Operácie

MEMS inteligentné senzory a aktuátory

Z SensorWikiNovinky

 • 25. 4. 2022 Pokyny k laboratórnym cvičeniam:

Pred cvičením sa stretneme pred dočasným vchodom bloku D (https://en.mapy.cz/s/resotovuga), kde vás vyzdvihnem a bezpečne dovediem do laboratória D-208 (nachádza sa na 2. poschodí bloku D). Po cvičení sa rovnakou cestou dostanete z budovy von. Ak zmeškáte, budete sa musieť do budovy dostať nejako inak.


 • Témy prezentácií:


  • 25.4. - 10. tyzden Zoltán Skultéty: Gyroskopy
  • 25.4. - 10. tyzden Oleksandr Ruban: TPMS - meranie tlaku v pneumatikách, prenos signálu
  • 25.4. - 10. tyzden Martin Stolár: TPMS - meranie tlaku a zdroje energie
  • 25.4. - 10. tyzden Artur Shults: 3D skenovanie objektov
  • 2.5. - 11. tyzden Zoltán Szitás: Termovízia
  • 2.5. - 11. tyzden Michal Olsav: Lambda sonda
  • 2.5. - 11. tyzden Juraj Stekla: Snímač dažďa na prednom skle automobilov
  • 2.5. - 11. tyzden Tomas Vago: Automobilové snímače prietoku (Fraden: Handbook of..., kapitola 12.4. a 12.5.)

Cisla kapitol sa vztahuju na literaturu [3.] Jacob Fraden: Handbook of Modern Sensors. 4th ed. Springer, New York, 2010. Dostupné on-line: <http://elektron.pol.lublin.pl/> Novsie, 5. vydanie je tu https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-319-19303-8 (z pocitacov STU by to malo ist stiahnut, ale nesedi cislovanie stran).

 • 4.4.2022 Už absolvované prezentácie
  • 4.4. - 8. tyzden Andrej Jackulík: Senzory sily (Fraden: Handbook of..., kapitola 9.2.1. a 9.2.2.)
  • 4.4. - 8. tyzden Ivan Hristov: Senzory sily (Fraden: Handbook of..., kapitola 9.2.3. a 9.2.4.)
  • 4.4. - 8. tyzden Martin Žofčík: Senzory sily (Fraden: Handbook of..., kapitola 9.2.5. a 9.2.6.)
  • 4.4. - 8. tyzden Daniel Marinič: Senzory sily (Fraden: Handbook of..., kapitola 9.2.7. a 9.3.)
  • 4.4. - 8. tyzden Lukas Baca: Airbagy - senzory, odpalovanie a signály
  • 5.T (14.3.) Geometrická optika I (vysvetliť šošovky, spojka a rozptylka)
  • 5.T (14.3.) Geometrická optika II (vysvetliť zrkadlá, rovinné, vypuklé aj duté)
  • 21.3. - 6. tyzden Jan Dolinay: Akustické senzory (typy mikrofónov - odporový, kondenzátorový)
  • 21.3. - 6. tyzden Myroslav Khoma: Akustické senzory - elektretový mikrofón
  • 21.3. - 6. tyzden Gabriel Stoklas: Akustika - defektoskopia pomocou ultrazvuku
  • 21.3. - 6. tyzden Andrej Kosik: Delfíny
  • 21.3. - 6. tyzden Lukrecia Szilvasiova: Netopiere


 • 22. 3. 2022 Rektorské voľno - cvičenia sa môžete dobrovoľne zúčastniť, ale ak nie, tak v Classroome budete mať k dispozícii záznam. Cvičenie nechcem celkom zrušiť, lebo by sa nám potom rozhádzal celý semester...


 • 21.2.2022 Rektorské voľno - prednáška nebude, v Classroome máte k dispozícii záznam.


 • 14. 2. Témy na štvrtý týždeň, teda na 7.3.:
  • n) Jana Pochybová: Ludske zmysly - sluch + urcovanie polohy
  • p) Veronika Patková: Ludske zmysly - zrak
  • r) Richard Szabo: Ludske zmysly - chut
  • s) Martin Borovansky: Ludske zmysly - cuch
  • t) Matúš Hudák: Ludske zmysly - hmat (tlak, teplo, dotyk, bolest)
  • u) Michaela Štetáková: Ludske zmysly - statokineticky vestibularny organ

Skúste ku každému orgánu nájsť technické parametre ako rozsah, citlivosť a pod.


