Operácie

Základy počítačov: Rozdiel medzi revíziami

Z SensorWiki

(Kontakty)
(Cvičenie 5)
 
(192 medziľahlých úprav od rovnakého používateľa nie je zobrazených.)
Riadok 1: Riadok 1:
          Voliteľnosť Povinný
+
<!--
              Semester  Zimný semester 
+
{{Predmet
        Počet kreditov  6.00   
+
| Stupeň štúdia = Bakalárske štúdium
    Ukončenie predmetu  Skúška   
+
| Voliteľnosť = Povinný
            Prednáška  2.00 hod./tyždeň  
+
| Kreditov = 6.00   
              Cvičenie  2.00 hod./tyždeň
+
| Ukoncenie = Skúška  
                Garant  doc. Ing. Katarína Žáková, PhD.
+
| Semester  = Zimný semester
 +
| Prednaska = 2,00 hod./týždeň  
 +
| Cvicenie = 2,00 hod./týždeň 
 +
| Procesor = Atmel AT89S8252,
 +
| Garant  = doc. Ing. Katarína Žáková, PhD.
 +
| StrankaAIS = [http://is.stuba.sk/katalog/syllabus.pl?predmet=323630 ZPOC]
 +
| Cieľ = Získať znalosti o základnej koncepcii číslicových počítačov a počítačových systémov. Pochopiť princípy hlavných podsystémov číslicových počítačov - procesor, vstupný a výstupný podsystém a pamäťový podsystém. Vedieť popísať štruktúry hlavných podsystémov číslicových počítačov a pracovať s nimi.
 +
}}
 +
-->
 +
<div class="toclimit-1" style="float:right;">__TOC__</div>             
  
Pozri aj [http://is.stuba.sk/katalog/syllabus.pl?predmet=323630 stránku predmetu v AISe].
 
  
'''Cieľ predmetu'''
+
== '''Novinky''' ==
  
Získať znalosti o základnej koncepcii číslicových počítačov a počítačových systémov. Pochopiť princípy hlavných podsystémov číslicových počítačov - procesor, vstupný a výstupný podsystém a pamäťový podsystém. Vedieť popísať štruktúry hlavných podsystémov číslicových počítačov a pracovať s nimi.
 
  
  
== Prednášky ==
 
  
  
# História. Základy číslicovýchch počítačov. Číslicový počítač s von Neumannovou architektúrou. Číslicový počítač s Harvardskou architektúrou. Klasifikácia počítačov. Generácie počítačov.
+
<!--
# Procesory s architektúrou RISC a CISC. Typy pamätí. Správa a ochrana pamäti.
 
# Zobrazenie informácie v počítači. Číslicové zobrazenie informácií. Údajové typy a ich zobrazenie. Číselné a znakové kódy. Základné aritmetické operácie - číselne sústavy.
 
# Základná stavebné prvky procesora. Operačná a riadiaca časť procesora.
 
# Inštrukčný súbor. Typy inštrukcií. Formát inštrukcie. Inštrukcie - práca s pamäťovým systémom počítača. Spôsoby adresácie .
 
# Zbernice. Zbernicová architektúra počítača. Jednoprocesorové a viacprocesorové zbernice, arbitrácia prístupu. Multiplexovaná zbernica. Príklady štandardných zberníc.
 
# Vstupno-výstupných podsystém. I/O karty. Paralelný port. Vstup a výstup logických a číslicových hodnôt. A/D a D/A prevodníky. Riadiace počítače. Elektromagnetická kompatibilita.
 
# Prerušovací podsystém. Zdroje a obsluha prerušenia.
 
# Počítadlá a časovače. RTC.
 
# Sériové rozhranie. UART. I2C,...
 
# Grafika, grafické karty.
 
# Počítačové siete - charakteristika a ich rozdelenie. Sieťové médiá. Správa, rámec, paket.
 
  
    --> Slajdy z prednášok.
 
  
 +
* 3. 12. Téma '''komunikácie''', ktorú sme na prednáškach nestihli prebrať ostáva na domáce naštudovanie. K dispozícii máte text 2. kapitoly z knižky, ten treba naštudovať
 +
a naučiť sa podstatné pojmy. Otázky z tejto kapitoly samozrejme tiež môžu byť na skúške.
 +
** Balogh, Bélai, Dorner, Drahoš: [http://senzor.robotika.sk/zp/kap2.pdf Priemyselné komunikácie]. STU, 2001.
  
  
== Cvičenia ==
+
* Exkurzia: v prípade záujmu o exkurziu na Slovenskú akadémiu vied (SAV) - múzeum počítačov a návšteva superpočítača Aurel, vyplňte dotazník o vhodnom termíne: https://doodle.com/poll/qq3tsx3tqgna72ty
 +
O výsledku vám dám vedieť.
  
  
Cvičenia prebiehajú v CPU (učebňa C-119).
+
* 13.11. 10:00 Všetky bonusové úlohy sú vyriešené (to bola fakt bleskovka!). O týždeň budú ďalšie...
 +
 
 +
* 12.11. 20:05 Pribudli bonusové [[#Domáce úlohy]], za ktorých vyriešenie môžete získať body navyše.
 +
 
 +
 
 +
=== Dotazník ===
 +
 
 +
* [https://forms.gle/pMc7mnW56f79GZhZ9 Dotazník spokojnosti študentov s predmetom]
 +
 
 +
=== Príprava na skúšku ===
 +
 
 +
* V AISe máte pripravený test, ktorý sa podobá na skúšku, ale nezískate za jeho riešenie žiadne body.
 +
* Nezabudnite na domáce štúdium 2. kapitoly z knihy [http://senzor.robotika.sk/zp/kap2.pdf Priemyselné komunikácie].
 +
* A tu nájdete doplnkový študijný materiál k téme [[Meranie výkonu počítačov]]
 +
 
 +
 
 +
* 10. 12. Ak si myslíte, že logické obvody už chápete, zahrajte si [https://systemic-games.itch.io/bomb-squad-academy Bomb Squad Academy] - stačí demo, ktoré je zadarmo :)  Alebo si môžete zahrať trocha nudnejšiu [http://nandgame.com/ NANDgame].
 +
 
 +
*  3. 12. 20:00  Pribudli ďalšie bonusové [[#Domáce úlohy]], za ktorých vyriešenie môžete získať body navyše.
 +
 
 +
 
 +
* V poslednom týždni semestra nebudeme cvičiť nič nové, ale môžete si prísť docvičiť, alebo dopísať testy v nasledovných termínoch:
 +
** Pondelok 16. 12. od 15:00 do 16:00 (Valocký)
 +
** Utorok 17. 12.  od 8:00 do  10:00 (Chamraz)
 +
** Streda 18. 12.  od 9:00 do  12:00 (Balogh), pozor, toto cvičenie bude v CPU (blok D, 1. posch)
 +
 
 +
 
 +
* 10. 12. 2019 bude posledná prednáška v tomto semestri. Privítame na nej hosťa - Williama Carbone z IBM, prednášať bude o počítačovej budúcnosti a technológiach IBM pre takéto počítače. Prednáška bude v angličtine.
 +
 
 +
 
 +
* Predtermín (len pre zapísaných) bude v CPU (vchod z bloku D, 1. poschodie), čakajte v respíriu. Priezvisko A-L o 10:00, M-Z o 11:00
 +
 
