
 • Ing. Igor Belai, PhD. (UAMT, D-126, streda 13:00 - 14:00)
RozvrhHodin.png