 • 14.2. Témy na tretí týždeň, teda na 28.2:
  • Adam Miko a) Vlastnosti senzorov Transfer function [3.], s. 13-15
  • Martin Michalovič b) Vlastnosti senzorov Functional approximation [3.], s. 15-16
  • Tomáš Pavlac c) Vlastnosti senzorov Polynomial approximation + sensitivity [3.], s. 16-18
  • Peter Jakubjak d) Vlastnosti senzorov Linear PWL approximation [3.], s. 18-19
  • Mihael Miksad e) Vlastnosti senzorov Spline + Multidimensional [3.], s. 19-21
  • Peter Slovák f) Vlastnosti senzorov Calibration [3.], s. 21-22
  • Danijela Pavlovič g) Vypocty prenosovej fcie [3.] 22-25
  • Matúš Domorák h) Vypocet linearnej approx [3.] 25
  • Filip Krämer k) Vypocet Linear PWL approx [3.] 26-28
  • m) Vypocet Newtonova metoda [3.] 28-30

Cisla stran sa vztahuju na literaturu [3.] Jacob Fraden: Handbook of Modern Sensors. 4th ed. Springer, New York, 2010. Dostupné on-line: <http://elektron.pol.lublin.pl/>

Novsie, 5. vydanie je tu https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-319-19303-8 (z pocitacov STU by to malo ist stiahnut, ale nesedi cislovanie stran).


 • 9. 2. 2022 Aktualizácia na nový semester

Staršie aktuality: (kliknutím rozbaliť / zbaliť)Prednášky

Odkaz na AIS:

Prednášky budú vždy v utorok od 8:00 do 9:40 v miestnosti D-208. Účasť na prednáškach je povinná.

Prednášajúci: Ing. Richard Balogh, PhD.


Prednášky LS 2022

Slajdy z prednášok


Archív

Archív prednášok 2017-21: (kliknutím rozbaliť / zbaliť)


Slajdy z prednášok

 • 8+:12. 4. 2016 o 11:00 Prednáška IQRF o bezdrôtových moduloch
 • 9: 18. 4. 2016 Snímače polohy
 • 10: 25. 4. 2016 Snímače polohy II.
 • 11: 2. 5. 2016 Odporové snímače. Analýza tenzometrického mostíka / MEMS snímače tlaku
 • 12: 9. 5. 2016 Snímače mechanických veličín. MEMS inerciálne snímače


Prednášky LS 2015 - archív: Slajdy z prednášok


Cvičenia

Cvičenia sú v utorok a sú povinné.

Cvičiaci: Ing. Richard Balogh, PhD.


Archív cvičení: (kliknutím rozbaliť / zbaliť)

2017, 2018 • 14. 4. Cvičenie 4: Exkurzia na EU SAV


Uvidíte technologický postup pri výrobe MEMS senzorov.
Stretneme sa o 8:30 pred vchodom do SAV na Dúbravskej ceste (mapa). Exkurzia potrvá cca do 11:00 a je povinná.


2016


ToDo: Ardugraph alebo IoT


Archív návodov na cvičenia

Semestrálne zadania

Praktický projekt

V rámci cvičení budete pracovať individuálne s vybranými senzormi, ktoré pripojíte k mikropočítaču, navrhnete ukážkový program a všetko zdokumentujete. Podrobnejšie viď MEMS projekty.

Domáce úlohy

Programovacie domáce úlohy riešte priamo v Coding Rooms


 • Domáca úloha č. 1 Lineárna aproximácia
 • Domáca úloha č. 2 Farebná vzdialenosť

Podmienky absolvovania predmetu

Bodovanie


 • 24 b. Merania a správy z merania (nutné všetky)
 • 15 b. Individuálny semestrálny projekt
 • 6 b. Programovacie domáce úlohy
 • 5 b. Prezentácie na prednáške (nutná podmienka k zápočtu)
 • 50 b. Skúška (písomná)

Podmienky absolvovania predmetu:

 • Z každej časti nutné získať min 1/2 bodov,
 • odprezentovanie na prednáške,
 • vypracovanie individuálneho projektu.

Literatúra


Prezentácie 2019

V roku 2019 študenti mali za úlohu spraviť aj jednu prezentáciu: Vybranú tému spracovať písomne v rozsahu min. 3 strán a odprezentovať v rámci prednášok cca 10 minút. Ak je pod témou uvedená literatúra, znamená to, že ju musíte použiť. Okrem toho môžete použiť aj ďalšiu, doplňujúcu. Niektoré články sú prístupné len v rámci fakultných počítačov, stiahnite si ich v škole.