 +
* '''Skúška:''' riadny termín bude v pondelok, 20. januára 2020  v CPU (vchod z bloku D, 1. poschodie), čakajte v respíriu. Študenti prídu rozdelení podľa priezviska nasledovne: A-L o 9:00, M-Z o 11:00.
 +
 
 +
* Opravný termín bude vo štvrtok, 6. februára 2020 o 9:00 v CPU (vchod z bloku D, 1. poschodie), čakajte v respíriu.
 +
 
 +
 
 +
[[Súbor:vianoce.png|center|250px]]
 +
 
 +
''Všetkým prvákom prajem príjemné prežitie vianočných sviatkov,<BR>pevné zdravie  v novom roku a úspešne zakončené skúškové obdobie.<BR><BR>Richard Balogh''
 +
 
 +
 
 +
=== Dotazník ===
 +
 
 +
* [https://goo.gl/forms/HIrZVDfC3rx4PNfS2 Dotazník spokojnosti študentov s predmetom]
 +
 
 +
=== Príprava na skúšku ===
 +
 
 +
* V AISe máte pripravený test, ktorý sa podobá na skúšku, avšak nie je časovo limitovaný a nezískate za jeho riešenie žiadne body.
 +
* [[Meranie výkonu počítačov]]
 +
 
 +
 
 +
 
 +
=== Odkazy od Adriana Jacksona - doplňujúce videá ===
 +
 
 +
* On refrigeration
 +
** https://www.youtube.com/watch?v=l4OZP71IHTs
 +
** https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=o-FyH2A7Ed0
 +
* IBM Q experience - free use of a Q
 +
** https://quantumexperience.ng.bluemix.net/qx/experience
 +
** https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=LDVH4R0GRB0
 +
** https://www.youtube.com/channel/UC-9-kyTW8ZkZNDHQJ6FgpwQ
 +
* Cloud
 +
** https://www.youtube.com/user/IBMCloud
 +
** https://www.youtube.com/user/AmazonWebServices
 +
** https://aws.amazon.com/?sc_channel=EL&sc_campaign=Event_2017_vid&sc_medium=YouTube&sc_content=video1771&sc_detail=REINVENT&sc_country=US
 +
* Serverless
 +
** https://www.networkworld.com/article/3187093/cloud-computing/serverless-explainer-the-next-generation-of-cloud-infrastructure.html
 +
* Energy
 +
** https://www.theregister.co.uk/2016/07/25/semiconductor_industry_association_international_technology_roadmap_for_semiconductors/
 +
** https://en.wikipedia.org/wiki/Landauer%27s_principle
 +
'''Cognitive'''
 +
* IBM watson
 +
** https://www.ibm.com/watson/products-services/
 +
* AWS
 +
** https://aws.amazon.com/machine-learning/
 +
** https://aws.amazon.com/machine-learning/amis/
 +
 +
 
 +
=== Náhrada za vymeškané cvičenia ===
 +
 
 +
Jedno vymeškané cvičenie z ktorého vám chýbajú potrebné body je možné nahradiť tak, že
 +
spracujete na 2 strany formátu A4 niektorú z nasledovných tém:
 +
 
 +
A.) Alpha GO
 +
* [1] https://spectrum.ieee.org/tech-talk/robotics/artificial-intelligence/alphago-zero-goes-from-blank-slate-to-grandmaster-in-three-dayswithout-any-help-at-all
 +
* [2] https://spectrum.ieee.org/automaton/robotics/artificial-intelligence/why-alphago-is-not-ai
 +
 
 +
B.) Biopocitace:
 +
* [1] https://spectrum.ieee.org/biomedical/devices/biocomputer-and-memory-built-inside-living-bacteria
 +
* [2] https://spectrum.ieee.org/the-human-os/biomedical/devices/biological-computer-commands-living-cells-to-light-up
 +
 
 +
C.) Blockchain:
 +
* [1] https://spectrum.ieee.org/computing/networks/blockchains-how-they-work-and-why-theyll-change-the-world
 +
* [2] https://spectrum.ieee.org/computing/networks/how-blockchains-work
 +
 
 +
D.) Kvantove pocitace:
 +
* [1] https://spectrum.ieee.org/nanoclast/computing/hardware/a-first-two-qubit-logic-gate-in-silicon
 +
* [2] https://spectrum.ieee.org/tech-talk/computing/hardware/qudits-the-real-future-of-quantum-computing
 +
 
 +
E.) Neurocomputing:
 +
* [1] https://spectrum.ieee.org/computing/hardware/the-brain-as-computer-bad-at-math-good-at-everything-else
 +
* [2] https://spectrum.ieee.org/semiconductors/design/neuromorphic-chips-are-destined-for-deep-learningor-obscurity
 +
 
 +
F.) Autonomous car:
 +
* [1] https://spectrum.ieee.org/cars-that-think/transportation/self-driving/nvidia-or-nxpwhose-robocar-brain-will-win
 +
* [2] https://spectrum.ieee.org/automaton/robotics/artificial-intelligence/how-google-self-driving-car-works
 +
 
 +
Pri vypracovani musite pouzit vzdy aspon tie dva linky ktore su tam, samozrejme si mozete najst aj dalsiu literaturu k teme.
 +
Na kazdu z tem sa moze prihlasit len jeden jediny student!
 +
 
 +
Vysledny dokument potom pridame ako studijny material na stranku ZPOC.
 +
Termin by mohol byt do 17.12.
 +
 
 +
 
 +
 
 +
*******************************************************************************************************************************
 +
*******************************************************************************************************************************
 +
 
 +
-->
 +
 
 +
=== Opakovanci: uznavanie predmetu ===
 +
 
 +
Ak ste tento predmet už absolvovali minulý rok, môžete požiadať o jeho uznanie a nemusíte tak
 +
navštevovať cvičenia znova. Prosím, vyplňte si
 +
[https://www.fei.stuba.sk/buxus/docs/2013/ziadost.docx takúto žiadosť],
 +
kde uvediete, že žiadate o uznanie predmetu (prípadne aj všetky, z ktorých máte
 +
A, B alebo C) a zanesiete to na PgO. Takéto žiadosti pán prodekan potom bez problémov schvaľuje
 +
a je to úplne v poriadku aj z hľadiska účasti na výučbe a pod. Nemusíte potom už nič ďalšie
 +
riešiť, rovno máte zapísanú známku v indexe.
 +
 
 +
=== Čierna skrinka ===
 +
 +
* [http://senzor.robotika.sk/ap/skrinka.php Čierna skrinka] - odtiaľto môžete anonymne posielať svoje otázky a pripomienky.
 +
 
 +
 
 +
== '''Prednášky''' ==
 +
 
 +
 
 +
* '''20.09.''' '''Základy číslicových počítačov.''' Zobrazenie informácie v počítači. Analógové (spojité) a číslicové (diskrétne) zobrazenie informácií. Údajové typy a ich zobrazenie. Číselné a znakové kódy. Základné aritmetické operácie - číselne sústavy (binárna, dekadická, hexadecimálna)  ([http://senzor.robotika.sk/zp/Prednasky/prednaska01.pdf slajdy])
 +
* '''27.09.''' '''Ukladanie informácií v počítači.''' Kódy ASCII a Unicode, Big Endian, Little Endian. Reálne čísla s pohyblivou rádovou čiarkou, IEEE-754.  ([http://senzor.robotika.sk/zp/Prednasky/prednaska02a.pdf slajdy])<BR> Úvod do programovania mikropočítača BBC micro:bit ([http://senzor.robotika.sk/zp/Prednasky/prednaska02b.pdf slajdy])
 +
** Film [https://youtu.be/zZuqLLdx2YQ The Imitation Game]
 +
** Angela Watercutter ''[https://www.wired.com/2014/11/imitation-game-building-christopher/ How Designers Recreated Alan Turing's Code-Breaking Computer for Imitation Game]''. Wired, 2104.
 +
** Stránka [https://microbit.org/ micro:bit]
 +
* '''04.10.''' '''Kombinačné logické obvody.''' Boolova algebra, DeMorganove pravdilá. Pravdivostná tabuľka, logická schéma, úplný systém logických funkcií. Analýza a syntéza logických obvodov. Polovičná a úplná sčítačka. ([http://senzor.robotika.sk/zp/Prednasky/prednaska03.pdf slajdy])
 +
** Súťaž [https://community.nxp.com/groups/tfc-emea NxP Cup]
 +
** Doplnok k formátom [https://www.root.cz/clanky/norma-ieee-754-a-pribuzni-formaty-plovouci-radove-tecky/ s plávajúcou desatinnou čiarkou]
 +
** Pentium [https://en.wikipedia.org/wiki/Pentium_FDIV_bug fdiv bug]
 +
** Ariane 5 - [http://sunnyday.mit.edu/nasa-class/Ariane5-report.html opis nehody] ([https://youtu.be/gp_D8r-2hwk video])
 +
** Patriot [https://msquair.files.wordpress.com/2015/05/patriot-timing-error.pdf system timing error]
 +
** Robert Keim: ''[https://www.allaboutcircuits.com/technical-articles/what-is-an-fpga-introduction-to-programmable-logic-fpga-vs-microcontroller/ What Is an FPGA? An Introduction to Programmable Logic]''. 2018
 +
** Film [https://youtu.be/KPeHFDxKUP4 Back to the Future] a [https://youtu.be/afwYMdN43Mc scéna so zosilňovačom]
 +
* '''11. 10.''' '''Spínacie obvody.''' Relé, elektrónka, tranzistor, integrovaný obvod. Moorov zákon. ([http://senzor.robotika.sk/zp/Prednasky/prednaska04.pdf slajdy])<BR>Úvod do programovania mikropočítača BBC micro:bit ([http://senzor.robotika.sk/zp/Prednasky/prednaska04b.pdf slajdy])
 +
** Datasheet obvodu [http://senzor.robotika.sk/zp/DM74LS00.pdf 7400]
 +
** Moorov zákon: [https://www.intel.com/content/www/us/en/silicon-innovations/moores-law-technology.html video]
 +
* '''18.10.''' Sekvenčné obvody. Oneskorenie. Spätná väzba, oscilátor. Kybernetika. ([http://senzor.robotika.sk/zp/Prednasky/prednaska05.pdf slajdy])
 +
** [https://cw.fel.cvut.cz/wiki/_media/courses/a3m33iro/vysoky50letkybernetiky1998_v626-632.pdf Z histórie kybernetiky u nás]
 +
** [http://www.ieeevic.org/video-interview-norbert-wiener-inventor-of-cybernetics/ Norbert Wiener] - video<!--
 +
** Simulator.IO
 +
*** R-S preklápací obvod https://simulator.io/board/Gv2ZlMW8SZ/3
 +
*** Pamäťový register https://simulator.io/board/Ec8FMQOuMx/2
 +
*** Posuvný register https://simulator.io/board/Da9uTzXj5o/1
 +
*** Delička frekvencie https://simulator.io/board/VTJCoRBS5o/1
 +
*** Binárne počítadlo https://simulator.io/board/ix1nHMxe7w/1 -->
 +
<BR><BR><BR><FONT Color="grey>
 +
* '''&nbsp;5. 11.''' '''Pamäte.''' Rýchlosť, cena, kapacita. Typy pamätí RWM, ROM, EPROM, EEPROM, FLASH. Adresovanie, dynamická a statická pamäť. ([http://senzor.robotika.sk/zp/Prednasky/prednaska06a.pdf slajdy])<BR>Stavové diagramy a BBC micro:bit ([http://senzor.robotika.sk/zp/Prednasky/prednaska06b.pdf slajdy])
 +
** [http://www.computerhistory.org/timeline/memory-storage/ Timeline of computer memory]
 +
** Static RAM 2114 1kB [http://www.science.smith.edu/dftwiki/images/a/ab/2114_datasheet.pdf datasheet]
 +
** EEPROM 2708 1kB [http://www.jrok.com/datasheet/TMS2708.pdf datasheet]
 +
* '''12. 11.''' Georg Jaggle, TU Wien: '''Inputs and outputs''' (([http://senzor.robotika.sk/zp/Prednasky/prednaska07a.pdf Lecture in english]). '''Vstupy a výstupy.''' Digitálny vstup, výstup, displej, klávesnica, multiplexovanie. (([http://senzor.robotika.sk/zp/Prednasky/prednaska07b.pdf slajdy]))
 +
** Úvodné video [https://www.youtube.com/watch?v=LDPVwI3KULk Matrix - computer interface]
 +
** Video z prezentácie [https://youtu.be/tIIJME8-au8 Timo Boll vs. robot]
 +
** Romeo [https://youtu.be/kz1Ob0Ks554 humanoid robot grasping demonstration]
 +
** Blue Danube [https://youtu.be/-sHcQcFd7-A Airskin collaborative robotics]
 +
** Paro [https://youtu.be/2ZUn9qtG8ow therapeutic robot]
 +
** Thymio [https://www.thymio.org/ educational robot]
 +
* '''19. 11.'''  Základná stavebné prvky procesora. Operačná a riadiaca časť procesora. Inštrukčný súbor. Typy inštrukcií. ([http://senzor.robotika.sk/zp/Prednasky/prednaska08.pdf slajdy])
 +
** Frederico Faggin: ''[http://ieeexplore.ieee.org/document/4776530/ Making of the First Microprocessor]''.
 +
** [https://youtu.be/Knd-U-avG0c Zoom Into a Microchip] - National Informal STEM Education Network (NISE Net)
 +
** Papierový [https://cs.wikipedia.org/wiki/Pap%C3%ADrov%C3%BD_po%C4%8D%C3%ADta%C4%8D_CGS počítač CGS]
 +
* '''26. 11.''' Mikroprocesor II. Matematický koprocesor. Inštrukčný súbor. Typy inštrukcií. Formát inštrukcie. Inštrukcie - práca s pamäťovým systémom počítača. Spôsoby adresácie. Procesory s architektúrou RISC a CISC. Asembler, jazyk symbolických adries, simulátor a emulátor. ([http://senzor.robotika.sk/zp/Prednasky/prednaska09.pdf slajdy])
 +
** Jednodoskový počítač [https://sk.wikipedia.org/wiki/PMI-80 PMI-80] <!-- http://www.nostalcomp.cz/pmi80.php -->
 +
** Osobný počítač [https://pmd85.borik.net/wiki/Intro PMD-85]
 +
** Školský robot [http://www.avir.sk/robotika/historia_kar/roboti/KOLKA025.html KOLKA]
 +
** [https://en.wikipedia.org/wiki/Intel_8087 Aritmetický koprocesor i8087]
 +
** [http://senzor.robotika.sk/zp/8080instructions.pdf Ťahák na cvičenia s výberom inštrukcií]
 +
* ''' 3. 12.''' Mikroprocesor III. Zásobník, prerušenie, podprogramy. Hierarchia počítačov, mainframe, workstation, embedded. [[Meranie výkonu počítačov]].([http://senzor.robotika.sk/zp/Prednasky/prednaska10.pdf slajdy])
 +
** [https://www.top500.org/ Zoznam 500 najvýkonnejších počítačov na svete]
 +
** [https://en.wikipedia.org/wiki/Cray-2 Superpočítač CRAY-2]
 +
** [https://waitbutwhy.com/2014/11/from-1-to-1000000.html Milión bodiek]
 +
** [[Meranie výkonu počítačov]]
 +
* '''10.12.'''  William Carbone, IBM: '''Towards Augmented Intelligence.''' ''Tools and Skills for the Cognitive Era.'' Invited lecture.
 +
** [http://senzor.robotika.sk/zp/Prednasky/prednaska11-IBM.pdf slajdy]
 +
** '''[https://www.watson-academy.info/ IBM Watson Academy]''' (free online courses)
 +
** [https://ibm.biz/BdY3hW Link to IBM Cloud] (1 month free, ask me for promo codes to prolong it)
 +
** [https://www.youtube.com/watch?v=MSc5I550jlY Smart Wildlife project]
 +
** Use The Force - [https://youtu.be/K-4mp_e5v4A Move a BB-8 with Your Mind]
 +
** [https://qiskit.org/ Quantum computing]
 +
** [https://www.youtube.com/watch?v=3WrVUb7ej0o Tanmay Bakshi] video
 +
*** Tanmay Bakshi: [https://www.amazon.com/s?k=tanmay+bakshi books]
 +
** [https://tone-analyzer-demo.ng.bluemix.net/ Text analyzer demo]
 +
** Free [https://cognitiveclass.ai/ Cognitive Courses and Lessons]
 +
** IBM Centennial Film [https://www.youtube.com/watch?eWxUWJgfzk 100 X 100 A century of achievements that have changed the world]
 +
 