Témy si vyberajte priebežne, aby sme si stihli vypočuť každého a aby témy nadväzovali na prednášanú látku. Témy budú postupne pribúdať. Ak si vyberiete, oznámte to prednášajúcemu, aby nevznikli kolízie.

Vítané sú aj vlastné námety súvisiace s témou.

Poznámky k prezentácii: Prezentácia nemá obsahovať veci z prednášky, má ju doplniť o nové informácie. Dodržte prosím časový limit 5-7 minút, nečítajte ale vysvetľujte. Slajd typu celá strana plná textu je zle. Nepoužívajte cudzie slová a pojmy, ktorým nerozumiete len aby to lepšie vyzeralo. Dodržte a sledujte časovanie. Máte v prezentácii obrázky? Ak nie, je vôbec potrebná? Musíte byť schopní vysvetliť o čom máte referát aj bez slajdov.

Hodnotí sa zvlášť prezentácia (vystupovanie, koncepcia, slajdy, ukážky - 5 b) a zvlášť písomné spracovanie (úplnosť informácie, použité zdroje a ich citovanie, úprava -- 5 b).

Archív cvičení: (kliknutím rozbaliť / zbaliť)

Zadania pre LS 2019 -- Voľné témy:


</DIV>

Prezentácie 2016-18

Archív zadaní z predošlých rokov: (kliknutím rozbaliť / zbaliť)

LS 2018LS 2016

  1. http://www.google.com/patents/US8724202
  2. https://www.youtube.com/watch?v=RqwL2egaqYY


 1. Zmyslové orgány: hmat
 2. Zmyslové orgány: čuch a chuť
 3. Supravodivosť a magnetizmus, vysokoteplotná sv.
 4. Biele LED - technológie, parametre, princípy
 5. Povrchová akustická vlna -- princíp, využitie, komerčné aplikácie. Vybrať nejaký senzor.
 6. Snímanie priestoru IR žiarením. Zdroje, snímače, typy zariadení. Aktívne a pasívne systémy. Registrujúce (poplašné) zariadenia. Snímanie objektov, pohybu objektov.
 7. Snímanie priestoru IR žiarením 2. Infračervené kamery. Konštrukcie, typy citlivých elementov, pracovné vlnové dĺžky, optika. Teplotný profil, termovízia. Priradenie pseudofarieb.
 8. Analýza prostredia, zisťovanie zloženia plynov. Možnosti zisťovania známych zložiek plynov v zmesi. Možnosti zistenia celkového zloženia plynnej vzorky. Prehľad metód, ich vhodnosť, výhody, nevýhody, obmedzenia, poruchové vplyvy, presnosť, spoľahlivosť, odôvodnenosť a ekonomika nasadenia.
 9. Snímače farby. Princíp činnosti, poruchové veličiny, využitie.
 10. CCD senzory. Najnovšie technológie -- parametre, dosiahnuté výsledky (počet pixlov, citlivosť,...)
 11. CMOS senzory. Najnovšie technológie -- parametre, dosiahnuté výsledky (počet pixlov, citlivosť,...)
 12. Infrasenzory. Princíp, využitie - termokamery. Najnovšie technológie -- parametre, dosiahnuté výsledky (počet pixlov, citlivosť,...)
 13. Stabilizácia obrazu.
 14. Technológia sheet-of-light
 15. PIR senzory
 16. Gyroskopické senzory
 17. MEMS Senzory iné ako akcelerometre
 18. Lambda sonda
 19. Elektronická ochrana tovarov
 20. Kinect
 21. ...


Čítanie na doma

 • Jacob Fraden: Handbook of Modern Sensors. 4th ed., Springer, 2010:
  • Hallov jav (d.ú. str. 103)
  • Siebeckov jav (d.ú. str. 106)
  • Peltierov jav (d.ú. str. 111)

Opakovanie:

 • Jacob Fraden: Handbook of Modern Sensors. 4th ed., Springer, 2010:
  • Snímače tlaku (d.ú. str. 375 - 397)
   • Piezorezistívny jav (d.ú. str. 381)
  • Snímače prietoku (d.ú. str. 399 - 429)
  • Snímače teploty (d.ú. str. 519 - 567)

Z čítania na doma bude otázka na skúške! (platilo naposledy r. 2019)

ToDo List


Výučbové materiály vytvárané z prostriedkov projektu KEGA 011STU-4/2015 s názvom Elektronické pedagogicko-experimentálne laboratóriá mechatroniky

Návrat na zoznam cvičení...