 +
</FONT>
 +
<FONT COlor="grey">
 +
 
 +
* '''.11.''' Vstupno-výstupných podsystém. I/O karty. Paralelný port. Vstup a výstup logických a číslicových hodnôt ([http://senzor.robotika.sk/zp/Prednasky/prednaska11.pdf slajdy]).
 +
* '''.12.''' Prenos údajov. Zbernicová architektúra počítača. Zbernice. Sériové rozhranie a UART.  Jednoprocesorové a viacprocesorové zbernice, arbitrácia prístupu. Multiplexovaná zbernica. Príklady štandardných zberníc ([http://senzor.robotika.sk/zp/Prednasky/prednaska11a.pdf slajdy]).
 +
* '''.12.'''  William Carbone, IBM: '''Computing: vision for the Future.''' Invited lecture. History and status now. Limits and beyonds. Computers as a service.    Future challenges: blokchain, quantum computing, cognitive computing, clouds and services, internet of things. [[Základy počítačov - pozvaná prednáška|More information...]]
 +
** [http://senzor.robotika.sk/zp/Prednasky/prednaska12-IBM.pdf slajdy]
 +
** [https://www.youtube.com/watch?v=pBiVyEfZVUU History of computers - partI.]
 +
** [https://www.youtube.com/watch?v=HRi1BHjID3o History of computers - partII.]
 +
** '''[https://www.watson-academy.info/ IBM Watson Academy]''' (free online courses)
 +
** [https://ibm.biz/BdY3hW Link to IBM Cloud] (1 month free, ask me for promo codes to prolong it)
 +
** [https://www.evaaugustyn.com/ibm-watson-x-music AI Music by IBM Watson]
 +
** Video Johna Cohna, ktoré sme nevideli:
 +
*** https://youtu.be/I-NT1-BdOvI
 +
*** https://www.youtube.com/watch?v=qxRM99LlcVc
 +
 
 +
<!-- 2017
 +
 
 +
 
 +
 
 +
[[Súbor:Carbone-Lecture2018.png|400px|center]]
 +
 
 +
Adrian Jackson, IBM: '''The Computer of (near) Future.''' Invited lecture. Cloud (Saas, Paas, Iaas). Cognitive computing - Whats that all about. Quantum Computing.
 +
 
 +
Adrian Jackson is a multi-skilled Senior IT Professional with extensive Cloud, DevOps, Development, technical architecture, release management and project management experience gained within a broad range of organisations operating across multiple business sectors across the globe. Thorough and detailed Cloud architecture knowledge built over many years, a true advocate of “Cloud First” thinking and a practitioner of best practices, seeing the TCO and cost saving opportunities of moving to the cloud.  Outstanding experience of designing and directing the implementation of Continuous Integration and Delivery Pipelines. Leading DevOps, environment support, technology architecture and infrastructure design activities and advising team members and management on the principles and benefits of Continuous Delivery and DevOps. A proven ability to lead both local and remote technical / development teams and to successfully deliver agreed solutions of the highest quality, often within complex and challenging environments.  A leader who has successfully built DevOps practices for multiple organisations, hiring the right candidates for the job and helping existing members of staff transform into a DevOps role and instilling the core principals.  A developer who will turn his hand to most languages, most recently GOLANG building a modern web app using micro-service architecture and docker based containers for responsive auto scaling(simple, blisteringly fast, small footprint, docker integration builtin)  and also systems tooling, docker, Terraform etc.
 +
* Nestihli sme:
 +
* Pamäte II. Externé pamäte, pevné a optické disky. Polia RAID ([http://senzor.robotika.sk/zp/Prednasky/prednaska06.pdf slajdy 31-63]). ([http://senzor.robotika.sk/zp/Prednasky/prednaska09.pdf slajdy]).
 +
* Počítačové siete - charakteristika a ich rozdelenie. Sieťové médiá. Správa, rámec, paket.  Generácie počítačov.
 +
* A/D a D/A prevodníky. Riadiace počítače. Elektromagnetická kompatibilita. Počítadlá a časovače. RTC
 +
Číslicový počítač s von Neumannovou a Harvardskou architektúrou. Klasifikácia počítačov.
 +
-->
 +
 
 +
 
 +
    [http://senzor.robotika.sk/zp/Prednasky/ --> Slajdy z prednášok.]
 +
 
 +
</FONT>
 +
 
 +
'''Literatúra'''
 +
 
 +
Zoznam odporúčanej študijnej literatúry:
 +
 +
* David Patterson John Hennessy: ''[https://www.elsevier.com/books/computer-organization-and-design-arm-edition/patterson/978-0-12-801733-3 Computer Organization and Design ARM Edition]''. 1st Ed. Morgan Kaufmann, 2016. ISBN: 9780128017333
 +
* Tibor Krajčovič: ''[http://www2.fiit.stuba.sk/~tkraj/pocitace.pdf Počítače].'' Vydavateľstvo STU, Bratislava, 2000. Skriptá sú dostupné v knižnici FEI STU.
 +
 
 +
Internetové zdroje:
 +
* https://www.root.cz/serialy/co-se-deje-v-pocitaci/
 +
 
 +
== '''Cvičenia''' ==
 +
 
 +
 
 +
Prvé štyri cvičenia budú on-line a potom sa uvidí. V prípade prezenčnej výučby sú cvičenia plánované v CPU (učebňa D-010).
  
  
Riadok 59: Riadok 311:
  
 
Úlohy:  
 
Úlohy:  
# prihláste sa do AISu a vypracujte test
+
# počítame jednoduché príklady [[Aritmetika v dvojkovej sústave]]
 +
# počítame príklady [[Kódy a kódovanie]]
 
# počítame príklady [[Zobrazenie čísel v počítači]]
 
# počítame príklady [[Zobrazenie čísel v počítači]]
# počítame príklady [[Kódy a kódovanie]]
+
# 15 min. pred koncom cvičenia sa prihláste do AISu a vypracujte test
 +
 
 +
 
 +
Viac informácií: [https://www.khanacademy.org/math/algebra-home/alg-intro-to-algebra/algebra-alternate-number-bases/v/number-systems-introduction Khan Academy]
 +
 
 +
 
 +
 
 +
=== Cvičenie 3 ===
 +
 
 +
'''Základy programovania.'''
 +
 
 +
Úlohy:
 +
# Práca so simulátorom pre mikropočítač - návody: [[BBC micro:bit]].<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[https://makecode.microbit.org/ &#8594; Link do programovacieho prostredia]
 +
# 15 min. pred koncom cvičenia sa prihláste do AISu a vypracujte test
 +
<BR>
 +
&nbsp;
 +
<BR>
 +
 
 +
=== Cvičenie 4 ===
 +
 
 +
Teória: [http://www2.fiit.stuba.sk/~kvasnicka/Logika/Lecture09/09.prezentacia.pdf Logické obvody]
 +
 
 +
Úlohy:
 +
 
 +
# [[Kombinačné logické obvody]]
 +
# 15 min. pred koncom cvičenia sa prihláste do AISu a vypracujte test
 +
 
 +
 
 +
=== Cvičenie 5 ===
 +
 
 +
'''Základy programovania.'''
 +
 
 +
Práca so simulátorom pre mikropočítač ([http://senzor.robotika.sk/zp/Prednasky/prednaska04b.pdf slajdy z prednášky])<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[https://makecode.microbit.org/ &#8594; Link do programovacieho prostredia]
 +
 
 +
 
 +
Úlohy:
 +
# Vyskúšajte funkciu blokov z knižnice MUSIC
 +
<!--
 +
# Naprogramujte animáciu na reálnej micro:bit doštičke
 +
# Naprogramujte hru kameň, papier, nožnice
 +
-->
 +
# Naprogramujte niektorú logickú funkciu premenných A a B 
 +
# Naprogramujte ovládanie interiérového svetielka v aute (ľavé/pravé dvere a pri pohybe zhasne)
 +
# Naprogramujte tester reakčnej doby (náhodne sa rozsvieti A alebo B a hráč musí stlačiť korešpondujúce tlačidlo, pričom sa zmeria čas od zobrazenia po stlačenie)
 +
# 15 min. pred koncom cvičenia sa prihláste do AISu a vypracujte test
 +
<BR>
 +
&nbsp;
 +
<BR>
 +
ToDo: napr. [https://www.matrixtsl.com/resources/files/datasheets/Microcontroller%20compete%20course.pdf svetielko v aute] - lave tlacidlo su lave dvere, prave su prave dvere, pripadne este nieco tretie je ignition,
 +
<BR>
 +
&nbsp;
 +
<BR>
 +
 
 +
=== Cvičenie 6 ===
 +
 
 +
Teória:
 +
* [http://www.dnp.fmph.uniba.sk/~kollar/dg_w/index_d.htm Sekvenčné obvody] alebo [https://www.electronics-tutorials.ws/sequential/seq_1.html Sequential Logic Circuits]
 +
* https://technobyte.org/flip-flops-latches-designing-truth-tables/
 +
 
 +
Úlohy:
 +
# [[Sekvenčné logické obvody]]
 +
# 15 min. pred koncom cvičenia sa prihláste do AISu a vypracujte test
 +
 
 +
=== Cvičenie 7 ===
 +
 
 +
'''Základy programovania.'''
 +
 
 +
Práca so simulátorom pre mikropočítač [[BBC micro:bit]]<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[https://makecode.microbit.org/ &#8594; Link do programovacieho prostredia]
 +
 
 +
Úlohy:
 +
# [[Stavové diagramy s micro:bit]]
 +
# 15 min. pred koncom cvičenia sa prihláste do AISu a vypracujte test
 +
<BR>
 +
&nbsp;
 +
<BR>
 +
 
 +
=== Cvičenie 8 ===
 +
 
 +
'''Laboratórne cvičenie.'''
 +
 
 +
Úlohy:
 +
# Zapojte a odmerajte vlastnosti kombinačných a sekvenčných obvodov podľa návodu [[Meranie logických obvodov]]
 +
 
 +
<!--
 +
# Keď to zvládnete, stačí k dvom obvodom z cvičenia pridať ešte 32 a máte hotový celý 8-bitový mikropočítač... Kliknutím na obrázok získate kompletný návod :)
 +
 
 +
 
 +
[[Image:TTLcomputer.jpg|500px|center|link=https://hackaday.io/project/20781-8-bit-color-computer-from-ttl]]
 +
-->
 +
 
 +
 
 +
=== Cvičenie 9 ===
 +
 
 +
'''Mikroprocesor.'''
 +
 
 +
Úlohy:
 +
# [[ASM80 programy|Práca so simulátorom ASM80 pre mikropočítač]]
 +
# Na konci cvičenia sa prihláste do AISu a vypracujte test
 +
 
 +
 
 +
 
 +
'''Zabudnuté inštrukcie'''
 +
 
 +
Ižinieri v Silicon Valley našli v archívoch dokument, z ktorého vyplýva, že
 +
niektoré assemblerovské inštrukcie, ktoré autori procesorov vytvorili sa napokon
 +
do procesorov nedostali. Ktovie prečo?
 +
<source lang="asm">
 +
    BPDI    Be Polite, Don't Interrupt
 +
    CLD    Call a Doctor
 +
    CRB    Crash and Burn
 +
    CRN    Convert to Roman Numerals
 +
    DAC    Divide And Conquer
 +
    DMNS    Do what I Mean, Not what I Say
 +
    EPI    Execute Programmer Immediately
 +
    GE      Generate  Error
 +
    IBP    Insert Bug and Proceed
 +
    IAN    Illogical AND
 +
    IOR    Illogical OR
 +
    JBW    Jump Both Ways
 +
    JPO    Jump on Power Off
 +
    JRA    Jump to Random Address
 +
    LLI    Lose Last Instruction
 +
    RNR    Rather Not Run
 +
    RPM    Read Programmer's Mind
 +
    SWOM    Store in Write Only Memory
 +
</source>
 +
 
 +
 
 +
 
 +
<BR>
 +
&nbsp;
 +
<BR>
 +
 
 +
=== Cvičenie 10 ===
 +
 
 +
'''Senzory na micro:bit'''
 +
 
 +
Úlohy:
 +
# [[Senzory na mikropočítači micro:bit]]
 +
# Na konci cvičenia sa prihláste do AISu a vypracujte test
 +
 
 +
 
 +
=== Cvičenie 11 ===
 +
 
 +
'''Komunikácia s micro:bitmi'''
 +
 
 +
Úlohy:
 +
# [[Komunikácia a micro:bit‎‎]]
 +
# Na konci cvičenia sa prihláste do AISu a vypracujte test
 +
 
 +
=== Cvičenie 12 ===
 +
 
 +
'''Tímová práca'''
 +
 
 +
Úlohy:
 +
# Na začiatku cvičenia sa prihláste do AISu a vypracujte test
 +
# [[Bežiaci text s micro:bit‎‎‎‎]]
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
<BR>
 +
<BR>
  
 +
<!--
  
 
== '''Domáce úlohy''' ==
 
== '''Domáce úlohy''' ==
  
1. Riešenie nasledovného problému vám pomôže udržať bdelosť aj na zvyšku cvičenia. Preveďte do hexadecimálnej sústavy 12648430<sub>DEC</sub>.
+
Téma '''komunikácie''', ktorú sme na prednáškach nestihli prebrať ostáva na domáce naštudovanie. K dispozícii máte text 2. kapitoly z knižky, ten treba naštudovať
 +
a naučiť sa podstatné pojmy. Otázky z tejto kapitoly samozrejme tiež môžu byť na skúške.
 +
* Balogh, Bélai, Dorner, Drahoš: [http://senzor.robotika.sk/zp/kap2.pdf Priemyselné komunikácie]. STU, 2001.
 +
 
 +
 
 +
'''Bonusové príklady'''
 +
 
 +
Za vyriešenie týchto úloh môžete získať okrem dobrého pocitu aj bonusové body. Nezíska ich každý,
 +
ale ten, kto ako prvý pošle ich riešenie na adresu balogh@elf.stuba.sk
 +
Ak budú riešenia aj s postupom a tie budú dostatočne odlišné, môžu bonusové body získať aj viacerí.
 +
Prečiarknuté body znamenajú, že úlohu môžete stále ešte riešiť sebe pre radosť, ale body, žiaľ, už nedostanete.
 +
 
 +
<div class="mw-collapsible mw-collapsed" data-expandtext="{{int:Archiv}}" data-collapsetext="{{int:Schovaj}}">
 +
 
 +
1. <S>'''(1 bod)'''</S> Riešenie nasledovného problému v šestnástkovom kráľovstve vám pomôže udržať bdelosť aj na zvyšku cvičenia 12648430<sub>DEC</sub>.
 +
 
 +
2. <S>'''(1 bod)'''</S> Vysvetlite, prečo programátori oslavujú vianoce už 30 októbra (pomôcka:  30 OCT = ??)
 +
 
 +
3. <S>'''(2 body)'''</S> Naprogramujte na micro:bite takú hraciu kocku (1-6), na ktorej bude šestka padať trikrát tak často ako ostatné čísla. Pošlite program v
 +
javascripte, alebo screenshot programu v blokoch.  
  
2. Vysvetlite, prečo programátori oslavujú vianoce už 30 októbra (pomôcka: preveďte 30 z osmičkovej - OCT do desiatkovej sústavy - DEC).
+
4. <S>'''(2 body)'''</S><BR>
 +
'''Záhadné skrinky slečny Portie''' <BR>
 +
V Shakespearovej hre Kupec Benátsky kupci vystupuje krásna, mladá a vzdelaná žena, Portia.
 +
Pytačov trápi troma skrinkami - zlatou, striebornou a olovenou - v jednej z nich je obrázok
 +
s podobizňou krásnej Portie. Nápadník, ktorý by chcel získať Portiu za ženu, musí najprv
 +
určiť, v ktorej skrinke sa podobizeň nachádza. Ak bude mať šťastie (alebo je dostatočne múdry)
 +
a uhádne, smie sa s ňou oženiť. Na vrchnáku každej skrinky je nápis, ktorý mu má pri voľbe napomôcť.
 +
Portia dala na skrinky tieto nápisy:
  
3. Pre adresovanie počítačov v siet internet sa používa IPv6 adresa, ktorá
+
<B>      Zlatá            Strieborná          Olovená</B>
 +
      OBRAZ              OBRAZ              OBRAZ
 +
    JE V TEJTO        NIE JE V TEJTO    NIE JE V ZLATEJ
 +
      SKRINKE            SKRINKE            SKRINKE
 +
 
 +
Nápadníkovi prezradila, že z tých troch nápisov je pravdivý nanajvýš jeden. Ktorú skrinku
 +
si mal nápadník vybrať?
 +
 
 +
5. <S>'''(2 body)'''</S> Pre adresovanie počítačov v siet internet sa používa IPv6 adresa, ktorá
 
pozostáva z 8 skupín štvorciferných hexadecimálnych číslic oddelených dvojbodkami, napríklad
 
pozostáva z 8 skupín štvorciferných hexadecimálnych číslic oddelených dvojbodkami, napríklad
 
  2001:0db8:85a3:0000:0000:8a2e:0370:7334
 
  2001:0db8:85a3:0000:0000:8a2e:0370:7334
Riadok 83: Riadok 533:
 
zistite, s kým vlastník počítača komunikoval.
 
zistite, s kým vlastník počítača komunikoval.
  
 
+
6. <S>'''(3 body)'''</S> V ktorej sústave je toto pravda? (doplnok: napíšte všetky sústavy v ktorých to je pravda)
4. V ktorej sústave je toto pravda?  
 
 
  a) 10 + 11 = 101
 
  a) 10 + 11 = 101
 
   
 
   
  b) 10 + 11 = 21
+
  b) 10 + 11 = 21
 +
 
 +
c)  1 +  1 =  3
 +
 
 +
 
 +
7. <S>'''(1 bod)'''</S> Prečo sa Marián zľakol čísla 57005?
 +
 
  
  
5. '''Bonus''' za 2 body pre prvé riešenie tejto úlohy:
+
8. <S>'''(5 bodov)'''</S>
  
 
Jedna z prvých expedícií na Mars tam našla zvyšky civilizácie. Z rozličných
 
Jedna z prvých expedícií na Mars tam našla zvyšky civilizácie. Z rozličných
Riadok 107: Riadok 562:
 
(Z Bent z Tau Beta Pi , Február 1956).
 
(Z Bent z Tau Beta Pi , Február 1956).
  
 +
 +
9. '''<S>(2 body)</S>'''<BR>
 +
'''Záhadné skrinky slečny Portie''' <BR>
 +
Nápadník nielen že úlohu správne vyriešil, ale sa Portii aj zapáčil a tak si ho vzala za muža. Lenže po istej dobe jej to nejako začalo vŕtať v hlave a zdalo sa jej, že tá úloha bola predsa len príliš jednoduchá a že ten jej manžel možno až taký múdry ani nie je. A začala vymýšlať, že ak neuhádne ani druhú hádanku, tak si nájde niekoho iného. Manželovi neostalo nič iné, len podvoliť sa Porciiným vrtochom.
 +
 +
 +
<B>      Zlatá                  Strieborná          Olovená</B>
 +
        OBRAZ                    OBRAZ              OBRAZ
 +
  NIE JE v STRIEBORNEJ        NIE JE v TEJTO        JE V TEJTO   
 +
      SKRINKE                  SKRINKE            SKRINKE
 +
 +
Prezradila mu, že z tých troch nápisov je aspoň jeden pravdivý a aspoň jeden nepravdivý. Ktorú skrinku
 +
si mal manžel vybrať? <BR>
 +
Ako to už býva, manžel bol naozaj šikovný, uhádol aj tentoraz. Porciu potom prehol cez koleno a poriadne jej naplácal,  takže ju vymýšľanie prešlo a žili si šťastne až do smrti.
 +
 +
11. '''<S>(5 bodov)</S>'''<BR>
 +
Čo robí tento program?
 +
<source lang="asm">
 +
            ORG    0030h
 +
            DB      1,7,1,3,2
 +
            DB      4,8,7,2,1
 +
   
 +
            ORG    0000h
 +
            MVI    B,09 ; Initialize counter
 +
START:      LXI    H,0030h ; Initialize memory pointer
 +
            MVI    C,09H ; Initialize counter 2
 +
BACK:      MOV    A,M ; Get the number
 +
            INX    H ; Increment memory pointer
 +
            CMP    M ; Compare number with next number
 +
            JC      SKIP ; If less, don’t interchange
 +
            JZ      SKIP ; If equal, don’t interchange
 +
            MOV    D,M
 +
            MOV    M,A
 +
            DCX    H
 +
            MOV    M,D
 +
            INX    H ; Interchange two numbers
 +
SKIP:      DCR    C ; Decrement counter 2
 +
            JNZ    BACK ; If not zero, repeat
 +
            DCR    B ; Decrement counter 1
 +
            JNZ    START
 +
            HLT    ; Terminate program execution</source>
 +
 +
</source>
 +
 +
 +
 +
 +
12.  <S>'''(4 body)'''</S><BR> V učebnici ''[https://www.amazon.com/Digital-Design-Principles-Practices-Book/dp/0131863894 Digital Design]'' od Johna Wakerlyho je popísaný návrh konečného stavového automatu pre riadenie koncových blinkrov Fordu Thunderbird (rok výroby 1965). Ako rozcvičku si môžete takéto koncové svetlá naprogramovať na micro:bite. Ale úloha za 4 body je trocha komplikovanejšia: autor knihy mal presne takýto typ auta a poznávaciu značku nakreslil presne podľa tej svojej. Viete vysvetliť, čo znamená? Ak áno, potom viete aké písmeno bude nasledovať.
 +
 +
[[Súbor:WakerlyThunderbirdCar.png|500px]]
 +
 +
 +
13. '''<S>(3 body)</S>''' Pri riešení úloh v assembleri ste sa zrejme potrápili, kým ste zistili, že na výmenu dvoch
 +
premenných potrebujete ešte tretiu, pomocnú. Zapísané napríklad v C-čku, takto:
 +
<source lang="C">
 +
  a = 10;
 +
  b = 20;
 +
 +
  tretia = a;
 +
  a = b;
 +
  b = tretia;
 +
 +
</source>
 +
 +
Napriek tomu sa však táto úloha dá vyriešiť aj bez tej pomocnej premennej. Stačí vedieť sčítať a odčítať.
 +
Prídete na to ako?
 +
 +
14. <S>'''(1 bod)'''</S> Koľko jadier má súčasný najvýkonnejší počítač na svete?
 +
 +
 +
 +
 +
</div>
 +
 +
 +
10. '''(4 body)'''<BR>
 +
Nasledovný program zoberie číslo, ktoré nájde v registri D, analyzuje ho a výsledok uloží do registra B.  Čo je výsledkom tohoto programu? Čo analyzuje?
 +
<source lang="asm">
 +
          MVI B, 00h
 +
          MVI C, 08h
 +
          MOV A, D
 +
    BACK: RAR
 +
          JNC SKIP
 +
          INR B
 +
    SKIP: DCR C
 +
          JNZ BACK
 +
          HLT
 +
</source>
 +
 +
 +
15. '''(2 body)'''<BR>
 +
'''Záhadné skrinky slečny Portie''' <BR>
 +
Nielen že žili šťastne až do smrti, ale mali aj dcéru, ktorá bola pekná, múdra a šikovná a celá po mame. Samozrejme, že keď prišlo na vydaj, spravila presne to isté, čo jej podarená mamička. Nápadníka postavila pred tri skrinky na ktorých boli vždy až dva nápisuy. Prezradila mu len toľko, že ani na jednej skrinke nie je viac ako jedno nepravdivé tvrdenie. Nápadník sa samozrejme začal hnevať, odkiaľ má vedieť, skadiaľ pochádza chlapík, čo ju maľoval, ale keď vychladol, napokon si poradil. A vy?
 +
<B>
 +
        Zlatá                    Strieborná                    Olovená</B>
 +
 
 +
  (1)  TU OBRAZ          (1)    OBRAZ  NIE JE        (1)      OBRAZ NIE JE
 +
        NIE JE                  v ZLATEJ SKRINKE              V TEJTO SKRINKE
 +
 
 +
  (2)  PORTRÉTISTA        (2)      PORTRÉTISTA        (2)        OBRAZ JE
 +
      JE Z BENÁTOK              JE Z FLORENCIE            V STREIBORNEJ SKRINKE
 +
 +
Ktorú skrinku si má nápadník vybrať, aby v nej naisto našiel portrét milovanej Porcie?<BR>
 +
 +
16. '''(2 body)'''<BR>
 +
'''Logická hádanka''' <BR>
 +
Aký je výsledný kód tejto hádanky https://imgur.com/a/PQqou ?
 +
 +
 +
 +
V tejto chvíli  zatiaľ ešte žiadne úlohy na riešenie nemáme.
 +
 +
 +
 +
 +
 +
<div class="mw-collapsible mw-collapsed" data-expandtext="{{int:Staršie}}" data-collapsetext="{{int:Schovaj}}">
 +
 +
 +
 +
</div>
  
  
 +
-->
  
 
== Podmienky absolvovania predmetu ==
 
== Podmienky absolvovania predmetu ==
Riadok 120: Riadok 697:
  
 
* absolvovanie všetkých cvičení (max. 1 ospravedlnená neúčasť)
 
* absolvovanie všetkých cvičení (max. 1 ospravedlnená neúčasť)
* vypracovanie všetkých testíkov aspoň na polovicu bodov  
+
* vypracovanie všetkých testíkov <S>aspoň na polovicu</S> na primeraný počet bodov
  
 
Prácu študenta kontroluje a zápočty udeľuje cvičiaci daného krúžku.
 
Prácu študenta kontroluje a zápočty udeľuje cvičiaci daného krúžku.
  
 +
== '''Kontakty''' ==
  
 
+
Za menom je uvedené pracovisko a miestnosť. Zamestnanci STU majú e-mailové adresy v tvare meno.priezvisko@stuba.sk
 
 
== Kontakty ==
 
 
 
Za menom je uvedené pracovisko, miestnosť a konzultačné hodiny.  
 
Zamestnanci STU majú e-mailové adresy v tvare meno.priezvisko@stuba.sk
 
  
 
'''Vyučujúci:'''
 
'''Vyučujúci:'''
  
* Ing. Richard Balogh, PhD. (UAMT, D-110, piatok 12:00 - 13:00)
+
* Ing. Richard Balogh, PhD. (UAMT, D-110)
* Ing. Štefan Chamraz, PhD. (UAMT, D-101, štvrtok 15:00 - 16:00)
+
* Ing. Štefan Chamraz, PhD. (UAMT, D-108)
* Ing. Igor Belai, PhD. (UAMT,  D-126, streda 13:00 - 14:00)
+
* Ing. Frederik Valocký (UAMT,  D-226)
* Ing. Ján Cigánek, PhD. (UAMT, D-104, piatok 12:00 - 13:00)
 
  
 +
[[Súbor:RozvrhHodin.png|center]]
  
 
[[Súbor:RozvrhHodin.png|center]]
 
  
  

Aktuálna revízia z 08:50, 20. október 2021


Novinky

Opakovanci: uznavanie predmetu

Ak ste tento predmet už absolvovali minulý rok, môžete požiadať o jeho uznanie a nemusíte tak navštevovať cvičenia znova. Prosím, vyplňte si takúto žiadosť, kde uvediete, že žiadate o uznanie predmetu (prípadne aj všetky, z ktorých máte A, B alebo C) a zanesiete to na PgO. Takéto žiadosti pán prodekan potom bez problémov schvaľuje a je to úplne v poriadku aj z hľadiska účasti na výučbe a pod. Nemusíte potom už nič ďalšie riešiť, rovno máte zapísanú známku v indexe.

Čierna skrinka

 • Čierna skrinka - odtiaľto môžete anonymne posielať svoje otázky a pripomienky.


Prednášky

  --> Slajdy z prednášok.

Literatúra

Zoznam odporúčanej študijnej literatúry:

Internetové zdroje:

Cvičenia

Prvé štyri cvičenia budú on-line a potom sa uvidí. V prípade prezenčnej výučby sú cvičenia plánované v CPU (učebňa D-010).


Cvičenie 1

Teória: Číselné sústavy Príklady: Prevody medzi číselnými sústavami

Úlohy:

 1. prihlásiť sa na PC dočasným heslom a nájsť si v AISe mail s vlastným prihlasovacím menom a heslom.
 2. prihlásiť sa svojim menom a heslom
 3. vyskúšať si Eduroam meno a heslo
 4. nájdite si v AISe vstupný testík a vyplňte ho
 5. webstránka predmetu bude http://senzor.robotika.sk - prvá ikonka vľavo hore v tabuľke ZPOC
 6. Riešime príklady na prevody DEC-BIN-HEX-ASCII: Prevody medzi číselnými sústavami


Cvičenie 2

Teória: Aritmetické operácie v dvojkovej sústave

Úlohy:

 1. počítame jednoduché príklady Aritmetika v dvojkovej sústave
 2. počítame príklady Kódy a kódovanie
 3. počítame príklady Zobrazenie čísel v počítači
 4. 15 min. pred koncom cvičenia sa prihláste do AISu a vypracujte test


Viac informácií: Khan Academy


Cvičenie 3

Základy programovania.

Úlohy:

 1. Práca so simulátorom pre mikropočítač - návody: BBC micro:bit.
           → Link do programovacieho prostredia
 2. 15 min. pred koncom cvičenia sa prihláste do AISu a vypracujte test


 

Cvičenie 4

Teória: Logické obvody

Úlohy:

 1. Kombinačné logické obvody
 2. 15 min. pred koncom cvičenia sa prihláste do AISu a vypracujte test


Cvičenie 5

Základy programovania.

Práca so simulátorom pre mikropočítač (slajdy z prednášky)
         → Link do programovacieho prostredia


Úlohy:

 1. Vyskúšajte funkciu blokov z knižnice MUSIC
 2. Naprogramujte niektorú logickú funkciu premenných A a B
 3. Naprogramujte ovládanie interiérového svetielka v aute (ľavé/pravé dvere a pri pohybe zhasne)
 4. Naprogramujte tester reakčnej doby (náhodne sa rozsvieti A alebo B a hráč musí stlačiť korešpondujúce tlačidlo, pričom sa zmeria čas od zobrazenia po stlačenie)
 5. 15 min. pred koncom cvičenia sa prihláste do AISu a vypracujte test


 
ToDo: napr. svetielko v aute - lave tlacidlo su lave dvere, prave su prave dvere, pripadne este nieco tretie je ignition,
 

Cvičenie 6

Teória:

Úlohy:

 1. Sekvenčné logické obvody
 2. 15 min. pred koncom cvičenia sa prihláste do AISu a vypracujte test

Cvičenie 7

Základy programovania.

Práca so simulátorom pre mikropočítač BBC micro:bit
         → Link do programovacieho prostredia

Úlohy:

 1. Stavové diagramy s micro:bit
 2. 15 min. pred koncom cvičenia sa prihláste do AISu a vypracujte test


 

Cvičenie 8

Laboratórne cvičenie.

Úlohy:

 1. Zapojte a odmerajte vlastnosti kombinačných a sekvenčných obvodov podľa návodu Meranie logických obvodov


Cvičenie 9

Mikroprocesor.

Úlohy:

 1. Práca so simulátorom ASM80 pre mikropočítač
 2. Na konci cvičenia sa prihláste do AISu a vypracujte test


Zabudnuté inštrukcie

Ižinieri v Silicon Valley našli v archívoch dokument, z ktorého vyplýva, že niektoré assemblerovské inštrukcie, ktoré autori procesorov vytvorili sa napokon do procesorov nedostali. Ktovie prečo?

  BPDI  Be Polite, Don't Interrupt
  CLD   Call a Doctor
  CRB   Crash and Burn
  CRN   Convert to Roman Numerals
  DAC   Divide And Conquer
  DMNS  Do what I Mean, Not what I Say
  EPI   Execute Programmer Immediately
  GE   Generate Error
  IBP   Insert Bug and Proceed
  IAN   Illogical AND
  IOR   Illogical OR
  JBW   Jump Both Ways
  JPO   Jump on Power Off
  JRA   Jump to Random Address
  LLI   Lose Last Instruction
  RNR   Rather Not Run
  RPM   Read Programmer's Mind
  SWOM  Store in Write Only Memory 

Cvičenie 10

Senzory na micro:bit

Úlohy:

 1. Senzory na mikropočítači micro:bit
 2. Na konci cvičenia sa prihláste do AISu a vypracujte test


Cvičenie 11

Komunikácia s micro:bitmi

Úlohy:

 1. Komunikácia a micro:bit‎‎
 2. Na konci cvičenia sa prihláste do AISu a vypracujte test

Cvičenie 12

Tímová práca

Úlohy:

 1. Na začiatku cvičenia sa prihláste do AISu a vypracujte test
 2. Bežiaci text s micro:bit‎‎‎‎


Podmienky absolvovania predmetu

 1. Znalosť odprezentovanej problematiky
 2. Získanie zápočtu z cvičení
 3. Získanie potrebného počtu bodov na skúške (min. 50% písomky)


Podmienky na udelenie zápočtu:

 • absolvovanie všetkých cvičení (max. 1 ospravedlnená neúčasť)
 • vypracovanie všetkých testíkov aspoň na polovicu na primeraný počet bodov

Prácu študenta kontroluje a zápočty udeľuje cvičiaci daného krúžku.

Kontakty

Za menom je uvedené pracovisko a miestnosť. Zamestnanci STU majú e-mailové adresy v tvare meno.priezvisko@stuba.sk

Vyučujúci:

 • Ing. Richard Balogh, PhD. (UAMT, D-110)
 • Ing. Štefan Chamraz, PhD. (UAMT, D-108)
 • Ing. Frederik Valocký (UAMT, D-226)
RozvrhHodin.png